Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Stanje uljane repice
Stanje uljane repice

Punkt Žednik

Vizuelnim pregledom useva uljane repice je ustanovljeno prisustvo repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) u proseku 1-3 jedinke na napadnutim cvastima(indeks napada 10,5 %).

repičin sjajnik

Repica je u fazi po BBCH skali 60 (prvi cvetovi otvoreni).

Na tek otvorenim cvastima se registruje napad rutave bube ( Tropinota hirta) koja će sa nastavkom toplog i suvog vremena sigurno praviti štete.

rutava buba

Mere zaštite u uljanoj repici izvesti ukoliko se repičin sjajnik razmnoži ( prag štetnosti je 8 imaga/biljka),a protiv rutave bube kad počinje cvetanje  -počeće i masovna pojava.

U narednom periodu RC Subotica će  dalje pratiti pojavu ovih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.