Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Plesnivost lista paradajza – Fulvia fulva
Plesnivost lista paradajza – Fulvia fulva

Prouzrokovač plesnivosti lista paradajza je gljiva Fulvia fulva  koja se isključivo javlja u zaštićenom prostoru i može da prouzrokuje značajne štete na paradajzu.

Simptomi bolesti se prvo ispoljavaju na starijem lišću paradajza. Na licu lista najpre nastaju svetlozelene ili žute pege sa nejasnim ivicama. Na naličju lista u okviru pega dolazi do sporulacije gljive pri čemu se obrazuje gusta, somotasta, sivomrka prevlaka. Zaraženo tkivo potom nekrotira, list se uvija, vene i opada.

Mere zaštite:

-plodored

-uklanjaje biljnih ostataka

-dezinfekcija zemljišta i semena

-provetravanje objekata

-gajenje biljaka uz naslon
Većina fungicida koji se koriste za suzbijanje plamenjače i crne pegavosti deluje i na ovog patogena.

Slika: simptomi plesnivosti lista paradajza na licu lista
Slika: simptomi plesnivosti lista paradajza na naličju lista

Comments

There are no comments yet for this post.