Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Kragujevac
Zaštita jagode

Na terenu RC Kragujevac jagode se nalaze u različitim fenofazama razvića, u zavisnosti da li se gaje na otvorenom ili zatvorenom, od sorte i vremena uklanjanja starog lišća i rezidbe bokora, od pet do devet i više listova razvijeno (BBCH 15-19).

 

velika slika

 

Aktuelno je uklanjanje starog lišća i rezidba bokora kod bujnih sorti, nakon čega se preporučuje fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata radi zaštite biljke od gljive prouzrokovača pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fragariae):

 

Metod (a.m kaptan) … 2-3 l/ha ili

Mankogal (a.m mankozeb) … 2 kg/ha.

8.3.2021 13:41JagodaLisna pegavost jagode (Mycosphaerella fragariae)Approved
 Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke bakarnim preparatima
Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se u zavisnosti od sorte nalazi u različitim fenofazama razvoja:
Ajdared, Greni Smit, Jonagored, Jonagold, Crveni Delišes se nalaze u fenofazi zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09);
Sorte koje kasnije kreću sa vegetacijom poput Zatnog Delišesa se u fenofazi početak pucanja pupoljka, vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).
 
Pregledom opalog lišća jabuke ustanovljeno je prisustvo zrelih askospora unutar pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Veturia inequalis). Dozrelost je na takvom nivou da se sa prvim padavinama može očekivati oslobađanje askospora u prirodnim uslovima.
Kako bi se sprečile primarne zaraze, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman pred najavljene padavine preparatima na bazi bakra:
a.m. bakar hidroksid, preparati Everest u konc. 0,3-0,4% ili Funguran OH u konc. 0,2% ili Fungohem SC u konc.0,15-0,3%;
a.m. bakar oksid, preparat Nordox u konc.0,2%;
a.m. bakar sulfat trobazni, preparat Cuproxat u konc. 0,5-0,6%;
a.m. bakar oksihlorid, preparati Bakarni oksihlorid 50, Cuprozin 35-WP u konc. 0,35% ili Cuprablau Z ultra WP u konc. 0,25%.
8.3.2021 11:49JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Beograd
Zaštita breskve i nektarine

Na terenu RC Beograd i Mladenovac zasadi breskve i nektarine su u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta u različitim fazama razvoja. Sorte ranijih grupa zrenja su u fazi od vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni na kratkim peteljkama do cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi pojedinačni cvetovi bele ili roze boje još uvek zatvoreni (BBCH 55-57).

Sorte kasnijih grupa zrenja su u faz od kraja bubrenja pupoljaka do zeleni uski listići vidljivi (BBCH 03-09).

Za ovu nedelju je najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, te u proizvodnji bresaka i nekatrina postoji rizik od ostvarenja zaraza prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa) i prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Sorte koje su sada u fazi “zelene tačke”ili zelenih uskih listića, kako bi se sprečile zaraze prouzrokovačem kovrdžavosti lista,  preporuka je da se zaštite sa jednim od navedenih fungicida:

Agrociram u koncentraciji primene 0,25-0,35%, Diziram 76WG u koncentraciji primene 0,3% (ciram) ili

Delan 700 WG, Fiesta (ditianon) u koncentraciji primene 0,075% ili

 Syllit 400 SC ( dodin ) u koncentraciji primene 0,15-0,25%.

 

Zasadi u kojim su prisutni pojedinačni ovoreni cvetovi, i gde se u narednom periodu očekuje jače otvaranje cvetova, preporuka je da u cilju sprečavanja zaraza prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica, sprovedu preventivnu zaštitu sa jednim od fungicida:

Chorus 50WG u količini primene 0,3-0,5 kg/ha ili Ciprodex u koncentraciji primene 0,05% ili Neon u količini primene 0,5 L/ha (ciprodinil).

 

Tretman bi trebalo sprovesti  pre najavljenih padavina u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu.

slika1

velika slika

8.3.2021 9:37BreskvaMonilioza (Monilia laxa); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Approved
 Šabac
Zaštita maline

Na području delovanja RC Šabac, lokalitet Petlovača, vizuelnim pregledom zasada maline sorte Vilamet, utvrđeno je da se malina nalazi u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

  

zasad                      faza razvoja

U zasadima maline u toku je vezivanje izdanaka. Prilikom vezivanja potrebno je, rezidbom do osnove,  ukloniti izdanke sa belom ispucalom korom, odnosno izdanke koji su zaraženi prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela applanata), kao i izdanke sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi). Orezane izdanke treba izneti iz zasada i uništiti (spaliti).

Nakon vezivanja izdanaka, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimelih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih infekcija na izdancima, preporučuje se tretman nekim od sledećih bakarnih fungicida:

 Everest (a.m. bakar – oksid) 0,4% ili Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) 0,2% ili Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

 

8.3.2021 9:11MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)Approved
 Užice
Zaštita borovnice

Na području rada RC Užice zasadi borovnice se nalaze u fenofazi kraj bubrenja pupoljaka, ivice ljuspica svetlo obojene (BBCH 03).

Rezidba u zasadima borovnice je još uvek u toku. Nakon izvršene rezidbe, poljoprivrenim proizvođačima se, u cilju smanjenja infektivnog potencijala gljivičnih i bakterioznih oboljenja i štetnih organizama, preporučuje tretman preparatima na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja:

-Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid), 2-3 kg/ha

+
-Galmin (mineralno ulje) , 20l/ha.

8.3.2021 7:33BorovnicaSVIApproved
 Senta
Zaštita jabuke

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi: od početka bubrenja lisnih pupoljaka do faze početak pucanja pupoljka (01-07 BBCH). 

faza jabuke

Od petka se najavljuju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U zasadima gde je došlo do pucanja pupoljaka i pojave zelenih uskih listića, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

·              Funguran OH (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili

·              Fungohem SC  (a.m.bakar- hidroksid) 0,15-0,3% ili

·              Everest (a.m.bakar-hidroksid) 0,3 – 0,4% ili

·              Bakarni oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid)  0,5-0,75% ili

·              Cuproxat (a.m. bakar sulfat)  0,4-0,6%

 

Ovim tretmanom smanjuje se i infektivni potencijal bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom vremenu na temperaturi iznad 5 ⁰C.

7.3.2021 15:54JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
 Požarevac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Požarevac zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-03). U naredim danima se očekuje pucanje pupoljaka i pojava prvih listića.

Od utorka naredne nedelje najavljuju se padavine, koje uz prisustvo zelene lisne mase u jabučnjacima, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). 

Proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite jabuke od navedenog patogena i smanjenja infektivnog potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), pre najavljenih padavina,  sprovedu hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

·         Funguran OH   (a.m. bakar-hidroksid)  2 kg/ha ili

·         Kocide 2000 (a.m. bakar-hidroksid) 2,5 kg/ha ili

·         Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji  0,5-0,75% ili

·         Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,4-0,6% ili

·         Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

·         Everest  (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·         Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,15%-0,3%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji  3%.

6.3.2021 16:59JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
 Čačak
Zaštita maline i kupine

Na području rada RC Čačak zasadi malina i kupina se nalaze u fazi od mirovanje do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03).

Faza razvoja maline Faza razvoja kupine

Malina                    Kupina

U zasadima maline i kupine u toku su radovi orezivanja i vezivanja izdanaka. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da prilikom vezivanja odaberu zdrave izdanke, pri čemu treba u 1m špalira ostaviti 4 do 6 izdanaka, a izdanke sa simtomima bolesti, ljubičaste pegavosti lista maline (Dydimella applanata), izdanke sa zadebljanjima od malinine muve galice (Lasioptera rubi), kao i sašune izdanke treba odstraniti do zemlje, izneti iz zasada i spaliti. 

U cilju dezinfekcije izdanaka i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti, po završenim agrotehničkim radovima, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-        Everest (a.m. bakar – oksid) 0,4% ili

-        Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) 0,2% ili

-        Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%.

 U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja:

-        Galmin 2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

6.3.2021 10:44Malina; KupinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi); Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)Approved
 Smederevo
Zaštita breskve i nektarine

Na teritoriji RC Smederevo zasadi breskve i nektarine  se, u zavisnosti od sorte (vremena zrenja) i lokaliteta, nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09) - sorte kasnijih faza zrenja, pa do vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci, cvetna loža otvorena: krunični listići vidljivi; pojedinačni cvetovi bele ili roze boje-još uvek zatvoreni (55-57 BBCH) - sorte ranijih faza zrenja.

 

 

Za naredni period predviđa se stabilno vreme sa nešto višim temperaturama. Ovakvi uslovi će ubrzati cvetanje i vrlo brzo će se ući u fenofazu kada su breskva i nektarina najosetljivije na  infekciju  prouzrokovačem sušenja cvetova,  grana i grančica (Monilia laxa). Ovaj patogen prezimljava u obliku micelije u rak ranama na kori zaraženih grana, kao i u mumificiranim plodovima tako da je preporuka proizvođačima da sve što može da predstavlja izvor infekcije treba izneti iz voćnjaka kako bi se smanjio infekcioni potencijal.

Krajem sledeće nedelje pa narednih sedam dana predviđa se nestabilno vreme sa padavinama. Ukoliko dođe do padavina stvoriće se uslovi za sporulaciju patogena i infekcije.

Preporuka voćarima je da izvrše  preventivni  tretman u cilju zaštite od ove bolesti nekim od sledećih preparata:

 

Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil ) 0,03 do 0,05 %

Ciprodex (a.m.ciprodinil) 0,05%

 

Kod sorti kasnijih faza zrenja još uvek se mogu stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) te se u cilju zaštite bresaka i nektarina od navedenog patogena proizvođačima preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od fungicida:

Syllit 400 SC (a.m.dodin) 0,15-0,25%

Agrociram (a.m.ciram) 0,25-0,35%  

Diziram 76 WG (a.m.ciram) 0,3%   

Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (a.m.ditianon) 0,075%.

5.3.2021 14:21BreskvaMonilioza (Monilia laxa); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Approved
 Zrenjanin
Zaštita kruške

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi krušaka se nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 01 – 07).

    

     fenofaza razvoja

Za četvrtak su najavljene padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa se proizvođačima preporučuje, da pre najavljenih padavina, tretman izvrše nekim od preparata na bazi bakra:

Cuproxat (bakar – sulfat) u koncentraciji 0, 4-0, 45%

Bakarni oksihlorid 50 (bakar – oksihlorid)

Ovim tretmanom smanjuje se i infektivni potencijal bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

5.3.2021 13:33KruškaČađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
 Vranje
Zaštita maline

Na području delovanja RC Vranje zasadi maline se nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

U zasadima malina u toku je orezivanje i vezivanje izdanaka. U špalirnom sistemu prilikom vezivanja treba odabrati 4-6 kvalitetnih, zdravih izdanaka po duznom metru a ostale koji su višak kao i sasušene izdanke orezati do osnove, izneti iz zasada i spaliti. Važno je na isti način ukloniti i izdanke sa simptomima ljubičaste pegavosti lista maline (Dydimella applanata) i izdanke sa zadebljanjima od malinine muve galice (Lasioptera rubi). Posle vezivanja izdanaka proizvođačima se preporučuje preventivni tretman nekim od  bakarnih preparata:

·         Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

·         Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

·         Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja preporuka je dodatak preparata na bazi mineralnog ulja Galmin u koncentraciji 2%.

 

5.3.2021 13:26MalinaLJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)Approved
 Valjevo
Zaštita jabuke

Na teritoriji rada RC Valjevo, lokalitet Pričević, jabuka se nalazi u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

 

 

 

U narednom periodu očekuje se ulazak jabuke u osetljivu fazu razvoja, fazu pucanja pupoljaka i pojave zelene lisne mase. Od utorka sledeće nedelje najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama, što uz pojavu zelene lisne mase u zasadima jabuka, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite jabuke, pre najavljenih padavina, spovedu tretman sa nekim od preparata na bazi bakra:

·       Cuproxat (bakar sulfat) u koncentraciji 0,4-0,6%,

·       Cuprozin 35 WP (bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,35%,

·       Bakarni oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,5-0,75%,

·       Fungohem SC  (bakar hidroksid) u koncentraciji 0,15-0,3%,

·       Cuprablau Z ultra  (bakar oksihlorid) u koncentraciji 2,5 kg/ha,

·       Everest  (bakar hidroksid) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Sprovođenjem ovog hemijskog tretmana, preparatima na bazi bakra, smanjuje se i infektivni potencijal prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

U cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi insekata preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 3%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu.

5.3.2021 12:32JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
 Svi regioni
Preventivne mere kontrole krompirovog moljca u proizvodnji krompira

Na području Srbije započela je setva krompira za ranu proizvodnju, dok setva  krompira namenjenog za jesenju proizvodnju tek predstoji.

Proizvodnja jesenjeg krompira je najugoženija od krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), te je veoma važno sprovesti sve raspoložive preventivne mere kontrole ovog štetnog organizma, kao što su:

·      setva sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda, jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom;

·       korišćenje zdravih i neoštećenih krtola. Prilikom prebiranja krompira treba izbaciti sve krtole sa simptomima napada od krompirovog moljca i drugih štetnih organizama i uništiti ih;

·      duboka setva (optimalna dubina setve 15 cm);

·      formiranje visokih bankova;

·      primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda.

 

U našim proizvodnim uslovima, krompirov moljac najveće štete prouzrokuje na krtolama. Ženke moljca polažu jaja oko okca na krtole u zemljištu. Kada se ispile, larve se ubušuju u krtole i u njima prave hodnike. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost i osetljive su na infekcije prouzrokovačima različitih vrsta truleži, pri čemu dolazi do potpunog propadanja krtola.

5.3.2021 12:08KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)Approved
 Pirot
Zaštita borovnice

Zasadi borovnice na području RC Pirot se nalaze u fenofazi BBCH 03, kraj bubrenja pupoljaka, ivice ljuspica svetlo obojene.

Rezidba borovnice je pri kraju, preporuka proizvođačima je tretman zasada borovnice nakon rezidbe, preparatima na bazi bakra u kombinaciji sa mineralnim uljima u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti i štetočina:

·       preparat Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar oksihlorid) u količini 2-3 kg/ha 

u kombinaciji sa

·       preparatom Galmin, Galmin 800 (a.m.mineralno ulje) u koncentraciji 2%.

5.3.2021 11:35BorovnicaSVIApproved
 Novi Sad
Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad započela je setva krompira namenjenog za ranu proizvodnju, a počela je i priprema zemljišta za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je najznačajnija štetočina u proizvodnji krompira na našem regionu. Naročito je ugrožena proizvodnja na lokalitetima Futog, Gložan, Begeč, Gajdobra i Despotovo gde su u prethodnim sezonama registrovane i najveće štete. Monitoring ove štetočine vrši se pomoću feromonskih klopki i vizuelnih pregleda.

 

 

Štete nanose larve hraneći se na krtolama tokom vegetacije u polju, ali i u skladištima pri povoljnim uslovima. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost, brzo podležu napadu patogena i propadaju.

 

 

U ovom trenutku, pre setve krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetočine, proizvođačima se preporučuju sledeće preventivne mere kontrole:

·       Setva sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda, jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom;

·       Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola. Oštećene krtole treba uništiti;

·       Duboka sadnja (optimalna dubina sadnje 15 cm);

·        Formiranje visokih bankova;

·       Primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda.

 

Hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere, a za uspešnu zaštitu useva krompira od ove štetočine preporučuje se primena svih raspoloživih preventivnih mera.

5.3.2021 11:06KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)Approved
 Novi Pazar
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Novi Pazar, zasadi šljive, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze se u fazi mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 00-03).

 

Velika slika

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), moniloze koštičavog voća (Monilinia sp.), rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterioznih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje preventivni tretman, preparatima na bazi bakra:

-Bakarni oksihlorid D 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji primene 0,75% ili,

-Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6% ili

-Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentrsciji 0,2% - 0,35%

 

U cilju suzbijanja prezimelih formi štetočina, preporuka je da se preparati na bazi bakra kombinuju sa nekim od preparata na bazi mineralnog ulja:

 

-Galmin u koncentraciji 3% - 4% ili

-Galmin 800 u koncentraciji 3% - 4%

Preporuka je da se tretman obavi po mirnom vremenu-bez vetra i padavina.

 

 

5.3.2021 10:04ŠljivaŠupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (Taphrina pruni)Approved
 Vrbas
Zaštita kruške

Na području RC Vrbas, zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

Fenofaza razvoja kruške

Vremenski uslovi sa padavinama, koji se prognoziraju mogu dovesti do ostvarenja infekcije  od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

U cilju suzbijanja prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), kao i smanjenja infektivnog potencijala od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 u koncentraciji 0,5%

·        Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,4-0,45%

Primena navedenih preparata na bazi bakra je moguća samo u zasadima krušaka koji se nalaze u fazama do mišjih ušiju.

5.3.2021 9:20KruškaČađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)Approved
 Subotica
Zaštita jabuke

Na području  RC Subotica zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka; pupoljci vidljivo nabubreli (sorta Zlatni delišes)  do faze početak pucanja pupoljka: vidljivi prvi zeleni listići (sorta Gala), (BBCH 01-07).

 

 

Sa padavinama koje su najavljene za sledeću nedelju očekuje se oslobađanje askospora u jabučnjacima i stvaranje povoljnih uslova za  ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Do četvrtka za kada su i najvljene padavine, očekuje se i ulazak biljaka u osetljivu fazu razvoja tj. očekuje se kod većeg dela sortimenta pojava zelenog biljnog tkiva.

Preporuka proizvođačima je da pre najavljenih padavina sprovedu preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

-          EVEREST (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          BAKARNI OKSIHLORID 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,5% ili

-          CUPROZIN 35 WP (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

-          CUPROXAT (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,5 – 0,6% ili

-          FUNGOHEM SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,15- 0,3% ili

-          FUNGURAN OH (bakar-hidroksid) u dozi 2 kg/ha.

Ako se u voćnjaku registruje prisustvo prezimljujućih formi grinja i vaši, preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja (GALMIN) u koncentraciji 3 – 4%.

Ovim tretmanom se smanjuje i infektivni potencijal prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

5.3.2021 9:03JabukaČađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača duvana (pseudomonas tabaci)Approved
 Kruševac
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Kruševac zasadi bresaka i nektarina se nalaze u različitim fazama razvoja u zavisnosti od sortimenta, ekspozicije terena i lokaliteta. Sorte srednjih i kasnih grupa zrenja se nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni uski listići vidljivi (BBCH 03-09),  dok se sorte ranih grupa zrenja nalaze u fazama od vidljivi uski zeleni listići do prvi cvetovi otvoreni.

Od utorka se za region Kruševca najavljuje višednevni kišni period sa visokim dnevnim temperaturama vazduha. U proizvodnji bresaka i nektarina od utorka nastupa rizičan period za ostvarenje zaraza od dva veoma ekonomski značajna patogena:

1. prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) i

2. prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U zasadima koji su u fazama pucanja pupoljaka i pojave “zelene tačke” i gde postoji rizik od infekcije nediferenciranog tkiva prouzrokovačem kovrdžavosti lista, preporuka je da se pred najavljene padavine sprovede preventivni tretman nekim od fungicida: 

Syllit 400 SC (a.m.dodin)  0,15-0,25%  ili

Agrociram (a.m.ciram) 0,25-0,35%  ili 

Diziram 76 WG (a.m.ciram) 0,3%  ili 

Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (a.m.ditianon) 0,075%.

U zasadima gde su otvoreni prvi cvetovi, gde se od utorka očekuje ulazak biljaka u intenzivnije faze cvetanja i gde postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica, preporuka je da se pre najavljenih padavina, sprovedu preventivne hemijske mere zaštite nekim od  fungicida:

Chorus 50 WG ( a.m. ciprodinil) 0,03 do 0,05 % ili

 

Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05% ili

 

Neon (a.m.ciprodinil) 0,05%. 

 

Preporuka: Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

5.3.2021 8:45BreskvaKovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza (Monilia laxa)Approved
 Užice
Zaštita jabuke

Na području rada RC Užice, zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od: početak bubrenja lisnih pupoljaka do početka pucanja lisnih pupoljka BBCH (01-07). U narednoj nedelji se očekuje i pojava zelene lisne mase.


 


Visoke temperature prethodnih dana izazvale su intenzivnije kretanje vegetacije na pojedinim lokalitetima, a tokom sledeće nedelje se očekuje i pojava prvih listića. Nakon zahlađenja i snega koji je najavljeno za subotu, već od početka sledeće nedelje se najavljuje otopljenje sa višednevnim padavinama. S obzirom na trenutno stanje, sa porastom temperatura i sa padavinama postoji rizik od zaraze prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaeqalis).

U cilju zaštite jabuke od ovog patogena, kao i smanjenja infektivnog potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), u zasadima gde je došlo do pucanja pupoljaka i pojave zelenih listića, pre najavljenih padavina, preporučuje se preventivni hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra:

- Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid), 0,5-0,75%  ili
- Cuprablau Z ultra WP (a.m. bakar- oksihlorid), 2,5 kg/ha ili
- Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid), 2 kg/ha   ili
- Everest (a.m bakar-hidroksid), 0,3-0,4% ili
- Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid), 0,15-0,3% ili
- Cuproxat (a.m.bakar sulfat), 0,4-0,6%.  

Uz navedene preparate, u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina (štitaste vaši, jaja lisnih vaši i  grinja), preporučuje se primena mineralnog ulja Galmin  u koncentraciji 3-4%.

Preporuka je da se tretman izvede po suvom i toplom vremenu.

5.3.2021 7:48JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)Approved
1 - 20 Next