Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 ‭(Hidden)‬ PreporukeRCNoviSad

Post
Štetni organizmi
Usev/zasad
There are no items to show in this view of the "PreporukeRCNoviSad" discussion board.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 71,69 %. Od ukupno pregledanih 53 pseudotecije, 38 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi 74,57 %, od ukupno pregledanih 59 pseudotecija, 44 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija
 
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi veličina ploda do 20mm (72 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 65,38 %. Od ukupno pregledanih 52 pseudotecija, 34 je ispražnjena. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi 66 %, od ukupno pregledane 50 pseudotecije, 33 je ispražnjeno.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi veličina ploda do 20mm (72 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 57,4 %. Od ukupno pregledanih 54 pseudotecija, 31 je ispražnjena. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi 56 %, od ukupno pregledane 50 pseudotecije, 28 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

Kupusni moljac

Na lokalitetu Futog usevi ranog kupusa nalaze se u fazi od osam razvijenih listova do faze formiranja glavice (BBCH 18-41).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada od 6,6.

Nalazimo se pred samim piljenjem larvi, ali za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem kupusnog moljca.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis X

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared nalaze se u fazi veličina ploda do 20mm (72 BBCH) a jabuke sorte Zlatni Delišes u fazi plodovi dostigli dimenzije do 10mm (71 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 51 pregledane pseudotecije u 4 je od 25% do 50% formiranih askospora,  u 4 je od 50% do 75% formiranih askospora, a u 41 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 90,17%. Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija u 2 je od 25% do 50% formiranih askospora, u 5 je od 50% do 75% formiranih askospora, i u 43 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 95,5%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 29,41% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 38%.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IX

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared nalaze se u fazi plodovi dostigli dimenzije do 10mm (71 BBCH) a jabuke sorte Zlatni Delišes u fazi kraj cvetanja; sve latice opale (69 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 52 pregledane pseudotecije u 7 nema formiranih askospora, u 5 je do 25% formiranih askospora, u 15 je od 25% do 50%,  u 11 je od 50% do 75% formiranih askospora, a u 14 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 59,61%. Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija u 6 nema formiranih askospora, u 7 je do 25% formiranih askospora, u 8 je od 25% do 50%, u 12 je od 50% do 75% formiranih askospora, i u 17 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 63,5%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 11,53% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 12%.

 

Pseudotecija kategorija 4

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VIII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fazi kraj cvetanja; sve latice opale (69 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 50 pregledanih pseudotecija u 12 nema formiranih askospora, u 15 je do 25% formiranih askospora, u 13 je od 25% do 50%,  u 9 je od 50% do 75% formiranih askospora, a u 1 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 36%. Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija u 10 nema formiranih askospora, u 14 je do 25% formiranih askospora, u 10 je od 25% do 50%, u 6 je od 50% do 75% formiranih askospora, i u 10 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 46%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 4% kod sorte Zlatni Delišes, a kod sorte Ajdared nema ispražnjenih pseudotecija.

 

Pseudotecija kategorija 4

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.)  i pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) nije registrovano.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

 

% zaraženih biljaka sa simptomom na listu 1. kolenca

% zaraženih biljaka sa simptomom na listu 2. kolenca

Lokalitet/Sorta

 

Faza

Patogen

13.4.

Kać/Avenue

 

BBCH 32

Septoria tritici

26

2

Temerin/Moisson

 

BBCH 32

2

0

Gospođinci/Avenue

 

BBCH 32

14

0

Gložan/Ingenio

 

BBCH 32

2

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fazi cvetovi venu; većina latica opada (67 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 62 pregledane pseudotecije u 20 nema formiranih askospora, u 19 je do 25% formiranih askospora, u 13 je od 25% do 50%,  u 8 je od 50% do 75% formiranih askospora, a u 2 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 31,05%. Kod sorte Zlatni Delišes od 62 pregledane pseudotecije u 22 nema formiranih askospora, u 23 je do 25% formiranih askospora, u 7 je od 25% do 50%, u 8 je od 50% do 75% formiranih askospora, i u 2 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 27,82%.

 

Pseudotecija kategorija 4

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fazi puno cvetanje (65 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 56 pregledanih pseudotecija u 35 nema formiranih askospora, u 12 je do 25% formiranih askospora, u 8 je od 25% do 50%, a u 1 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 13,84%. Kod sorte Zlatni Delišes od 54 pregledane pseudotecije u 20 nema formiranih askospora, u 20 je do 25% formiranih askospora, u 7 je od 25% do 50%, u 6 je od 50% do 75% formiranih askospora, i u 1 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 25,93%.

 

Pseudotecija kategorija 3

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima