Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Zaštita višnje i trešnje

Na području delovanja RC Novi Sad višnje i trešnje se nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice opale do faze zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom  (BBCH 69-72).

Pregledom apotecija gljive prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) iz prezimelog lišća, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Sa svakim narednim padavinama postoji rizik od oslobađanja askospora i ostvarenja infekcije pomenutim patogenom.

U cilju zaštite lisne mase, pred padavine koje se najavljuju početkom sledeće nedelje, proizvođačima se preporučuje primena fungicida Agrodin 65 WP (dodin) u koncentraciji 0,1%.

 

20.4.2019 9:35Trešnja; VišnjaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u fazi cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 67), do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71).

Početkom sledeće nedelje najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Najavljeni uslovi pogodovaće i daljem razvoju gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite listova i tek zametnutih plodova od navedenih patogena, pred najavljene padavine, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi (kaptan) u koncentraciji  0,2 – 0,3%  +

·         Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) 0,075 %

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasade u periodu cvetanja registrovani su ulovi imaga jabukine ose (Hoplocampa testudinea). U periodu precvetavanja počinje piljenje larvi ove štetočine koje se ubušuju u tek zametnute plodove. Takođe, vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo kolonija lisne vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta).

U cilju suzbijanja ovih štetočina, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux) u koncentraciji 0,03 – 0,05%.

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite za suzbijanje jabukinog smotavca, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

20.4.2019 8:29JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukina osa (Hoplocampa testudinea); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljive se nalaze u fazi  kraj cvetanja sve latice opale (BBCH 69), do faze zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom (BBCH 72).

Padavine koje se najavljuju početkom sledeće nedelje stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla). U cilju zaštite lisne mase, pred najavljene padavine, proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC, Capi) u koncentraciji 0,2 – 0,3%.

20.4.2019 8:06ŠljivaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Zaštita ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera. Razlikuju se dve situacije: prva u kojoj se nalaze usevi koji se gaje u sistemu navodnjavanja i koji su u fazi pojave lista zastavičara. Druga sitacija: usevi koji se gaje u suvom ratarenju i koji se nalaze u fazi drugog kolenca.

 

U prvoj grupi useva vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo simptom različitih vrsta pegavosti (mrežaste pegavosti lista ječma, sočivaste pegavosti i simptoma koji podsećaju na ramularioznu pegavost jačma) kao i simptomi pepelnice žita koji su prisutni na prva tri lista. Kako bi se sačuvao prinos i sprečilo dalje širenje patogena proizvođačima se preporučuje pregled na prisustvo simptoma bolesti. Ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima pegavosti preporučuje se primena registrovanih fungicida:

·         Zantara (tebukonazol + biksafen) 1 - 1,25 l/ha

·         Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 - 2,5 l/ha

·         Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

·         Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4 - 0,6 l/ha

·         Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 0,75 - 1 l/ha

Takođe, u usevima iz druge grupe registruju se simptomi navedenih patogena. Ukoliko do sada nisu sprovedene mere zaštite protiv bolesti lista preporučuju se pregled useva i ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima lisnih bolesti primena registrovanih fungicida.

18.4.2019 13:59JečamMrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)
Zaštita luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze u fazi listovi u osnovi počinju da se utanjuju i izdužuju (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Indeks napada za larve iznosi 13,75 (1,5 larvi po listu).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja brojnosti ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi oštećenja od ishrane imaga minirajuće muve luka (Napomyza gymnostoma).

Pre polaganja jaja odrasle jedinke ove štetočine ishranjuju se na listovima luka ostavljajući karakteristične pege raspoređene u nizovima. Ženka polaže jaja u osnovi spoljašnjih listova, ispod epidermisa. Najveće štete nastaju od larvi koje se hrane parenhimom lista i spuštaju iz osnove lista u stablo i lukovice.

Preporuka proizvođačima je da obiđu useve luka i ukoliko se registruju navedeni simptomi oštećenja neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite. Navedeni insekticid za suzbijanje tripsa delovaće i na lukovu muvu.

16.4.2019 9:10LukTripsi (thrips spp); Lukova minirajuća muva (napomyza gymnostoma)
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69), do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 16,66

Jaja: 11,66

Mlađe larve: 10

Starije larve: 19,16

 

U narednim danima doći će do masovnog izletanja odraslih jedinki prve letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida:

·         Movento 100 SC (spirotetramat) u količini 1,5 l/ha +

·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) u koncentraciji 0,05%

U cilju zaštite tek zametnutih plodova i formirane lisne mase od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije pirimetanil (Pyrus 400 SC, Pehar) u količini 1 l/ha.

15.4.2019 7:42KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Zaštita bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad rane i srednje sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom (BBCH 72), dok se kasne sorte nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja grančica i dalje se registruju visoke brojnosti tripsa (Thysanoptera). Uslovi u kojima se odvija proizvodnja bresaka i nektarina pogoduju ubrzanom razvoju ove štetočine. Prisustvo tripsa registrovano je u sledećim indeksima napada:

·         Imago: 10

·         Larve: 1

U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-1%.

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase od pomenutog patogena preporučuje se primena fungicida Delan 700 WG ili Galileo (ditianon) u koncentraciji 0,075%.

11.4.2019 9:28BreskvaTripsi (thrips spp); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi puno cvetanje (BBCH 65), do faze cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 67).

Trenutno se nalazimo u veoma kritičnom periodu za zaštitu jabuke od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). Padavine koje su najavljene za danas i sutra dovešće do oslobađanja velikog broja askospora i stvaranja povoljnih uslova za infekciju od strane ovog patogena.

Za subotu se najavljuje prestanak padavina pa se proizvođačima preporučuje, čim se ukaže prilika, primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja uz dodatak okvašivača:

·         Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M, Caiman (mankozeb) u količini 2,5 kg/ha  +

·         Chorus 50 WG (ciprodinil) u količini 0,3 – 0,5 kg/ha

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) kod osetljivog sortimenta, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije kresoksim-metil (Stroby DF, Lunar, Ardent 50 SC) u koncentraciji 0,02%.

Nakon završetka tretmana potrebno je bar 5 sati bez padavina da bi se depozit osušio i obezbedilo puno delovanje fungicida.

11.4.2019 9:20JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Žitna pijavica

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi 3 stabla vidljivo (BBCH 23) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga i jaja žitne pijavice (Lema melanopus), kao i štete od ishrane odraslih jedinki.  Odrasle jedinke ishranuju se na listovima između nerava pri čemu nastaju karakteristična oštećenja u vidu uzdužnih pruga.

Oštećenja od ishrane

Na pojedinim parcelama zabeležen je jak napad imaga žitne pijavice. Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje 15 imaga po metru kvadratnom (EPPO standard PP 2/11 (1)) preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida. 

Takođe, s obzirom da se uskoro očekuje i piljenje larvi, neophodno je redovno kontrolisati useve i pratiti njihovu brojnost. Ukoliko se registruje 0,5-1 larva/biljci, preporučuje se primena insekticida. Registrovani insekticidi su:

·         Decis 2,5 EC, Konfuzija, Futocis EC 2,5 (deltametrin) u količini 0,2 - 0,3 l/ha

·         Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 - 0,12 l/ha.

Podsećamo proizvođače pšenice da su na pojedinim parcelama registrovani simptomi rđe i pepelnice žita na nivou praga štetnosti, te je preporuka redovno obilaženje i pregled useva na prisustvo simptoma biljnih bolesti kao i sprovođenje hemijskih mera zaštite (vidi preporuku od 29.3.2019).

9.4.2019 13:51Pšenica; JečamŽitna pijavica (lema melanopus)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze prvi otvoreni cvetovi do faze puno cvetanje (BBCH 60-65).

U periodu cvetanja jabuke može doći do infekcije cveta prouzrokovačem bekteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Sa padavinama koje se prognoziraju u narednim danima mogu se stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije cveta jabuke pomenutim patogenom. Pre najavljenih padavina preporučuju se hemijske mere zaštite primenom preparata Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06%.

7.4.2019 16:23JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
1 - 10 Next