Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Kupusov moljac (Plutella xylostella)
Kupusov moljac (Plutella xylostella)

Na području delovanja RC Subotica, usevi jesenjeg kupusa se nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno do glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 19-43).

Na području RC Subotica povrtarska proizvodnja nije zastupljena na velikim površinama. Od kupusnjača najviše se gaji kupus i to jesenji - kasni kupus. Praćenje brojnosti odraslih jedinki i dinamika leta kupusnog moljca vrši se pomoću feromonskih klopki, a vizuelnim pregledima biljaka na lokalitetu Bački Vinogradi, utvrđuju se najznačajniji biološki događaji ove štetočine (polaganje jaja, početak piljenja larvi, intenzivno piljenje larvi itd.) koji su važni prilikom utvrđivanja momenta za izvođenje hemijskih mera zaštite.

Leptiri kupusovog moljca polažu jaja na naličje listova, pojedinačno ili u malim grupama, od 2-4 zajedno. Tek ispiljene gusenice ubušuju se u lisno tkivo između gornjeg i donjeg epidermisa, praveći mine. Oštećenja se postepeno spajaju između nerava dobijajući izgled prozorčića. Postepeno se ovi prozorčići spajaju a tanka opna otpada, tako da na listu ostaju manje ili veće rupe. Ponekad gusenice mogu da se zavuku i u unutrašnjost glavice, te samim tim nanose još veće štete. Razvoj kupusovog moljca se odvija u temperaturnom opsegu od 7-39°C. U našim agroekološkim uslovima može razviti i osam generacija godišnje. Rano proleće, duga jesen, toplo i suvo vreme pogoduje masovnoj pojavi i većem broju generacija kupusovog moljca. Prezimljava u stadijumu lutke na raznim mestima: drveću, šiblju, ogradama i sl.

moljca
 - velika slika

Kupusov moljac je najznačajnija štetočina u proizvodnji kupusa, koja svake godine zahteva sprovođenje većeg broja insekticidnih tretmana. Za ovu namenu na raspolaganju su registrovani insekticidi na bazi aktivnih materija: alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC), esfenvalerat (Sumi Alpha 5 EW), lambda-cihalotrin (Lambdex, Grom, Herbos King), tau-fluvalinat (Mavrik), deltametrin (Scatto), emamektin benzoat (Mayor), hlorantraniliprol (Coragen 20 SC). Pravovremena primena insekticida i adekvatan izbor insekticida sa mehanizmom delovanja koji je prilagođen fazi razvoja štetočine utvrđuju se praćenjem bioloških događaja same štetočine u polju.

 

U toku ove proizvodne sezone, u proizvodnji jesenjeg kupusa na našem terenu, za sada su date sledeće preporuke za  suzbijanje kupusovog moljca (videti preporuke od 12.8.  link 1 i 8.9.2021 link 2). Obzirom da proizvodna sezona još nije završena, nastavljamo da pratimo prisustvo ove štetočine u usevima kupusa i blagovremeno ćemo obaveštavati proizvođače o potrebi daljeg sprovođenja mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.