Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Prisustvo prezimljujućih odraslih jedinki obične kruškine buve

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se nalaze u fenofazi od početak opadanja listova do fenofaze 50% listova opalo (BBCH 93-95).

 

-velika slika

 

Vizuelnim pregledom krušika uočeno je prisustvo zimske forme odraslih jedinki obične kruškine buve.

 

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma odraslih jedinki. Zimske i letnje forme odraslih jedinki se međusobno razlikuju po boji, veličini i otpornosti na niske temperature. Zimska forma je tamnija, veća i otpornija na niske temperature od letnje.

 

Obična kruškina buva prezimljava kao odrasla jednika zimske forme u zasadima krušaka u pukotinama kore i drugim skrivenim mestima ili ispod opalog lišća.

 

na listu - velika slika

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Pojava larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)

Na području RC Subotica, u zasadu sorte Viljamovka, kruške se nalaze u fazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama, do kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama (BBCH 01 -03).

Laboratorijskim pregledom pupoljaka utvrđeno je prisustvo larvi početnog stadijuma prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 0,5 što znači da je započeo proces piljenja larvi. Tokom pregleda su registrovana i položena jaja u indeksu napada 9,75. U zasadima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja  (Preporuka od 22.2.) evidentan je porast u broju položenih jaja u odnosu na prethodno očitavanje.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i kada nastupi intenzivnije piljenje larvi će preporučiti drugi tretman u suzbijanju obične kruškine buve.

Kruškina buva
Na punktu Palić kruške se nalaze u fazi 50%  listova obezbojeno (BBCH 95 ).
Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 9,5. 
 
imago kruškine buve-Cacopsylla pyri

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Kruškina buva
RC Subotica-kruška, punkt Palić
 
Vizuelnim pregledom krušika je konstatovano da se kruška nalazi u fenofazi: zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BCH 09).
 
Redovnim praćenjem obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) ustanovljeno je sledeće:
- indeks položenih jaja je 45,83% za ovu nedelju
-nije uočeno prisustvo ispiljenih larvi
 
 
RC Subotica i dalje prati ovu štetočinu,i signaliziraće vreme za tretman.
Aktivnost kruškine buve

RC Subotica- kruška

Vizuelnim pregledom zasada kruške – sorta  Viljamovka, utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Utvrđeno je povećano prisustvo imaga obične kruškine buve- Cacopsylla pyri  u indeksu napada od 29 %, a nakon laboratorijskog pregleda pokupljenih mladara utvrđeno je prisustvo i odraslih larvi ( L-5) u indeksu napada 3,78 %. Vremenske prilike tokom ove zime, uticale su na konstantno prisustvo ove štetočine u zasadima. Polaganje jaja još nije zabeleženo.

Imaga na mladaru

Larva ispod pupoljaka

 

RC Subotica nastavlja sa monitoringom ove štetočine.