Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Kupusna muva u usevima uljane repice
Kupusna muva u usevima uljane repice

Usevi uljane repice se na području RC Subotica nalaze u fazi od razvijenih šest do devet i više listova (BBCH 16 – 19).

Vizuelnim pregledom  biljaka uljane repice uočeno je prisustvo simptoma od ishrane larvi kupusne muve (Delia radicum).

larva kupusne muve  larva kupusne muve

Simptomi od ishrane larvi, kao i larve u korenu biljaka uočene su na 70% parcela. Štete su uočene uglavnom  na obodima parcela, i za sada ne u velikom intenzitetu. Obzirom da je oštećen korenov sistem usled ishrane larvi, biljke imaju ljubičastu boju, venu i lako se čupaju.

Prethodne proizvodne godine smo imali samo sporadičnu pojavu ove štetočine na parcelama pod uljanom repicom, tako da se može reći da je kupusna muva sve prisutnija u uljanoj repici u regionu Subotice. Zbog nemogućnosti hemijskog suzbijanja larvi, preporučuje se izbegavanje gajenja uljane repice u monokulturi.

Comments

There are no comments yet for this post.