Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Obična kruškina buva
Obična kruškina buva

Vizuelnim pregledom krušika na severnim obroncima Fruške gore, registrovano je prisustvo zimske forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Slika 1: Zimska forma imaga obične kruškine buve

Za razliku od imaga letnjih formi obične kruškine buve, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature. Mužijaci su polno zreli ali ne kopuliraju, jer su ženke u fazi sazrevanja ovariola. Na našem regionu, početak polaganja jaja započinje tokom januara, kada se i daju preporuke za suzbijanje imaga i sprečavanje masovnog polaganja jaja.

Trenutno se u krušicima registruju pojedinačni primerci ove štetočine. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Comments

There are no comments yet for this post.