Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Jabukov staklokrilac - Synanthedon myopaeformis
Jabukov staklokrilac - Synanthedon myopaeformis

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuka se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

 

Vizuelnim pregledom jabuke na lokalitetima Žednik i Bački Vinogradi, u pojedinim zasadima jabuke sorte Zlatni delišes, evidentirano je prisustvo leptira jabukovog staklokrilca (Synanthedon myopaeformis).

 

 

Jabukov staklokrilac je štetočina prisutna u plantažnim zasadima jabuke, naročito u starijim voćnjacima.

 

Leptir je tamno plave boje. Prednja krila su staklasta i providna, i njihov raspon iznosi 17-21 mm. Telo je plavo-crno sa crvenim pojasom na trbuhu.

 

Ima jednu generaciju u toku dve kalendarske godine. Leptiri su veoma aktivni kada je toplo i sunčano. Ženke polažu jaja na pukotine kore, rane itd.

 

Štete prave gusenice koje žive ispod kore, tj.u kambijalnom sloju, kojeg hraneći se oštećuju. Usled napada stvaraju se rane. U takvim ranama može se naći više gusenica, koje proširuju oštećenja. Na mestu oštećenja dolazi do uništenja sprovodnih sudova. Takva stabla slabe i lako se lome.

 

Jačem napadu staklokrilca pogoduje rezidba grana, grad koji oštećuje koru, niske temperature kada dolazi do pucanja kore. Suzbijanje krvave vaši (Eriosoma lanigerum) je takođe veoma značajno, jer se u ranama koje nastaju od ove štetočine, naseljava staklokrilac. Svaka primena insekticida u vreme leta leptira, smanjuje i njegovu brojnost.

Populacija leptira se može smanjiti  postavljanjem velikog broja mamaca u krošnju drveća, te njihovim hvatanjem u doba leta. Hranidbeni mamci se sastoje od plastičnih posuda u koje se sipa razređeni jabučni sok. Postavljanjem većeg broja ovakvih mamaka u krošnju, može se značajno smanjiti njihov broj.

 

S obzirom da je u jabučnjacima aktuelna zaštita od najznačajnije štetočine jabuke, jabukinog smotavca, posebne mere zaštite usmerene na suzbijanje jabukovog staklokrilca se ne preporučuju jer će primenjeni insekticidi uticati i na smenjenje njene brojnosti u zasadima.

Comments

There are no comments yet for this post.