Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Naseljavanje rutave bube u zasade voća

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom zasada voća koji su ušli u fenofaze cvetanja, kao i na cvetovima biljaka iz spontane flore registruje se prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta). U toku je migracija odraslih jedinki te štetočine u voćnjake.

Slika 1: Imago rutave bube na cvetu breskve

Rutava buba ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao imago u zemljištu. Imago se javlja rano u proleće i hrani se na korovskoj vegetaciji. Nakon toga se seli na cvetove voća gde se hrani prašnicima, tučkom i kruničnim listićima i tako sprečava oplodnju i donošenje roda.

Ova vrsta je naročito štetna u mladim zasadima voća, kada su biljke u prvim godinama rodnosti. U takvim zasadima povećan broj imaga može u potpunosti da uništi cvetove i spreči donošenje roda.

Proizvođačima se preporučuju sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

·        izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda sa vodom uz dodatak atraktanata kao što su cimet, anis, negro bombone; Posude treba postaviti u što većem broju po obodu, a manji broj treba rasporediti i u unutrašnjost voćnjaka;

·        zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.

Primena insekticida u vreme cvetanja je strogo zabranjena!

Naseljavanje rutave bube u zasade voća

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom zasada voća koji su ušli u fenofaze cvetanja, registruje se prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta). U toku je migracija odraslih jedinki te štetočine u voćnjake.

Slika 1: Imago rutave bube

Rutava buba ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao imago u zemljištu. Imago se javlja rano u proleće i hrani se na korovskoj vegetaciji. Nakon toga se seli na cvetove voća gde se hrani prašnicima, tučkom i kruničnim listićima i tako sprečava oplodnju i donošenje roda.

Ova vrsta je naročito štetna u mladim zasadima voća, kada su biljke u prvim godinama rodnosti. U takvim zasadima povećan broj imaga može u potpunosti da uništi cvetove i spreči donošenje roda.

Proizvođačima se preporučuju sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

·        izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda sa vodom uz dodatak atraktanata kao što su cimet, anis, negro bombone; Posude treba postaviti u što većem broju po obodu, a manji broj treba rasporediti i u unutrašnjost voćnjaka;

·        zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.

Primena insekticida u vreme cvetanja je strogo zabranjena!

Pojava imaga rutave bube (Epicometis hirta)

Na području delovanja RC Novi Sad registruje se pojava imaga rutave bube (Epicometis hirta) na korovskoj vegetaciji.

Imago rutave bube

Rutava buba ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao imago u zemljištu. Imago se javlja rano u proleće i hrani se na korovskoj vegetaciji. Nakon toga se seli na cvetove voća gde se hrani prašnicima, tučkom i kruničnim listićima i tako sprečava oplodnju.

Ova vrsta je naročito štetna u mladim zasadima voća, kada su biljke u prvim godinama rodnosti. U takvim zasadima povećan broj imaga može u potpunosti da uništi cvetove i spreči donošenje roda.

Visoke dnevne temperature u narednim danima usloviće povećanu aktivnost rutave bube u cvetajućim kulturama, te se preporučuju sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

·        izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda sa vodom uz dodatak atraktanata kao što su cimet, anis, negro bombone

·        zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

Pojava rutave bube

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta).

Rutava buba u cvetu breskve

Ova vrsta je naročito štetna u mladim zasadima voća, kada su biljke u prvim godinama rodnosti. U takvim zasadima povećan broj imaga može u potpunosti da uništi cvetove i spreči donošenje roda.

Visoke temperature u narednim danima usloviće povećanu aktivnost rutave bube u cvetajućim kulturama, te se preporučuju sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

·        izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda sa vodom uz dodatak atraktanata kao što su cimet, anis, negro bombone

·        zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

Rutava buba (Tropinota hirta)
Vizuelnim pregledima zasada voća registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta) na maslačku (Taraxacum officinale). Rutava buba je štetočina voća. Usled ishrane dolazi do uništavanja prašnika i tučka tako da ne dolazi do zametanja plodova.  S obzirom da se zasadi voća (jabuka, šljiva, kruška, trešnja) nalaze u fazi cvetanja postavljanjem lovnih klopki možemo zaštititi cvetove izlovljavanjem rutave bube. Najbolje lovne klopke su plave boje u koje se sipa voda i sirup (jagoda, negro bombone, pivo i dr.). Hemijske mere zaštite treba  izbegavati  zbog prisustva polinatora ali u slučaju jačeg napada može se primeniti insekticid Mavrik EW (taufluvalinat) 0,3 l/ha.