Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Početak polaganja jaja obične kruškine buve
Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Slika 1: Zasad kruške u fazi mirovanja

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3,33.

Slika 2: Imaga obične kruškine buve

Takođe, u naborima kore oko pupoljaka registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 2,5. U toku je početak polaganja jaja prezimljujuće generacije ove štetočine.

Slika 3: Jaja obične kruškine buve

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.