Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Prisustvo pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis) u usevima uljane repice
Prisustvo pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis) u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fazi 30% cvetova glavne cvasti otvoreno, do punog cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis). Najveća brojnost registruje se na obodima parcela.  Prosečna brojnost pipa je 2 imaga na 50 biljaka. Veća brojnost pipa beleži se na parcelama koje se nalaze oko grada, gde je na pojedinim parcelama registrovana veoma visoka brojnost imaga pipe repičine ljuske od više od 10 imaga po cvasti.

Pipa repičine ljuske ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago, a u proleće, tokom aprila počinje sa ishranom, prvo sa divljim krstašicama, a zatim prelazi na uljanu repicu. Najaktivnija je u vreme cvetanja uljane repice, i u glavnom se nalazi zajedno sa repičinim sjajnikom.

Ženke buše zid mlade mahune i u napravljen otvor polažu jaja. Ispiljena larva se hrani semenkama. Larve u kasnijim stupnjevima razvoja buše izlazni otvor, izlaze iz mahune i odlaze u površinski sloju zemljišta gde se preobražavaju u lutku i imaga. Imago se dopunski hrani i odlazi na prezimljavanje.

Prošle godine nakon vršidbe uljane repice došlo je do masovne pojave ove pipe u naseljenim mestima i urbanim područjima.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Hemijsko suzbijanje insekticidima u vreme cvetanja je zabranjeno!

Comments

There are no comments yet for this post.