Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Praćenje štetočina na ranom kupusu /RC Subotica
Praćenje štetočina na ranom kupusu /RC Subotica

Stanje na dan 26.05.2014

Na punktu Kelebija se posmatra naseljavanje štetočina na rani kupus ( BBCH fenofaza 41-početak formiranja glavice)  

Posmatra se pojava imaga- Aleyrodes proletella  ,zabeležena su već i položena jaja oko imaga. Indeks napada je 12,5.

Uveličan snimak jaja

Imaga sa jajima oko sebe na naličju kupusa

Na pojedinim biljkama kupusa takođe se registruje pojava larvi/svih uzrasta kupusnog moljca- Plutella maculipennis ,indeks napada je 12 za larve. Zabeleženo je prisustvo i kokona (indeks napada 0,16)  i položenih jaja (indeks napada 0,16)

Uveličan snima jaja

mlađa larva sa oštećenjima na naličju

starija larva

larva u kokonu

Comments

There are no comments yet for this post.