Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Zdravstveno stanje uljane repice
Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvoja listova, od četiri lista razvijeno, do devet i više listova razvijeno ( BBCH 14-19 ). 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na više lokaliteta,  registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na pojedinačnim biljkama, i to na najstarijem lišću.  Takođe, tokom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo štetočina, lisnih vaši i cikada.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem pojave štetočina i bolesti u usevu uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.