Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Aktivnost kruškine buve
Aktivnost kruškine buve

RC Subotica- kruška

Vizuelnim pregledom zasada kruške – sorta  Viljamovka, utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Utvrđeno je povećano prisustvo imaga obične kruškine buve- Cacopsylla pyri  u indeksu napada od 29 %, a nakon laboratorijskog pregleda pokupljenih mladara utvrđeno je prisustvo i odraslih larvi ( L-5) u indeksu napada 3,78 %. Vremenske prilike tokom ove zime, uticale su na konstantno prisustvo ove štetočine u zasadima. Polaganje jaja još nije zabeleženo.

Imaga na mladaru

Larva ispod pupoljaka

 

RC Subotica nastavlja sa monitoringom ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.