Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis-15 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda: od veličina ploda do 20 mm; do prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T-faza) (BBCH 72-74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 %, a ispražnjenost 94%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 14 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda: veličina ploda do 20 mm; drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija iznosi 100 %, a ispražnjenost 68%.

-velika slika

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-13 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda: plodovi dostigli veličinu do 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja, do veličina ploda do 20 mm (BBCH 71-72).

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 96 %, a ispražnjenost 54 %.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-12 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica, jabuka se nalazi u fenofazi: cvetovi venu, većina latica opada, do: plodovi dostigli veličinu do 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 67-71).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 1 pseudoteciji nema formiranih askospora,  u 2 je od 25% do 50% formiranih askospora,  u 21 je od 51%do 75% formiranih askospora, i u 15 je od 76% do 100% formiranih askospora. Ispražnjeno je 11 pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 85,5 %, a ispražnjenost pseudotecija  22%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 11 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica jabuke se nalaze u fenofazi cvetanja: od puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju, do fenofaze cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 65-67).

slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 3 pseudotecije nema formiranih askospora,  u 12 do 50% formiranih askospora,  u 10 do 75% formiranih askospora, i 11 sa preko 75% askusa sa formiranim askosporama. Ispražnjeno je 14 pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 77,0 %, a ispražnjenost 28%.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 10 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi cvetanja: prvi cvetovi otvoreni, do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju   (BBCH 60-65).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 7 pseudotecija nema formiranih askospora, u 1 je do 25% formiranih askospora,  u 6 do 50% formiranih askospora, a u 14 do 75% formiranih askospora, i 15 sa preko 75% askusa sa formiranim askosporama. Ispražnjeno je 7 pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 71,5 %, a ispražnjenost 14%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 9 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi cvetanja: faza crvenih pupoljaka: cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi, do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno  (BBCH 57-61).

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 10 pseudotecija nema formiranih askospora, u 4 je do 25% formiranih askospora,  u 16 do 50% formiranih askospora, a u 5 do 75% formiranih askospora, i 15 sa preko 75% askusa sa formiranim askosporama.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 55,50 %.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 8 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početka cvetanja: vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni), do faze zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni),  (BBCH 55-56).

 

Zl.delišes

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 16 pseudotecija nema formiranih askospora, u 15 je do 25% formiranih askospora,  u 6 je od 26% do 50% formiranih askospora,  u 8 je od 51% do 75% formiranih askospora, i u 5 je preko 76% askusa sa formiranim askosporama.

 

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 35,50 %.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 7 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od prvi listovi otvoreni do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 11-55).

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 17 pseudotecija nema formiranih askospora, u 21 je do 25% formiranih askospora,  u 11 od 26% do 50% formiranih askospora, u 3 od 56% do 75% formiranih askospora, i u 3 od 76% do 100% askusa sa formiranim askosporama.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 32,0 %.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 6 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi razvoja pupoljaka: početak pucanja pupoljka: vidljivi prvi zeleni listići do zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture cpupoljaka (BBCH 07-09).

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 27 pseudotecija nema formiranih askospora, u 5 je do 25% formiranih askospora,  u 10 je od 26% do 50% formiranih askospora, a u 8 je od 51% do 75% formiranih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 24,5 %.

1 - 10 Next