Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Valjevo
Zaštita maline

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi maline se nalaze u fazi - stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju do početka promene boje mladih izdanaka (BBCH 93-97).

 

Vizuelnim pregldom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu, registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U cilju suzbijanja i smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena u narednoj vegetacionoj sezoni, proizvođačima maline i kupine se u ovom momentu preporučuje primena hemijskih mera zaštite preparatima na bazi bakra: Everest (bakar-hidroksid) u koncentaciji 0,4%.

 

Takođe, prilikom vizuelnih pregleda, u pojedinim zasadima, registrovano je i prisustvo malinine mušice (Resseliella theobaldi). Ukoliko se uoči prisustvo ove štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin: Karate Zeon, Kozak u koncetraciji 0,03%.

 

         

velika slika                                  velika slika

1.11.2019 11:00MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi)12170
Sombor
Zaštita pšenice i ječma

Na području delovanja RC Sombor, usevi ječma se nalaze u fenofazi do 4 razvijena lista (BBCH 14), dok su usevi pšenice u fenofazi od nicanja do faze drugi list razvijen (BBCH 10 - 12).

Vizuelnim pregedom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka i prisustvo cikada (Cicadellidae) na 3 do 10% biljaka.

 

velika slika

S obzirom da su cikade i vaši vektori fitopatogenih virusa proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva pomenutih štetočina. 

Ukoliko se prilikom pregleda registruje njihovo prisustvo na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
  • Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha.
31.10.2019 9:06Ječam; PšenicaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12168
Kragujevac
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Kragujevac setva pšenice je u toku. Na malom broju parcela, gde je setva obavljena ranije, usevi se nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena (10-12 BBCH).

Vizuelnim pregledom ponikle pšenice registrovano je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na 5% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 30% biljaka.

 
 
 

Ove štetočine su vektori fitopatogenih virusa, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak poniklih useva. Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na preko 10% biljaka preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m deltametrin) ... 0,2 -0,3 l/ha,

Bifenicus, Fobos (a.m  bifentrin) ... 0,075 l/ha.

30.10.2019 15:24PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)12167
Subotica
Jesenji tretman voća

Na području delovanja RC Subotica, zasadi voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-97).

Početak opadanja listova

 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena:

-prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.),

-prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

-prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans),

-prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae)

i drugih patogena koji prezimljavaju na drvenastim delovima.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

-Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ( a.m. bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75% ili

-Cuproxat (a.m.bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturama iznad 5oC, uz utrošak veće količine vode.

30.10.2019 11:14Breskva; Kajsija; Trešnja; Višnja; Šljiva; Jabuka; Kruška; DunjaMonilioza (monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12165
Senta
Jesenji tretman voća

Na terenu RC Senta zasadi voća se nalaze u fazi 50-60%  lišća žuto i opalo (BBCH 95-96).

velika slika 

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra. U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih gljiva i bakterija, preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 (bakarni oksihlorid) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (bakar sulfat) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabučastog voća

      ili u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu iznad 5 C ,uz utrošak velike količine vode.

30.10.2019 7:07Voćni zasadiBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)12164
Vršac
Jesenji tretman koštičavog voća
Na području delovanja RC Vršac, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje hemijski tretman zasada koštičavog voća, preparatima na bazi bakra, kada opadne 70% lisne mase.
Ovim tretmanom vrši se dezinfekcija stabla i smanjuje se infektivni potencijal prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih obolenja.
Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:
  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Bakar iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili
  • Cuproxat (bakar iz bakar sulfata) 0,25 - 0,35%

Tretman sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode kako bi se što bolje prekrili svi biljni delovi.

29.10.2019 11:14Voćni zasadiŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)12163
Sombor
Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Sombor, zasadi koštičavog voća se nalaze u fenofazi od početka obezbojavanja lišća do faze 60% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

trešnja-punkt Karavukovo

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača  sušenja cvetova i grančica i mrke  truleži ploda (Monilinia spp) , šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) kao i prouzrokovača bakterioza, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u fazi kada opadne 70% lisne mase, urade  tretman preparatima na bazi bakra, kao što su:

 

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50 ili Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%

 ili

Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti.

 

 

28.10.2019 14:10Šljiva; TrešnjaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)12160
Valjevo
Jesenji tretman koštičavog voća

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi koštičavog voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 70% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

Kada opadne 70% lisne mase, u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena: šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i drugih, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od preparata na bazi bakra:

 

• Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75%

• Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,25 -0,35%.

Tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode, kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

 

 zasad šljive

28.10.2019 11:58Šljiva; Breskva; Kajsija; Trešnja; VišnjaŠupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12159
Niš
Jesenji tretman u zasadima voća

Na području delovanja RC Niš zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

velika slika

Jesenji tretman u zasadima voća, preparatima na bazi bakra ,preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                               - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

28.10.2019 11:29Breskva; Šljiva; Višnja; Jabuka; KruškaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12158
Bačka Topola
Jesenji tretman koštičavog voća

Na području delovanja RC Bačka Topola  zasadi koštičavih voćnih vrsta se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze 60% lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

Višnja                         Šljiva

Kajsija

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i  smanjuje  infekivni potencijal patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr. Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova. Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 -0,35%
27.10.2019 14:32Kajsija; Šljiva; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)12157
Leskovac
Jesenji tretman u voćnjacima

Na području delovanja RC Leskovac zasadi voća se nalaze u fazi od početka obezbojavanja listova do faze 60%  lišća žuto i opalo (BBCH 92-96).

voće-faza starenja

velika slika

Jesenji tretman u zasadima voća preporučuje se u fazi kada opadne 70% lisne mase preparatima na bazi bakra. U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovoraPseudomonas syringae) i drugih preporučuje se primena nekog od preparata:

-          Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                               - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz utrošak velike količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

27.10.2019 11:45Breskva; Jabuka; Kruška; Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)12156
Ruma
Zaštita uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi od pet do osam listova razvijeno (15-18 BBCH).

 

Pregledom useva uljane repice  (lokaliteti: Ruma, Irig i Rivica) registrovane su kolonije vaši (Aphididae), čije se prisustvo beleži na 30 do 90% pregledanih biljaka. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju ishranom, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

 

velika slika

 

Trenutni vremenski uslovi  pogoduje razvoju vaši, pa se proizvođačima preporučuje obilazak parcela i pregled na prisustvo ovih štetočina.

 

Po utvrđivanju praga štetnosti, koji u ovim fazama razvoja uljane repice iznosi 20% napadnutih biljaka (EPPO PP 2/8(1)), preporučuju se hemijske mere suzbijanja. Prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

 

25.10.2019 15:13Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12155
Ruma
Zaštita strnih žita
 

Na terenu RC Ruma setva strnih žita je u toku, dok se ponikli usevi nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena (10-12 BBCH).

 

Pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na do 10% pregledanih biljaka.

 

Vaši u usevu pšenice

 

Vremenski uslovi pogoduju razvoju ovih štetočina koje, pored direktnih šteta koje prouzrokuju ishranom,  su vektori destruktivnih fitopatogenih virusa.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina (prag štetnosti 10% biljaka; EPPO, PP 2/11(1)) preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·         Fobos EC ili Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha ili

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, ili Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2- 0,3 l/ha

 

25.10.2019 13:58Pšenica; JečamLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)12154
Šabac
Jesenji tretman koštičavog voća

Na području delovanja RC Šabac zasadi koštičavog voća se nalaze u fazama razvoja od početka obezbojavanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 92-95).

 

zasad šljive 

 

zasad trešnje

Proizvođačima se preporučuje hemijski tretman zasada koštičavog voća preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase.

Ovim tretmanom se vrši dezinfekcija stabala i smanjuje se infektivni potencijal  prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja i dr. Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu uz utrošak velike količine vode.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - 0,75%

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - 0,25-0,35%.

25.10.2019 13:53Šljiva; Trešnja; Višnja; KajsijaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)12153
Zrenjanin
Zaštita pšenice

Na teritoriji RC Zrenjanin ponikli usevi pšenice nalaze se u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze drugi list razvijen (BBCH 10 - 12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na 2 do 10% pregledanih biljaka, kao i kolonija vaši (Aphididae) na 20% pregledanih biljaka.

Suvo i toplo vreme pogoduju razvoju insekata, a najavljene visoke temperature i u narednom periodu uticaće na povećanje brojnosti ovih štetočina. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju usled ishrane, cikade i vaši su vektori fitopatogenih virusa.

U ovom momentu postoji velika opasnost od zaraze useva virusima, pa je preporuka proizvođačima pregled useva na prisustvo navedenih štetočina, i ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na 10% pregledanih biljaka primeniti insekticidni tretman nekim od preparata:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha,

Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha.

    

Faza razvoja                         Cikada na usevu

25.10.2019 11:17PšenicaCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12152
Vršac
Zaštita pšenice
Na području delovanja RC Vršac, otežano je nicanje ozimih strnih žita, zbog nedostatka padavina. Na lokalitetu Kuštiljski put, u depresijama, ima izniklih useva pšenice koji se nalaze u fazi od nicanja do dva lista (BBCH 10-12).
 
Vizuelnim pregledom izniklih useva pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 18% pregledanih biljaka i cikada (Cicadellidae) na 8% pregledanih biljaka.
 
 
 
Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju cikada i lisnih vaši. S obzirom da su pomenuti štetni organizmi prenosioci fitopatogenih virusa, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela pod ozimim strnim žitima.
Ukoliko se registruje njihovo prisustvo na 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija  (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha
25.10.2019 11:08PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)12151
Zrenjanin
Zaštita ozimog ječma

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom ječma registrovane su sledeće faze razvoja:

-         U uslovima navodnjavanja biljke se nalaze u fazi dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-13);

-          U uslovima suvog ratarenja, usled nedostatka vlage u zemljištu, ječmovi se nalaze u fazi od nicanja do pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10).

fenofaza razvoja

Tokom pregleda ječma registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae) na 5-15% biljaka kao i imaga cikade Psammotettix alienus na 2-8% bijaka.

S obzirom na povoljne vremenske uslove koji pogoduju pojavi  i razvoju ovih štetočina koje su veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa, preporuka proizvođačima je da pregledaju useve i  kontrolišu njihovu brojnost kako bi na vreme izvršili insekticidni tretman. Ukoliko se tokom pregleda registruje njihovo prisustvo na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

     Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha ili

           Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha.

Takođe tokom pregleda uočeni su i simptomi mrežaste pegavosti lista ječma prouzrokovač (Pyrenophora teres) na 4%  biljaka.

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati stanje useva na našem terenu.

              

  lisne vaši                       cikada

24.10.2019 12:41JečamLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)12149
Subotica
Zaštita ječma

Na području delovanja RC Subotica usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi formiranja lista, od 4 do 6 razvijenih listova ( BBCH 4 - 6 ).

 

Vizelnim pregledom useva ozimog ječma, uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.

 

 

lisne vaši na listu ječma

 

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju i širenju lisnih vaši u  usevima ječma.

 

Prema EPPO (PP 2/11(1)) standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja prag štetnosti je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

 

Sa obzirom da su lisne vaši vektori virusa, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela i ukoliko ustanove prisustvo lisnih vaši na nivou praga štetnosti sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata:

 

- Fobos, Talstar 10 EC, Bifenicus (a.m bifentrin) 0,075 l/ha ili

- Decis 2,5 EC, Konfuzija, Futocis (a.m deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

24.10.2019 12:20JečamLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12147
Senta
Zaštita strnih žita

Na terenu RC Senta nicanje ozimih pšenica i ječmova je veoma otežano zbog nedostatka vlage u zemljištu. Ponikli usevi se nalaze u fazi od nicanja do 2 lista  (10-12 BBCH).

 

Vizuelim pregledom izniklih useva pšenice i ječma registrovan je početak naseljavanja lisnih vaši (Aphididae), njihovo prisustvo je uočeno na 1 do 8% biljaka, a  registrovano je i prisustvo cikada (Cicadellidae) na 3 do 10% biljaka.

 

 

lisni vaši                             

 

Cikade i vaši su vektori fitopatogenih virusa. Zbog trenutnih vremenskih uslova (suvo i toplo) koji su veoma povoljni za razvoj insekata, postoji opasnost od zaraze useva virusima, te se proizvođačima preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo navedenih štetočina.

Ako se registruje njihovo prisustvo na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·          Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·          Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha.

24.10.2019 12:09Pšenica; JečamCikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)12146
Kikinda
Zaštita pšenice i ječma
Na području delovanja RC Kikinda usevi strnih žita se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze drugi list razvijen (BBCH 10-12).
 
Picture
 
Na lokalitetu Kikinda vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo larvi i odraslih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 20% pregledanih biljaka, dok je prisustvo cikada (Cicadellidae) registrovano na 30% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
Izrazito toplo i suvo vreme veoma pogoduje razvoju pomenutih štetočina, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo vaši i cikada. Pomenute štetočine pored direktih šteta, koje izazivaju sisanjem biljnih sokova, izazivaju i indirektne štete prenošenjem fitopatogenih virusa.
Ukoliko se registruje prisustvo vaši i cikada na 10% biljaka preporučuje se hemijski tretman sa nekim od navedenih insekticida:
  • Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha
  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
24.10.2019 11:46Pšenica; JečamLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)12145
1 - 20 Next