Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Zlatni Delišes (01 BBCH) do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka – Ajdared (03 BBCH).

Kod sorte Zlatni Delišes od 57 pregledanih pseudotecija u 19 nema formiranih askospora, u 25 je do 25% formiranih askospora, u 12 je od 25% do 50%, a u 1 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  22,80%. Kod sorte Ajdared od  pregledane 62 pseudotecije u 25 nema formiranih askospora, u 26 je do 25% formiranih askospora, 10 je od 25% do 50%, a u 1 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 19,75%.

Pseudotecija-kategorija 2
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Tripsi u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15).

Usev ozimog luka

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) u sledećim indeksima napada:

·        Imago: 0,62

·        Larva: 0,41

Imago tripsa

Populacija tripsa je još uvek na niskom nivou i ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima luka i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 52 pregledane pseudotecije u 25 nema formiranih askospora, u 21 je do 25% formiranih askospora, u 5 je od 25% do 50%, a u 1 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  16,34%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 61 pseudotecije u 33 nema formiranih askospora, u 23 je do 25% formiranih askospora, 4 je od 25% do 50%, a u 1 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 13,93%.

Pseudotecija-kategorija 1     

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 62 pregledane pseudotecije u 40 nema formiranih askospora, u 19 je do 25% formiranih askospora, a u 3 je od 25% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  10,08%Kod sorte Ajdared od  pregledanih 50 pseudotecija u 45 nema formiranih askospora, a u 5 je do 25% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 2,5%.

Pseudotecija-kategorija 1   

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava velike repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

U žutim klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) u niskim brojnostima. U toku je početak naseljavanja ove štetočine na repičišta.

Takođe, u klopkama i prilikom vizuelnih pregleda registruju se visoke brojnosti imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) čiji je izlazak sa mesta prezimljavanja registrovan prošle nedelje. U toku je masovna migracija ove štetočine na repičišta, kao i početak dopunske ishrane imaga.

Imago male i velike repičine pipe

U narednom periodu se najavljuju niske temperature koje će uticati na smanjenu aktivnost navedenih štetočina.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni Delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni delišes od 58 pregledanih pseudotecija u 42 nema formiranih askospora, u 20 je do 25% formiranih askospora, a u 1 je od 25 do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  9,48%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 50 pseudotecija u 46 nema formiranih askospora, a u 4 je do 25% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 2%.

Pseudotecija-kategorija 1  

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

U žutim klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Porast temperatura u prethodnom periodu inicirao je izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migraciju na useve uljane repice.

Mala repičina pipa u Merikovoj posudi

Mala repičina pipa u usevu uljane repice

S obzirom da je u toku početak migracije ove štetočine na useve uljane repice, i u klopkama i prilikom vizuelnih pregleda registrovani su pojedinačni primerci. Toplo vreme koje se prognozira i za naredne dane dovešće do njihove masovnije pojave na usevima, ali se ne očekuje početak polaganja jaja.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni Delišes od 63 pregledane pseudotecije u 50 nema formiranih askospora, a u 13 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  5,15%. Kod sorte Ajdared od  pregledanih 56 pseudotecija nema formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 0%.

 

Pseudotecija-kategorija 1    

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 24% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim (najstarijim) listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

Simptom suve truleži uljane repice

Tkivo u okviru pega se suši i ispada, a ukoliko je prisutan veći broj pega one se spajaju i dovode do sušenja lista. U kasnijim fazama razvoja, ukoliko se infekcija proširi na stablo može doći do loma i poleganja biljaka. Infekcije na mahunama mogu dovesti do njihovog prevremenog pucanja i rasipanja semena.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće  vreme ukoliko bude bilo potrebe za suzbijanje ovog patogena.

Aktivnost obične kruškine buve u zasadima krušaka

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2,5. Prisustvo jaja nije uočeno.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Porast temperature u proteklih par dana uticao je na početak aktivnosti ove štetočine. S obzirom da se prognoziraju slični vremenski uslovi, u narednih nekoliko dana se očekuje početak polaganja jaja.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće parvo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad