Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od početak rasta stabla (BBCH 30) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

29.3.

Kać/Avenue

BBCH 31

Septoria tritici

10

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

Temerin/Moisson

BBCH 30

Septoria tritici

1

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 31

Septoria tritici

2

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

Gložan/Ingenio

BBCH 31

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis V

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze od fenofaze vidljivi cvetni pupoljci sorta Zlatni Delišes (55 BBCH) do faze crvenih pupoljaka sorta Ajdared (57 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 53 pregledane pseudotecije u 36 nema formiranih askospora, u 11 je do 25% formiranih askospora, u 3 je od 25% do 50%, a u 3 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 12,26%. Kod sorte Zlatni Delišes od 56 pregledanih pseudotecija u 24 nema formiranih askospora, u 24 je do 25% formiranih askospor,u 7 je od 25% do 50%, a u 1 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 18,3%.

 

Pseudotecija kategorija 2

Pojava repičinog sjajnika

Na području delovanja RC Novi Sad punkt Kać, usevi uljane repice se nalaze u fazi prisutni cvetni pupoljci ali još uvek zatvoreni lišćem (BBCH 50) do faze vidljivi cvetni pupoljci iznad zelenog pupoljka (BBCH 51).

Pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo 0,2 imaga repičinog sjajnka (Meligethes aeneus) po biljci.

Imago repičinog sjajnika

Prilikom ishrane odrasle jedinke repičinog sjajnika oštećuju cvetne pupoljke što dovodi do smanjenja prinosa. Ekonomski prag štetnosti kada je neophodno izvršiti insekticidni tretman je 0,5 – 1 imago po biljci. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i po postizanju praga štetnosti izdaće signal za tretman.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fazi od „mišjih ušiju“ sorta Ajdared (10 BBCH) do prvi listovi otvoreni sorta Zlatni Delišes (11 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 53 pregledane pseudotecije u 49 nema formiranih askospora, a u 4 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  1,88%. Kod sorte Zlatni Delišes od 55 pregledanih pseudotecija u 46 nema formiranih askospora, u 8 je do 25% formiranih askospora i u 1 je od 25% do 50% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 4,54%.

 

Pseudotecija kategorija 1

 

Lisne pipe (Phyllobius sp.)
Na severnim obroncima Fruške Gore vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo imaga lisnih pipa (Phyllobius spp.). Pojava ovih štetočina je redovna u našim proizvodnim uslovima ali ne pričinjavaju ekonomski značajne štete. Sa porastom lisne mase štetnost ovih vrsta je sve manja te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.
 
Pojava sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu

Na teritoriji RC Novi Sad, vizuelnim prgledom registovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu.

Porast temperature inicirao je aktivnost imaga sive repine pipe. Najavljeno toplo vreme doprineće početku leta i migraciju pipa sa starih na nova repišta. S obzirom da je setva šećerne repe u toku preporučuje se obilazak repišta radi utvrđivanja prisustva ove štetočine.

Prvi ulov imaga kupusne muve (Delia radicum)

Kupusna muva (Delia radicum) ima 2 do 3 generacije godišnje. Najveće štete pravi u proizvodnjii ranih kupusnjača. Prezimljava kao lutka u zemljištu. Kada temperatura zemljišta dostigne oko 12 °C pojavljuje se imago koji se hrani na cvetovima korovskih biljaka. Nakon kopulacije ženke polažu jaja na korenov vrat tek rasađenih biljaka kupusa ili u zemljište. Kada se ispile, larve se ubušuju u koren i time ometaju protok materija što dovodi do sušenja biljaka koje dobijaju ljubičastu boju.

Na lokalitetu Futog, registrovan je prvi ulov imaga kupusne muve na feromonskim klopkama. One su  postavljene na parceli gde će uskoro doći do rasađivanja kupusa. Očekuje se polaganje jaja ove štetočine na mlade biljke kupusa neposredno nakon rasađivanja.

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Futog i Temerin usevi ozimog ječma nalaze se u fazi početka rasta stabljike (BBCH 30).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

15.3.

Futog/

Salamandre

30 BBCH

Pyrenophora teres

21

Erysiphe graminis

14

Puccinia spp.

0

Rhynchosporium secalis

0

Temerin/

Etincel

30 BBCH

Pyrenophora teres

31

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Rhynchosporium secalis

10

 
 

Na teritoriji RC Novi Sad usevi  ozime pšenice nalaze se u fazi od bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 23-30).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

15.3.

Kać/Avenue

BBCH 30

Septoria tritici

21

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

1

Temerin/Moisson

BBCH 24

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Gospođinci/Avenue

BBCH 30

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Gložan/Ingenio

BBCH 23

Septoria tritici

7

Erysiphe graminis

1

Puccinia spp.

1

Usled niskih temperatura tokom zimskog perioda došlo je do sušenja i odbacivanja donjih listova ozimih ječmova i pšenica i to je razlog što se trenutno registruju nešto manji procenti zaraženih biljaka u odnosu na prošli pregled. Međutim, na pojedinim parcelama se i dalje registruje visok nivo zaraze patogenima, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuju redovni pregledi useva na prisustvo simptoma biljnih bolesti. 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka sorta Zlatni Delišes (03 BBCH), do početka pucanja lisnih pupoljaka sorta Ajdared (07 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 51 pregledane pseudotecije u 49 nema formiranih askospora, a u 3 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  1,47%. Kod sorte Zlatni Delišes od 52 pregledane pseudotecije u 50 nema formiranih askospora, a u 2 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 0,96%.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka sorta Zlatni Delišes (03 BBCH) do početka pucanja pupoljaka sorta Ajdared (07 BBCH).

Faza početak pucanja pupoljaka sorta Ajdared (BBCH 07)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovan je sam početak formiranja askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane askospore, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%.

Pseudotecija sa formiranim askusima

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima