Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Pojava larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)
Pojava larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)

Na području RC Subotica, u zasadu sorte Viljamovka, kruške se nalaze u fazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama, do kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama (BBCH 01 -03).

Laboratorijskim pregledom pupoljaka utvrđeno je prisustvo larvi početnog stadijuma prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 0,5 što znači da je započeo proces piljenja larvi. Tokom pregleda su registrovana i položena jaja u indeksu napada 9,75. U zasadima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja  (Preporuka od 22.2.) evidentan je porast u broju položenih jaja u odnosu na prethodno očitavanje.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i kada nastupi intenzivnije piljenje larvi će preporučiti drugi tretman u suzbijanju obične kruškine buve.

Comments

There are no comments yet for this post.