Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Svi regioni
Zaštita šećerne repe od sive repine pipe

Na području Vojvodine, usevi šećerne repe koji su posejani u prvoj dekadi marta su nikli, dok je na nekim parcelama setva još uvek u toku.

Na starim repištima se registruju visoke brojnosti sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Sa porastom temperatura očekuje se njena migracija ka novim repištima.

 

Preporučuje se svakodnevno obilaženje novoposejanih repišta i praćenje  prisustva repine pipe na njima. Useve treba obilaziti u najtoplijem delu dana kada su pipe i najaktivnije.

Ukoliko se registruje 0,1-0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po metru kvadratnom preporučuje se primena insekticida.

U ovim početnim fazama razvoja, kada su biljke šećerne repe tek nikle, primena insekticida koji u sebi imaju sistemičnu komponentu nije opravdana, iako su samo oni registrovani za suzbijanje ove štetočine. Oni se mogu koristiti kasnije, kada biljke formiraju prve stalne listove (Pyrinex super, Nurelle-D, Konzul, Savanur EC i dr.).

Dok su biljke u fazi nicanja i kotiledonih listova, mogu se koristiti insekticidi kontaktnog delovanja koji su registrovani u usevima šećerne repe kao što su Talstar 10-EC, Bifenicus, Fobos-EC, Grom, Karate Zeon, Cipkord 20-EC i dr.

23.3.2019 12:19Šećerna repaSiva repina pipa (bothynoderes punctiventris)
Leskovac
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Leskovac, kruške se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi pucanja pupoljaka, vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove do faze zelenih pupoljaka, pojedinični cvetovi se odvajaju još uvek zatvoreni (BBCH 53-56).

kruška-faza razvoja

velika slika

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri):

-          Imago u indeksu napada 4,16

-          Jaja u indeksu napada 18,33

-          Mlađe larve (L1-L3) u indeku napada 6,66

-          Starije larve (L4-L5) u indeksu napada 0

jaja kruškine buve
mlađe larve kruškine buve

Porast dnevnih temperataura uticaće na povećanu aktivnost obične kruškine buve i intenzivnije piljenje larvi. Proizvođačima se preporičuje pregled zasada krušaka. Ukoliko se registruje prisustvo tek ispiljenih larvi neophodno je sprovesti tretman primenom insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018EC) u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača.   

 

Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja!

 

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

23.3.2019 10:10KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Svi regioni
Zaštita koštičavog voća od monilioze

Na području Srbije, koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena. Registruju se faze od formiranih cvetnih pupoljaka do punog cvetanja.

U periodu cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti, može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica (Monilia laxa). Ova gljiva u kasnijim fazama razvoja prouzrokuje i trulež plodova. Infekcija cveta se ostvaruje preko žiga tučka. Ukoliko je već ostvarena infekcija nemoguće je sprečiti razvoj simptoma primenom fungicida, te je neophodno sporovesti preventivne mere zaštite.

Prema trenutnim prognozama vremena, u pojedinim delovima naše zemlje najavljene su padavine za ponedeljak i utorak. Proizvođačima koštičavog voća se preporučuju redovni pregledi zasada i utvrđivanje faza razvoja biljaka. U periodu cvetanja i pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04% - kajsija, breskva, višnja, trešnja, šljiva

Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha – višnja, breskva

Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05% - breskva, višnja, šljiva

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

23.3.2019 9:44Breskva; Kajsija; Šljiva; Višnja; TrešnjaMonilioza (monilia laxa)
Novi Sad
Zaštita koštičavih voćnih vrsta

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze cvetna loža otvorena­: krunični listići vidljivi (BBCH 57), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

U vreme cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na napad od strane gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). U vlažnim uslovima dolazi do sporulacije patogena, a infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Voćarima se preporučuje da  prate fazu razvoja voća, kao i vremensku prognozu. U fazi cvetanja, pred najavljene padavine, neophodno je obaviti preventivni tretman protiv ovog patogena primenom nekog od navedenih fungicida:

·         Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04%

·         Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha

·         Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

23.3.2019 9:27Breskva; Kajsija; Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza (monilia laxa)
Svi regioni
Zaštita ječma

Na području Srbije, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od datuma setve, lokaliteta, sortimenta i sprovedenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od različitih faza bokorenja do pojave prvog kolenca.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Na pojedinim parcelama, na kojima se ječmovi nalaze u fazi prvog kolenca, dostignut je prag štetnosti od 10% biljaka sa simptomima pegavosti.

Proizvođačima ječma se preporučuje obilazak useva i pregled biljaka na prisustvo simptoma lisnih bolesti. Posebnu pažnju treba usmeriti na preglede useva koji ulaze u osetljivu fazu razvoja, fazu vlatanja.

Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo pegavosti lista na nivou praga štetnosti u fazi prvog kolenca, preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha;

Duett ultra (a.m.epoksikonazol + tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha;

Osiris (a.m.epoksikonazol +metkonazol) 1,5 -2,5 l/ha;

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) 0,75 – 1 l/ha;

Bumper P (a.m. prohloraz + propikonazol) 0,75 – 1 l/ha.

Prilikom primene fungicida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu.

23.3.2019 9:07JečamMrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)
Negotin
Zaštita jabuke

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, lokalitet Karbulovo zasadi jabuke nalaze se u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10).

Trenutni uslovi pogoduju nastanku infekcije prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito kod osetljivih sorti (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su u predhodnim vegetacijama registrovani simptomi pepelnice.Preporuka voćarima je da izvrše tretiranje svojih zasada  preparatom Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) 0,4 – 0,5 l/ha.

jabuka-zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka

velika slika

 

 

22.3.2019 20:13JabukaPepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Niš
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se nalaze u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10) do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).

velika slika

Pregledom pseudotecija gljive čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća utvrđena je niska dozrelost pa se u narednom periodu ne očekuje oslobađanje askospora u prirodnim uslovima. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovog patogena.

Prouzrokovač pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) prezimljava u vidu micelije u unutrašnjosti vršnih pupoljaka i sa njihovim razvojem kreće i razvoj pomenutog patogena. U cilju suzbijanja ovog patogena, naročito kod osetljivog sortimenta (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su predhodnih vegetacija registrovani simptomi pepelnice, preporučuje se sprovođenje  hemijskih mere zaštite.

Preporučuje se primena preparata Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4 – 0,5 l/ha.

22.3.2019 18:26JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Leskovac
Zaštita breskve

Na području delovanja RC Leskovac, breskve i nektarine se zavisno od sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od fenofaze vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni, na kratkim peteljkama, zelene ljuspe neznatno otvorene do faze većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon, prvi  cvetovi otvoreni (BBCH 55-59).

faza razvoja breskve

velika slika

Porast dnevnih temperatura ubrzaće razvoj breskve i nektarine. U vreme cvetanja breskva  je osetljiva na infekciju gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). U vlažnim uslovima dolazi do sporulacije patogena, a infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Voćarima se preporučuje da  prate fazu razvoja voća, kao i vremensku prognozu. U fazi cvetanja, pred najavljene padavine, neophodno je obaviti preventivni tretman protiv ovog patogena primenom nekog od registrovanih fungicida:

Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) 0,03 do 0,05 %

Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05%.

 

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

22.3.2019 17:53BreskvaMonilioza (monilia laxa)
Leskovac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Leskovac, jabuke se zavisno od sortimenta, nalaze u fenofazi od zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka, prvi listovi se odvajaju do faze većina listova otvorena ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 10-15).

jabuka-faza razvoja

velika slika

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća, utvrđena je niska dozrelost pseudotecija. Za naredne dane nisu prognozirane padavine pa se  još uvek ne očekuje oslobobađanje askospora u prirodnim uslovima. Za sada se ne preporučuju hemijske mere u cilju suzbijanja ovog patogena.

Prouzrokovač pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) prezimljava u obliku micelije u  pupoljcima. Sa njihovim razvojem kreće i razvoj ovog patogena. U cilju sprečavanja ranih zaraza ovim patogenom, naročito kod osetljivog sortimenta (Jonatan, Jonagold, Ajdared), i u zasadima gde su u prethodnim vegetacijama registrovani simptomi pepelnice, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom preparata Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4 - 0,5 l/ha.

22.3.2019 17:46JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Negotin
Zaštita šljive

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, lokalitet Miloševo, zasadi šljive se nalaze u fazi od bubrenja cvetnih pupoljaka do faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 51-59).

Pojava kiše u periodu cvetanja  može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).  Proizvođačima se preporučuje praćenje vremenske prognoze i faze razvoja voća ,te da u  fazi cvetanja šljive a pre najavljenih padavina istretiraju svoje zasade nekim od  fungicida:

Ciprodex (a.m.ciprodinil) 0,05%

Octave (a.m. prohloraz) 0,04%

Prilikom primene pesticida neophodno je pridržavati se uputstva za upotrebu i sprovesti sve mere zaštite oprašivača.

 

Šljiva-fenofaza belih balona

velika slika

22.3.2019 16:11ŠljivaMonilioza (monilia laxa)
Kragujevac
Zaštita jabuke

Na području RC Kragujevac zasadi jabuke se  nalaze u fazi od zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, faza"mišije uši" (BBCH 10) do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).

fenofaza razvoja, Ajdared

U cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), kod osetljivog sortimenta (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su predhodnih godina registrovani simptomi pepelnice,  preporučuje se primena sledećeg preparata:

Karathane gold 350 EC (a.m meptildinokap)-0,4-0,5 l/ha.

22.3.2019 14:54JabukaPepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Bačka Topola
Zaštita ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma  se nalaze od faze početak rasta stabljike do  faze  prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 30- 31).  

 

Vizuelnim pregledom  useva ozimog ječma  utvrđeno je širenje  simptoma : mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres), pepelnice strnih žita (prouzrokovač Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Rhynchosporium secalis). Na pojedinim pregledanim parcelama dostignut je ekonomski prag štetnosti (10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma u fazi prvog kolenca).

 

 

Mrežasta pegavost ječma

 

Preporuka za proizvođače: pregledati useve koji su u osetljivoj fazi razvoja (vlatanje) i ukoliko je prisutno 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti  neophodno je preduzeti mere zaštite. Preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

 • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
 • Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Falcon EC 460(a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
 • Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
 • Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha
 • Cello (a.m. spiroksamin+ protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha
 • Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

 

 Prilikom primene fungicida pridržavati se uputstva za upotrebu.

22.3.2019 14:11JečamMrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
Čačak
Zaštita jabuke

Na Području RC Čačak, lokalitet Atenica, sorta jabuke Ajdared se nalazi u fazi  zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10) do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).

faza razvoja - sorta Ajdared

 Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća registrovan je  početak formiranje askospora u peritecijama. Za naredne dane ne prognoziraju se padavine i  skorije neće početi njihovo oslobađanje u prirodnim uslovima. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju sprečavanja ranih zaraza prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), kod osetljivog sortimenta (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su registrovani simptomi pepelnice u prethodnim vegetacijama, preporučuje se sprovođenje  hemijskih mere zaštite primenom preparata:

-  Karathane Gold 350 EC (a.m. meptildinokap) -   0,4 - 0,5 l/ha.

22.3.2019 14:08JabukaPepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke

Na  terenu  RC Sremska Mitrovica, jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja. Sorte (Ajdared, Greni Smit, Jonagold) se nalaze u fenofazi- vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 55), sorta Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi –ljuspice pupoljaka izduzene sa svetlo obojenim mrljama( BBCH 51).

Pregledom zasada uočena je pojava ,, belih mladara", zaraženih letorasta pepelnicom jabuke iz predhodne vegetacije koji su primarni izvor zaraze u ovoj vegetaciji.

Povoljni vremenski uslovi u narednom periodu, primarni inokulum i osetljive sorte su uslov za nastanak sekundarnih infekcija pepelnice.

Preporuka proizvođačima je tretman jabuke u cilju suzbijanja ovog patogena:

a.m. meptildinokap, preparat Karathane Gold 350 EC u konc.0,04-0,05%

Pregledom  pseudotecija (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća ustanovljena je niska dozrelost, tako da se u prirodnim uslovima ne očekuje oslobađanje askospora koje bi izazvale infekciju.

22.3.2019 14:00JabukaPepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Subotica
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Subotica jabuka se nalazi, u zavisnosti od sortimenta, u fazi od zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka do zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 09-10).

Slika: faza jabuke

velika slika

Na osnovu laboratorijskog pregleda pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ne očekuje se oslobađanje askospora u prirodnim uslovima. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovog patogena.

U cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), kod osetljivog sortimenta (Jonatan, Jonagold, Ajdared) i u zasadima gde su predhodnih godina registrovani simptomi pepelnice,  preporučuje se primena sledećeg preparata:

Karathane gold 350 EC (a.m meptildinokap)-0,4-0,5 l/ha.

22.3.2019 13:38JabukaPepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Subotica
Zaštita ječma

Na području delovanja RC Subotica usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fenofazama, u zavisnosti od vremena setve i sorte:  od faze bokorenja do faze  prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (25-31 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).

 

Slika:simptomi pepelnice na ječmu

velika slika

 

Kod useva koji su ušli u fazu rasta stabljike (vlatanje), dostignut je epidemijski prag (10% biljaka sa simptomima pegavosti u fazi prvog kolenca).

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva ječma i  po utvrđivanju epidemijskog praga, primena nekog od registrovanih fungicida:

 • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
 • Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Falcon EC 460(a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
 • Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
 • Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha
 • Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

Prilikom primene fungicida pridržavati se uputstva za upotrebu.

22.3.2019 13:29JečamMrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)
Kikinda
Zaštita jabuke
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, prvi listovi se odvajaju; faza mišje uši  (BBCH 09-10).
 
U cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u zasadima gde su u prethodnim godinama registrovani simptomi pepelnice, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera primenom preparata Karathane Gold 350 EC (a.m.meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.
 
22.3.2019 13:27JabukaPepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Subotica
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem  ( BBCH 50).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovana su imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na cvetnim pupoljcima, na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.  Ova štetočina oštećuje cvetne pupoljke dok su još zatvoreni, jer se hrani polenom, a kad se cvetovi otvore ne predstavlja opasnost.

 

Slika: imago repičinog sjajnika

velika slika

 

Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti, primena nekog od registrovanih insekticida:

 

 • Fobos, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,15 l/ha ili
 • Mavrik EW   (a.m.tau-fluvalinat)  0,15-0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC,Konfuzija  (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

Pridržavati se uputstva za primenu pesticida i preduzeti sve mere u cilju sprečavanja trovanja pčela!

22.3.2019 13:16Uljana repicaRepičin sjajnik (meligethes aeneus)
Šabac
Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Šabac, lokalitet Mrđenovac,  zasadi jabuke se nalaze u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, faza mišje uši (BBCH 10).

 

fenofaza jabuke

 U cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), kod osetljivog sortimenta (Jonatan,  Ajdared) i u zasadima gde su registrovani simptomi pepelnice u prethodnim vegetacijama, preporučuje se sprovođenje  hemijskih mere zaštite primenom preparata Karathane Gold 350 EC (meptildinokap) u količini 0,4 – 0,5 l/ha.

22.3.2019 12:49JabukaPepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Vrbas
Zaštita uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi prisutni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem (50 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, sorta Factor, registrovana su imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na nivou praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti, primena nekog od registrovanih insekticida:

 

1.       Decis 2,5 EC, Deltametrin, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

2.       Nurelle D, Konzul, Despot ,Savanur (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha ili

3.       Bifentrin,, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha ili

4.       Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

 

faza useva uljane repice

repičin sjajnik

22.3.2019 12:43Uljana repicaRepičin sjajnik (meligethes aeneus)
1 - 20 Next