Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01) do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecije u 45 nema formiranih askospora, a u 5 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 2,5%

Kod sorte Ajdared od pregledanih 50 pseudotecije u 47 nisu uočene zrele askospore, a u 3 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 1,5%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 1

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena. 

Comments

There are no comments yet for this post.