Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VIII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes se nalaze u fazi zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se odvajaju (56 BBCH), dok se sorta Ajdared nalazi u fazi crvenih pupoljaka (57 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).  

Rezultati prošlonedeljnog i ovonedeljnog pregleda prikazani su u tabeli:

Datum pregleda

% dozrelosti pseudotecija

Ajdared

Zlatni Delišes

23.3.2020.

30,88

36,86

30.3.2020.

56,85

58,45

 
Zrele askospore Venturia inaequalis
 
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Repičin sjajnik

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama rasta stabla, od početka rasta stabla (BBCH 30) do faze izrasla prva internodija (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda registruje se prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Prilikom ishrane odrasle jedinke repičinog sjajnika oštećuju cvetne pupoljke što dovodi do smanjenja prinosa.

Slika: imaga repičinog sjajnika u Merikovoj posudi

S obzirom da još uvek nije postignut ekonomski prag štetnosti, hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem repičinog sjajnika i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Pojava žitne pijavice u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja, kao i dopunska ishrana.

Slika: imago žitne pijavice

Najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine (kopulacija imaga, polaganje jaja i piljenje larvi) i signaliziraće pravo vreme za tretman.  

Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi (BBCH 57), do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na otvorenim cvetovima u indeksu napada 0,5.

Slika: imago tripsa u cvetu

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je setva krompira namenjenog za ranu proizvodnju, a počela je i priprema zemljišta za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

Slika 1: setva ranog krompira

 

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je najznačajnija štetočina u proizvodnji krompira na našem regionu. Naročito je ugrožena proizvodnja na lokalitetima Futog, Gložan, Begeč, Gajdobra i Despotovo gde su u prethodnim sezonama registrovane i najveće štete.

Štete nanose larve hraneći se na krtolama tokom vegetacije u polju, ali i u skladištima pri povoljnim uslovima. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost, brzo podležu napadu patogena i propadaju.

Slika 2: krtole sa simptomom oštećenja od krompirovog moljca

 

U ovom trenutku, pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetočine, proizvođačima se preporučuju sledeće preventivne mere kontrole:

·        Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte) jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom;

·        Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola. Oštećene krtole je neophodno uništiti;

·        Duboka sadnja (optimalna dubina sadnje 15 cm);

·        Formiranje visokih bankova.

Hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere, a za uspešnu zaštitu useva krompira od ove štetočine neophodna je i primena svih raspoloživih preventivnih mera.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka (09 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 23,84%, a kod sorte Ajdared 13,15%.

Pseudotecija-kategorija 2  
 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes se nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni delišes od 64 pregledane pseudotecije u 35 nema formiranih askospora, u 21 je do 25%, u 7 je od 26 do 50%, a u 1 je od 51 do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  14,84%

Kod sorte Ajdared od  pregledanih 55 pseudotecija u 38 nema formiranih askospora, u 13 je do 25%, a u 4 je od 26 do 50% formiranih askospora te je procenat dozrelosti 9,54%.

Pseudotecija-kategorija 2 
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Zlatni delišes (01 BBCH) do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka – Ajdared (03 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni delišes od 57 pregledanih pseudotecija u 45 nema formiranih askospora, u 9 je do 25% formiranih askospora, a u 3 je od 25 do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  6,57%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 55 pseudotecija u 49 nema formiranih askospora, a u 6 je do 25% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 2,72%.

Pseudotecija-kategorija 1 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Tripsi u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad, lokalitet Despotovo, usevi ozimog luka se nalaze u fazi četvrti list jasno vidljiv (BBCH 14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u sledećim indeksima napada:

·        Imago: 3,54

·        Larve 2,29

Imago tripsa

Blaga zima je uticala na visoku stopu preživljavanja ovih štetnih insekata. Kao i prethodne godine, u narednih mesec dana se očekuje postizanje pragova štetnosti u usevima ozimih lukova, što do pre koju godinu nije bilo uobičajeno za naše uslove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni delišes od 60 pregledanih pseudotecija u 55 nema formiranih askospora, a u 5 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  2,08%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 56 pseudotecija nema formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 0%.

Pseudotecija-kategorija 1 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad