Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)  

Štetni organizmi: Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Naziv (latinski naziv)

Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:19  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:19  by Anja Mihailovic