Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Cikada Metcalfa pruinosa-pojava na terenu RC Subotica
Cikada Metcalfa pruinosa-pojava na terenu RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica registrovano  je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi i na drugim, uglavnom ukrasnim biljkama i šiblju. Larve ove cikade su lako prepoznatljive po beloj voštanoj tvorevini koju luče i koja liči na vatu.

Larve -Metcalfa pruniosa

 

Ova cikada je polifagna, naseljava veliki broj biljnih vrsta.

Dosada, od ove cikade nisu registrovane štete od ekonomskog značaja na gajenim kulturama. Kao i druge cikade, i ove se ishranjuju sisanjem biljnih sokova te može prouzrokovati slabiji porast napadnutih biljaka. Indirektne štete ogledaju se u tome što se na izlučenu mednu rosu od strane ovih cikada naseljava gljiva čađavica te se može smanjiti asimilaciona površina biljaka.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. Preporuka je mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

Comments

There are no comments yet for this post.