Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na terenu RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva, uočeno je prisustvo simptoma suve truleži na 5% biljaka koju prouzrokuje fitopatogena gljiva  Phoma lingam. To je bolest koja se javlja na kupusnjačama, a najznačajnije štete pričinjava na uljanoj repici.

Prvi simptomi se javljaju u jesen i manifestuju se na listovima u vidu sivkasto-smeđih pega oštro oivičenih od ostalog dela lista. Ove pege se prvenstveno javljaju na donjem lišću i u okviru njih se mogu uočiti sitna crna plodonosna telašca tj. piknidi sa piknosporama. Tkivo lista koje je zahvaćeno pegom, može da se sasuši, pukne i ispadne. Simptomi se mogu javiti i na korenu, korenovom vratu, stablu i mahunama.

Spore gljive klijaju već na 4°C u prisustvu vlage, a infekciju ostvaruju kroz stome. Gljiva se u zaraženim biljnim ostacima može održati i do 4 godine. Takođe se održava i na korovskim biljkama iz porodice krstašica. Patogen se prenosi i semenom.

Faktori koji utiču na smanjenje intenziteta oboljenja:

v  poštovanje plodoreda

v  korišćenje optimalnih količina đubriva

v  korišćenje nezaraženog semena za setvu

v  uništavanje korovskih biljaka na obodu parcele.

Ukoliko se u toku jeseni simptomi konstatuju na 35-40% biljaka, preporučuje se fungicidni tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.