Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Azijska voćna mušica 
Na području delovanja RC Kikinda, u lovnim klopkama za praćenje pojave azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) registrovani su prvi ulovi ove štetočine u 2018. godini. Lovne klopke postavljene su na početku vegetativne sezone u zasadima kupine i trešnje.
 
Picture
 
Picture 
 
Iako je brojnost registrovanih adulta u lovnim klopkama niska, veliki potencijal razmnožavanja i invazivnost ove štetočine zahtevaju sprovođenje svih raspoloživih kontrolnih mera.
Azijska voćna mušica ima izraženu testerastu legalicu kojom zaseca pokožicu zdravih i neoštećenih plodova i polaže jaja ispod površine ploda. Ispiljene larve direktne štete uzrokuju ishranom pri čemu oštećeni plodovi podležu napadu patogene (indirektne štete).
Iako je berba plodova sa tankom pokožicom na području delovanja RC Kikinda uglavnom završena (šljiva, malina, kupina, vinova loza), u zasadima u kojima berba i dalje traje poželjno je postaviti što veći broj klopki za masovno izlovljavanje radi smanjenja trenutnih šteta, ali i za redukciju broja adulta za prezimljavanje.
U cilju sprečavanja štete od azijske voćne mušice proizvođačima se preporučuje i sprovođenje sanitarnih mera kao što su:
  • odstranjivanje zaraženih plodova
  • kontrola gajbica i druge opreme
  • higijena ivica parcela - uklanjanje domaćina ove štetočine iz spontane flore (divlja kupina, zova, dženarike)
Nezara viridula (povrtna stenica)
Na području delovanja RC Kikinda, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo povrtne stenice (Nezara viridula) kako na povrtarskim kulturama kao što su paprika, paradajz tako i na ratarskim usevima, kukuruzu i suncokretu.
 
Štete prave larve i imago, sisajući sokove na plodovima i izdancima biljaka. Povrtna stenica je polifagna štetočina, a velike štete prave na plodovima paprike i paradajza kada sisanjem sokova oštećuju zrele plodove koji menjaju boju i gube tržišnu vrednost.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje povrtne stenice.
 
U Sistemu PIS-a rađeni su ogledi i preparat Talstar je pokazao dobru efikasnost, pa se za suzbijanje ove štetočine preporučuje primena insekticida Talstar (a.m.bifentrin) u koncentraciji 0,05%. Preparat je registrovan u usevu paradajza i ima karencu 7 dana.
 
 
 
Šimširov plamenac (Cydalima pespectalis)
Na području delovanja RC Kikinda na svetlosnim lovnim lampama registruju se ulovi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).
 
 
 
Štetne su larve šimširovog plamenca koje se hrane lišćem šimšira koje upredaju u paučinu. Pri jačem napadu izazivaju potpuni golobrst. Ova štetočina važi za jednu od najinvazivnijih u poslednje vreme.
 
Preporučuje se pregled šimšira na prisustvo ove štetočine, a mere kontrole ovog organizma se mogu pogledati na:  Preporuka
 
 
Pojava rutave bube (Tropinota hirta)
Na području delovanja RC Kikinda, u zasadima voća na cvetovima korovskih biljaka registrovana su prva imaga rutave bube (Tropinota hirta).
 
Štete na voću prave odrasle jedinke hraneći se cvetnim organima. Izuetno velike štete mogu pričiniti u mladim zasadima voća gde mogu izgristi skoro sve cvetove. U takvim zasadima preporučuje se postavljanje lovnih klopki za masovno izlovljavanje ove štetočine. U bele ili plave posude, pored vode i par kapi deterdženta neophodno je staviti i neki mirisni atraktant poput voćnog sirupa ili negro bombona.
Hemijske mere zaštite se nikako ne preporučuju zbog zaštite pčela i drugih oprašivača.
 
  
velika slika                                     velika slika
 
Metcalfa pruinosa
Na području delovanja RC Kikinda, redovnim obilaskom zasada šljive na granama je registrovano prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.
 
  
        velika slika                            velika slika    
 
         
  
 
        velika slika                             velika slika
 
 
Metcalfa pruinosa je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta.
Štete pričinjava tako što se larve hrane sisajuči sokove iz floema najmlađih biljnih delova i tako iscrpljuju biljku. Obilno luče mednu rosu koja je podloga za razvoj gljive čađavice i nakon toga plodovi gube tržišnu vrednost.
 
U zasadima gde se uoči prisustvo pomenute štetočine preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih delova.
Dudovac ( Hyphantria cunea )
Obilaskom terena na području delovanja RC Kikinda, registrovana je pojava gusenica dudovca (Hyphantria cunea) u zasadima na raznim voćnim vrstama : jabuka, šljiva, višnja, kajsija.
 
U pitanju su pojedinačna stabla gde zaštita nije adekvatno urađena, pa se na vrhovima grana uočavaju zapredeni listovi unutar kojih se vide gusenice dudovca. Gusenice se hrane lišćem, u nekim slučajevima mogu izazvati i potpuni golobrst.
 
Proizvođačima se preporučuje mehaničko odstranjivanje i uništavanje napadnutih grana.
 
 
 
 
 
Zelena - povrtna stenica
Na teritoriji delovanja RC Kikinda (lokalitet Kikinda) vizuelnim pregledom useva paprike i paradajza registrovana je visoka brojnost zelene - povrtne stenice (Nezara viridula). Na pregledanim biljkama registrovano je prisustvo adulta i larvi različitih larvenih stupnjeva. Svi razvojni stadijumi ove štetočine imaju isti režim ishrane, pa su podjednako štetni i larve i adulti. U pitanju je izrazito polifagna štetočina koja se hrani biljnim vrstama iz preko 30 familija. Stenice prilikom ishrane sisaju biljne sokove iz svih nadzemnih delova biljke, pri čemu se najveće štete manifestuju na plodovima. Napadnuti plodovi, usled intoksikacije na mestu uboda, gube boju i ukus i postaju tržišno neupotrebljivi.
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Zaštita useva je otežana jer štetočina najveće štete pričinjava u periodu sazrevanja plodova što značajno ograničava upotrebu insekticida. U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Ogledi, izvršeni u sistemu delovanja Prognozno – izveštajne službe, pokazali su da dobru efikasnost u suzbijanju povrtne stenice pokazuje preparat Talstar 10 EC (bifentrin). Preporučena koncentracije je 0,05%, a karenca u usevu pradajza iznosi 7 dana.
Kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda, na svetlosnim lovnim lampama u Kikindi i Banatskoj Topoli prati se početak i dinamika leta kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ).
Na svetlosnoj lampi u Banatskoj Topoli registrovan je prvi ulov leptira kukuruznog plamenca na 136,31 DDC od 1.januara.
Pripada grupi polifagnih štetočina čiji leptiri lete noću i može se razvijati na velikom broju gajenih biljaka.
U narednom periodu prati se dinamika leta i početak polaganja jaja ove štetočine.
 
    
       kukuruzni plamenac
Prva imaga rutave bube ( Tropinota hirta )
Na lokalitetima Novi Kneževac i Kikinda, na korovskim vrstama registrovana su prva imaga rutave bibe ( Tropinota hirta; Epicometis hirta ).
 
Povećanjem dnevnih temperatura, imaga se prvo sreću na korovskim vrstama kao što je maslačak, da bi kasnije prelazio na cvetove raznih voćnih vrsta koje tom prilikom izgriza i oštećuje. Hrani se cvetom korovskih vrsta, voća, cveća, prezimi imago u zemljištu, a ima jednu generaciju godišnje.
 
Suzbijanje je veoma teško jer se u vreme cvetanja voćnih vrsta ne preporučuje primena insekticida.
Proizvođačima se u narednom periodu preporučuje da se u zasadima voća postave posude bele i plave boje koje služe za privlačenje i izlovljavanje insekata pa se tako smanjuje njihova brojnost. U posude treba sipati vodu sa malo deterdženta, ili sirup od jagode, jabuke, negro bombone koje takođe privlače insekte. Posude treba prazniti svakodnevno i postaviti što više posuda po ivičnim delovima parcele ili voćnjaka.
 
  
velika slika                                     velika slika
 
                  
                          velika slika
Stenice na paprici ( Nezara viridula )
Vizuelnim pregledom useva paprike na nekoliko lokaliteta u Kikindi, na manjim površinama i baštama, paprika se nalazi u fenofazi sazrevanja i obojavanja plodova.
Pregledom useva na listovima je evidentirano prisustvo stenica ( Nezara viridula ) kako odraslih insekata tako i larvi.
 
Nezara viridula -  je polifagna štetočina koja se hrani tako što siše sokove iz svih nadzemnih delova biljaka, mada najradije napada plodove u sarevanju kao što je sada situacija na paprici. Rast plodova se tada usporava, počinju da blede i otpadaju sa biljke u nekim slučajevima. Ukoliko dodje do mehaničkih povreda na plodovima, usled aktivnosti stenica, takvi plodovi su podložni napadu i naseljavanju gljivica  usled čega i propadaju. Najveće štete kod nas pravi na paradajzu i paprici, a registrovana je i u usevima soje. Stenica je štetočina toplijih krajeva, ali kako su poslednjih godina i kod nas leta sa veoma visokim temperaturama, skoro tropskim, naseljava se i širi i kod nas.
 
Najveći problem u suzbijanju štetočine na prvom mestu je to što u Srbiji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje, a posebno je značajna njena pojava na već sazrelim plodovima koji su spremni za berbu kada se svakako primena insekticida i ne preporučuje.
 
  
velika slika                                   velika slika
 
  
velika slika                                  velika slika
 
  
velika slika                                    velika slika
1 - 10 Next