Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > IoP_Lista_Cenej_jabuka  

IoP_Lista_Cenej_jabuka

Modify settings and columns
Lista tretmana na LM Čenej za BD jabuka.
  
View: 
EditAktivna_materijaFilterPreparatFilterDoza_koncentracijaFilter
Expand/Collapse Datum : 27.3.2022 ‎(1)
 27.3.2022Ajdared7-->Početak pucanja pupoljka: vidljivi su prvi zeleni listići.
bakar-oksid
Nordox 75 WG
2 kg/ha
2
1
M01
Expand/Collapse Datum : 5.4.2022 ‎(3)
 5.4.2022Ajdared57-->Faza crvenih pupoljaka: cvetne krunice su izdužene; cvetna loža je lagano otvorena; čašični listovi su jedva vidljivi.
pirimetanil
Pyrus 400 SC
1 l/ha
2
1
F9
 5.4.2022Ajdared57-->Faza crvenih pupoljaka: cvetne krunice su izdužene; cvetna loža je lagano otvorena; čašični listovi su jedva vidljivi.
mankozeb
Mankosav 75 WG
2,5 kg/ha
3
1
M03
 5.4.2022Ajdared57-->Faza crvenih pupoljaka: cvetne krunice su izdužene; cvetna loža je lagano otvorena; čašični listovi su jedva vidljivi.
meptildinokap
Karathane Gold 350 EC
0,5 l/ha
3
1
F 29
Expand/Collapse Datum : 13.4.2022 ‎(2)
 13.4.2022Ajdared61-->Početak cvetanja: oko 10% cvetova je otvoreno.
fluazinam
Zignal
0,75 l/ha
3
1
F 29
 13.4.2022Ajdared61-->Početak cvetanja: oko 10% cvetova je otvoreno.
bakar-hidorksid
Funguran OH
2 kg/ha
4
1
M01
Expand/Collapse Datum : 18.4.2022 ‎(2)
 18.4.2022Ajdared65-->Puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice otpadaju.
ciprodinil
Cormax
0,2 kg/ha
2
1
F 9
 18.4.2022Ajdared65-->Puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice otpadaju.
mankozeb
Mankogal
2,5 kg/ha
3
2
M03
Expand/Collapse Datum : 24.4.2022 ‎(3)
 24.4.2022Ajdared67-->Cvetovi venu: većina latica otpada.
ditianon
Delan 700 WG
0,07%
3
1
M 09
 24.4.2022Ajdared67-->Cvetovi venu: većina latica otpada.
difenokonazol
Score 250 EC
0,025%
3
1
F 3
 24.4.2022Ajdared67-->Cvetovi venu: većina latica otpada.
flonikamid
Teppeki
0,008 kg/ha
3
1
29