Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
EditPost
Usev/zasad
Štetni organizmi
 Vrbas
Oprez od poljskih glodara u regionu Vrbasa

Na osnovu vizuelnog pregleda ozimih useva (pšenica, ječam, uljana repica) i voćnjaka na području delovanja RC Vrbas (opštine Vrbas, Srbobran, Bečej i Kula), na nekim lokalitetima, posebno na neobrađenim površinama, registrovani su napadi od poljskog miševa (Apodemus silvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis), na nivou praga štetnosti.

Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa/ha.

Na većini lokaliteta, brojnost ovih štetočina je na nivou I i II kategorije brojnosti. S obzirom na blagu jesen i tekuću zimu, sa temperaturama iznad proseka, može se očekivati dalji porast populacija poljskih glodara.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, kad vremenski uslovi to dozvole, obilazak posejanih useva, radi utvrđivanja praga štetnosti, na osnovu kojeg će se vršiti primena rodenticida. Suzbijanje se sprovodi sveobuhvatno, blagovremeno i organizovano, ne čekajući da dođe do njihovog  prenamnožavanja.

Suzbijanje glodara je moguće izvršiti sa:

rodenticid Cinkosan (a.m.zink-fosfid) 10-15 g mamka po aktivnoj rupi ili

repelent Detia wuhlmaus gas (a.m.kalcijum-karbid) 5 g po aktivnoj rupi.

rupe od poljskih voluharica

Kategorije brojnosti glodara

Kategorija

Opis brojnosti

Broj aktivnih rupa/ha

 

 

Microtis arvalis

Apodemus spp.

Cricetus cricetus

I

Vrlo niska

do 10

do 10

do 0,2

II

Niska

10-500

10-50

0,2-1

III

Srednja

500-5000

50-500

1-5

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

6-20

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

20-50

24.1.2023 10:25Voćni zasadi; Pšenica; Ječam; Uljana repicaPoljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)Approved
 Beograd
Zaštita ranih sorata bresaka i nektarina u podunavskoj regiji Beograda

U podunavskoj regiji na teritoriji Beograda samo kod najranostasnijeg sortimenta je došlo do bubrenja pupoljaka bresaka i nektarina.

Kod takvih voćki koje su u fazi bubrenja i u vlažnim uslovima može doći do infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), te je preporuka primena bakarnih preparata.

 Bakar-hidroksid

(Everest 0,6-0,8%  ili Fungohem SC 1% ili Funguran OH 0,2-0,3% ili Kocide 2000 0,25-0,35%)

Bakar-oksihlorid

Bakarni  oksihlorid-50 0,75% ili Cuprablau Z  ultra WP 1,8 kg/ha.

Bakar-sulfat trobazni

Cuproxat 0,25%-0,35%.
 
15.1.2023 8:41BreskvaKovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Approved
 Sremska Mitrovica
Zaštita ranih sorata breskve

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi breskve se dominantno nalaze u fenofazi mirovanja.

Međutim, kod pojedinih sorata, koje karakteriše ranije kretanje vegetacije, na pojednim ekspozicijama, došlo je do početka bubrenja pupoljaka breskve. Fenofaza bubrenja i otvaranja pupoljaka je najosetljivija na infekciju patogenom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Imajući u vidu da:

 • je breskva voćna vrsta kod koje je period fiziološkog mirovanja kraći u odnosu na druge (jabučasto voće);
 • se u toku naredne nedelje ne očekuje značajniji pad temperature, koje bi mogla zaustaviti kretanje vegetacije (najavljene su srednje temperature od 9°C do 14 °C)
 • se prognoziraju i padavine tokom sledeće nedelje;
 • su infekcije patogenom Taphrina deformans primarne, kada dolazi do zaraze mladog nediferenciranog tkiva i sa razvojem biljaka tkivo postaje otporno, tako da su u borbi protiv ovog patogena ključne preventivne mere zaštite;

preporučuje se proizvođačima, tretman preparatima na bazi bakra u cilju zaštite od patogena prouzrokovača kovrdžavosti lista koštičavog voća (Taphrina deformans) zasada kod kojih je došlo do bubrenja pupoljaka, pre najavljenih padavina:

 • a.m. bakar hidroksid, preparat Kocide 2000 u konc.0,25-0,35% ili
 • a.m. bakar hidroksid, preparat Funguran OH u konc.0,25-0,3% ili
 • a.m. bakar hidroksid, preparat Everest u konc.0,6-0,8% ili
 • a.m. bakar hidroksid, preparat Bakarni oksihlorid u konc.0,75% ili
 • a.m. bakar sulfat , preparat Cuproxat u konc.0,25-0,35%.
13.1.2023 13:22BreskvaKovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Approved
 Senta
Zaštita breskve

Na terenu RC Senta zasadi breskve se zavisno od sortimenta nalaze u fenofazi od mirovanja do fenofaze bubrenja lisnih pupoljaka (00-01 BBCH).

 

 

početak bubrenja

 

U fazama bubrenja i otvaranja pupoljaka, biljke su osetljive na infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). U vlažnim uslovima, može doći do ostvarenja zaraze.

 

S obzirom da se u narednom periodu najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, kod RANIH SORTI koje se nalaze u fazi početka bubrenja lisnih pupoljaka, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra u navedenim koncentracijama:

 

 • Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3% ili
 • Kocide 2000 (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35% ili
 • Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% ili
 • Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1% ili
 • Bakarni oksihlorid 50 (bakar-hidroksid) koncentraciji 0,75% ili
 • Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%.

 

Tretman treba sprovesti pre padavina, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom vode.

13.1.2023 13:00BreskvaKovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Approved
 Subotica
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Subotica zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od lokaliteta i  sortimenta nalaze u fenofazi od mirovanja do fenofaze početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

 

velika slika
velika slika

 

Prethodni period obeležile su  temperature veće od prosečnih za ovo doba godine, što je ubrzalo razvoj biljaka.

Vizuelnim pregledom zasada bresaka, u pojedinim zasadima bresaka (na peskovitim zemljištima koja se brzo zagrevaju), utvrđeno je da je došlo do bubrenja pupoljaka breskve. Za sada ova pojava nije široko rasprostranjena.

 

Za naredne dane najavljuju se visoke temperature, što će dodatno uticati na razvoj biljaka i bubrenje pupoljaka. Takođe se prognoziraju i padavine, koje u fazama bubrenja pupopljaka, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

Preporuka proizvođačima je da pregledaju zasade bresaka i nektarina, i ukoliko se oni nalaze u fazi bubrenja pupoljaka, sprovedu tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

-       Funguran OH/Patrol (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,2-0,3% ili

-       Kocide 2000 (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

-       Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8% ili

-       Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

-       Bakarni oksihlorid (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-       Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 1%.

Tretman treba sprovesti pre padavina koje se najavljuju početkom sledeće nedelje, po mirnom vremenu bez vetra u najtoplijem delu dana.

13.1.2023 10:08BreskvaKovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Approved
 Svi regioni
Zaštita breskve i nektarine u fazi bubrenja pupoljaka

U malom broju zasada bresaka i nektarina sa ranostasnim sortimentom je došlo do bubrenja pupoljaka. Kretanje vegetacije je uočeno na određenim ekspozicijama na Fruškoj gori kao i na peskovitim terenima na severu zemlje (Subotica i Senta).

Imajući u vidu da u fazi bubrenja pupoljaka i u vlažnim uslovima može doći do infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) preporuka je:

TAMO GDE JE DOŠLO DO BUBRENJA PUPOLJAKA, PRED NAJAVLJENE PADAVINE SPROVESTI TRETMAN BAKARNIM PREPARATIMA. 

Za detaljnije informacije pogledati ovaj link.

 

13.1.2023 9:32BreskvaKovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Approved
 Kragujevac
Zaštita jabuke

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka nalaze se u fazi početak opadanja lišća do 50% listova obezbojeno (BBCH 93-95).

 

U momentu kad opadne oko 60% do 70% lisne mase preporuka je izvođenje tretmana bakarnim preparatima:

 

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar iz bakar-oksihlorida)  … 0,75% ili

Cuprablau Z 35 WP (a.m bakar iz bakar-oksihlorida) … 3 kg/ha ili

Everest, Fungohem SC (a.m. bakar iz bakar-hidroksida) … 0,3-0,4 % ili

Nordox 75 WG (a.m. bakar iz bakar-oksida) … 0,2 %  ili neki drugi bakarni preparat registrovan u jabuci.

 

Cilj tretmana je redukcija infektivnog potencijala različitih gljivičnih i bakterijskih prouzrokovača bolesti, kao što su čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr. Preporuka je koristiti veću količinu vode kako bi preparat dospeo do svih skrovitih mesta, poput nabora kore i pregiba između grana. Takođe, tretman treba izvršiti u najtoplijem delu dana (na temperaturi vazduha većoj od 5ºC), po mirnom vremenu bez vetra. Prethodno bi trebalo ukloniti sve oštećene i obolele biljne delove i izneti ih iz voćnjaka.

30.11.2022 14:04JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Vršac
Zaštita jabuke
Zasadi jabuke se nalaze u fazi obezbojavanja i opadanja listova - početak opadanja listova do 50% listova obezbojeno (BBCH 93-95).
 
 
Primena bakarnih fungicida se u zasadima jabuka preporučuje kada opadne 60-70% lisne mase. Ova mera ima za cilj da smanji infektivni potencijal raznih gljivičnih i bakterioznih oboljenja poput: čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.) i dr. Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:
 • Bakarni oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) 0,75% ili
 • Nordox 75 WG (bakar oksid) 0,2% ili
 • Everest (bakar hidroksid) 0,3-0,4% ili
 • Grifon (bakar oksihlorid) 4l/ha ili
 • Cuproxat (bakar sulfat) 0,5-0,6% ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Preporuka je da se tretman sprovede u toku najtoplijeg dela dana pri temperaturama vazduha višim od 5ºC,  sa većom količinom vode. Značajna mera u smanjenju infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti jeste i orezivanje i uklanjanje suvih i obolelih grana i sakupljanje i uništavanje mumificiranih plodova.

30.11.2022 10:04JabukaČađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Smederevo
Zaštita jabuke

Na području RC Smederevo zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze opadanja lišća, 50% listova bez boje (BBCH 92-95).

 

 
 
 

 

Proizvođačima jabučastih voćnih vrsta se preporučuje da u fazi kada opadne oko 60% do 70% lisne mase i kada vremenski uslovi to dozvole, sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Preporučuje se primena nekog od navedenih preparata:

 • Bakarni oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili
 • Cuprablau Z 35 WP (a.m.bakar-oksihlorid) 3kg/ha ili
 • Everest, Fungihem (a.m.bakar-hidroksid)  0,3-0,4% ili
 • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili
 • Grifon (a.m.bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) 4l/ha.

Tretman treba sprovesti po suvom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana na temperaturi vazduha iznad 5 °C, sa većom količinom vode.

Pored hemijskih mera, važno je i održavanje higijene voćnjaka, koje podrazumeva uklanjanje polomljenih, obolelih grana i mumificiranih plodova i njihovo uništavanje, kao i sakupljanje opalog lišća tamo gde je to moguće.

28.11.2022 13:38JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Zrenjanin
Zaštita jabučastog voća

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95-97).

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi bakterioznih i gljivičnih oboljenja, kao i dezinfekcije stabala jabučastih voćnih vrsta, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75%,

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6%,

-          Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4%,

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje kada opadne oko 60% do 70% lisne mase, po suvom i mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana pri temperaturi preko 5 °C, uz utrošak velike količine vode kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su uklanjanje obolelih i polomljenih grana. Takođe, na manjim površinama preporučuje se i skupljanje opalog lišća i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

25.11.2022 11:59JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Subotica
Zaštita jabučastog voća

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u različitim fenofazama opadanja lišća: od  početka opadanja lišća do 50% listova obezbojeno i opalo (BBCH 93-95). 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja: čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumirannja voćaka (Pseudomonas spp.) i dr,  proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji  tretman voća sa nekim od registrovanih bakarnih preparata:

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida - Bakarni oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75% (jabuka) ili

-          a.m Cu iz bakar-oksihlorida - Cuprablau Z 35 EP u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja) ili

-          a.m. Cu iz bakar-hidroksida - Everest, Fungohem SC u koncentraciji 0,3-0,4 % (jabuka) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksida - Nordox 75 WG u koncentraciji 0,2 % (jabuka) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida+Cu iz bakar-hidroksida - Grifon u količini 4 l/ha (jabuka, dunja) ili

neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

 

Tretman treba sprovesti kada opadne oko 60% do 70% lisne mase, u najtoplijem delu dana na temperaturi preko 7°C, sa što većom količinom vode, radi što bolje pokrivenosti biljaka depozitom primenjenog preparata.

 

Pre tretmana preporučljivo je da se sprovedu agrotehničke mere u voćnjaku: orezivanje i uklanjanje iz voćnjaka obolelih grana, kao i mumificiranih plodova, čime se takođe smanjuje infektivni potencijal patogena za narednu godinu.

 

 velika slika

23.11.2022 10:01Jabuka; DunjaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Kosovska Mitrovica
Zaštita jabučastog voća

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se, u zavisnosti od vrste i lokaliteta, nalaze u različitim fazama opadanja lišća, u fazi od početak opadanja lišća do 50% listova obezbojeno i opalo (BBCH 93¬-95).

Nakon branja plodova u zasadima jabuke i dunje pored jesenjeg hemijskog tretiranja, preporučuje se sprovođenje određenih agrotehničkih mera, u vidu smanjivanja infektivnog potencijala različitih gljivičnih i bakterioznih patogena koji prezimljavaju u voćnjaku. U manjim voćnjacima i tamo gde je to moguće preporučuje se sakupljanje i uništavanje opalog lišća, kao i mumificiranih plodove sa grana. Ukoliko se vizuelnim pregledom voćaka uoče simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), obolele grane treba orezati, odmah izneti iz voćnjakaiI spaliti. Prilikom orezivanja obolelih grana, rez treba da je 30 cm unutar zdravog tkiva, a prilikom svakog novog reza alat treba dezinfikovati, a nastale rane premazati kalem-voskom.

Nakon orezivanja suvih, obolelih i polomljenih grana preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana u fazi kada opadne 60%-70% lisne mase i to u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena poput prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr, sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra.

·       Everest ili Fungihem SC (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3% (jabuka) ili

·       Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%  (jabuka)  ili

·       Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%  (jabuka)  ili

·       Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja)   ili

·       Grifon (a.m. bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (jabuka, dunja).

Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana pri tempertauri vazduha iznad 7 °C sa većom količinom vode kako bi se biljke „okupale“ i depozit preparata naneo na sve biljne delove.

Nakon sprovođenja hemijskih mera, takođe se može sprovesti i krečenje stabala vočaka na manjim površinama, a sve u cilju ublažavanja temperaturnih kolebanja tokom zime, koje mogu dovesti do pucanja kore stabala, a takođe se uništavaju i mahovine i lišajevi koji čine dobru podlogu za prezimljavanje štetnih organizama.

22.11.2022 9:23Dunja; JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Novi Sad
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama opadanja listova.

 

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C i uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuka su:

·        Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

22.11.2022 7:43JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Pančevo
Zaštita jabuke

Na teritoriji  RC Pančevo, jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i primenjene agrotehnike, nalazi u različitim  fenofazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Preporuka proizvođačima jabučastog voća je da, u fazi kada opadne oko 70% lišća, sprovedu jesenji tretman zasada jabučastog voća preparatima na bazi bakra. Jesenji tretman se vrši u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja  infektivnog potencijala prouzrokovača različitih bakterijskih i gljivičnih oboljenja poput prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.), čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i dr.

 

Proizvođačima se preporučuje da tretman sprovedu po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, u periodu kad je temperatura vazduha iznad 7°C uz utrošak veće količine vode sa ciljem "kupanja" biljaka radi što bolje pokrivenosti biljnih delova depozitom preparata.

 

Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuka su:

- Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) u količini 0,5-0,6% ili

 - Everest (a.m.bakar-hidroksid) u količinii 0,3-0,4% ili

 - Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u količini 0,2% ili

 - Grifon (a.m.bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 3-4 l/ha.

 

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je i sprovođenje agrotehničkih mera, orezivanja i uklanjanja suvih, polomljenih i obolelih grana kao i uklanjanje mumificiranih plodova i tamo gde je to moguće opalog lišća iz voćnjaka, čime se takođe smanjuje infektivni potencijal patogena u zasadima jabučastog voća.

17.11.2022 13:15JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Senta
Zaštita jabuke i kruške

Na terenu RC Senta jabučasto voće (jabuka, kruška) se, u zavisnosti od biljne vrste, lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi od početka opadanja lišća do fenofaze 70% listova opalo.

 

jabuka

 faza jabuka

 

kruška

faza kruška

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja,  proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u fazi kada otpadne 70% lisne mase:

 

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% (jabuka, kruška) ili

- Bakarni oskihlorid 50 (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,75 % (jabuka, kruška)  ili

- Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida + Cu iz bakar-hidroksida) u količini 4 l/ha (jabuka, kruška) ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2 % (jabuka) ili

- Cuprablau Z 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 3kg/ha (jabuka).

 

Tretman se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C, uz utrošak veće količine vode radi “kupanja” stabala.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je i sprovođenje mehaničkih mere kontrole, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova, a sve u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti.

17.11.2022 8:31Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)Approved
 Bačka Topola
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi jabučastog voća nalaze se u fazi starenja i opadanja lišća, 50% listova je obezbojeno (BBCH 95).

U cilju smanjenja infekcionog potencijala prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja , od kojih su najznačajniji : čađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke (Venturia inaequalis) i  bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora),proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

Mere zaštite treba sprovesti kada  opadne 60%-70% lisne mase, po mirnom, suvom vremenu, pri temperaturama vazduha iznad 7°C, uz utrošak veće količine vode, primenom nekog od sl. preparata na bazi bakra: 

 • Bakarni oksihlorid 50 (a.m Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili,
 • Nordox 75 WG (a.m.Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili,
 • Cuproxat (a.m.Cu iz bakar-sulfata trobaznog) u koncentraciji 0,5-0,6% ili,
 • Everest (a.m.Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ,

       ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Preporučuje se i primena sledećih agrotehničkih mera:orezivanje i odstranjivanje iz voćnjaka obolelih i suvih grana, uz obaveznu dezinfekciju alata za rezidbu; uklanjanje mumificiranih plodova i opalog lišća iz voćnjaka tamo gde je to moguće i njihovo uništavanje.

16.11.2022 12:36JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Jagodina
Jesenji tretman jabuke
Na području delovanja RC Jagodina, zasadi jabuka se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od početak opadanja lišća do faze opalo do 70% listova (BBCH 92-97).
 
 
 
   faza razvoja
 
U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena: prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.), čađave pegavosti lišća i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) i drugih patogena, proizvođačima se preporučuje da u periodu kad opadne najmanje 70% lisne mase, primene neki od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
 - Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
 - Everest (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
 - Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili
 - Grifon (a.m.bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 3-4 l/ha.
 
Proizvođačima se preporučuje da hemijski tretman sprovedu po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, u periodu kad je temperatura vazduha iznad 7°C uz utrošak veće količine vode kako bi depozit preparata dospeo do svih biljnih delova.
 
Pre hemijskog tretmana, preporuka je uklanjanje iz zasada,polomljenih i osušenih grana, mumificiranih plodova i oplaog lišća tamo gde je to moguće, koji predstavljaju potencijalni izvor patogena za sledeću vegetaciju.
 
 
 
 mumificirani plod
 
16.11.2022 12:29JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Požarevac
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Požarevac zasadi jabuke se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, u fazi obezbojavanja lišća, do faze 50% listova žuto i opalo (BBCH 92-95).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena poput prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.), čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i dr, u fazi kada opadne 60% do 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijske mere zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4l/ha ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-          Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana na temperaturi vazduha preko 7 °C, uz utrošak veće količine vode kako bi depozit preparata dospeo do svih biljnih delova.

Pored hemijskih mera, preporučuje se sprovođenje i mehaničkih mera kao što su orezivanje obolelih i polomljenih grana, sakupljanje muificiranih plodova  i njihovo iznošenje iz voćnjaka i uništavanje.

15.11.2022 9:21JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)Approved
 Vranje
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Vranje zasadi jabuke se u u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi početak opadanja lišća do faze od 50% do 70% listova opalo (BBCH 92- 97).

Proizvođačima jabuke se preporučuje da u fazi kada opadne 60% do 70% lisne mase primene hemijski tertman na bazi bakra u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja, čađave pegavosti lišća i krastavosti ploda (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr.

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana, po mirnom i suvom vremenu, uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla, nekim od sledećih preparata:

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-          Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 3kg/ha ili

-          Grifon ( Cu iz bakar oksihlorida + Cu iz bakar hidroksida) u koncentrciji 4l/ha

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena preporučuje se orezivanje i uklanjanje suvih, polomljenih i obolelih grana. Takođe, tamo gde je to moguće, i uklanjanje opalog lišća i mumificiranih plodova sa grana i površine zemlje jer su i to mesta prezimljavanja patogena.

15.11.2022 8:50JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
 Kikinda
Jesenji tretman u zasadima jabuka
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabučastog voća se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od početka opadanja lišća do fenofaze 70% listova opalo.
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase, a sve u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena kao što su prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) kao i drugih gljivičnih i bakterioznih oboljenja.
 
U zasadima jabuka sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:
 • Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
 • Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,15-0,3% ili
 • Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili
 • Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili
 • Cuprablau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 3kg/ha ili
 • Grifon (bakar-oksihlorid) u količini 4l/ha ili
 • Cuproxat (bakar-sufat) u koncentraciji 0,5-0,6%

Sprovođenje mera zaštite se preporučuje u najtoplijem delu dana po mirnom i suvom vremenu uz primenu što veće količine vode radi što bolje pokrivenosti svih biljnih delova.

U zasadima jabuke se pored sprovođenja hemijskih mera zaštite preporučuje se uklanjanje polomljenih i obolelih grana, mumificiranih plodova kao i opalog lišća iz voćnjaka tamo gde je to moguće, čime se takođe smanjuje infektivni potencijal patogena u zasadima jabučastog voća.

15.11.2022 8:13JabukaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)Approved
1 - 20 Next