Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Bela trulež korna i stabla soje-prouz. Sclerotinia sclerotiorum
Bela trulež korna i stabla soje-prouz. Sclerotinia sclerotiorum

S.sclerotiorum je  polifagni parazit. Napada veliki br gajenih biljaka kao i biljaka iz spontane flore.  Pored soje , najčešće se javlja na suncokretu i velikom br povrtarskih useva ( pasulj,boranija, salata,kupus, mrkva, celer, paradajz, krastavci,lubenica, dinja i dr).

Prvi simptomi bolesti  se javljaju na mladim,tek izniklim biljkama. Na kotiledonima i hipokotilu javljaju se svetlomrke okrugle  ili nepravilne pege. U uslovima povećane vlažnosti  simptomi se šire i zahvataju  veći deo stabla usled čega mlade biljčice brzo propadaju. U okviru obolelog tkiva(pege) stvara se bela ,gusta navlaka od micelija .Kod starijih biljaka javlja se uvenuće kada parazit prstenasto zahvati prizemni deo stabla i koren.  Na prizemnom  delu zaraženih biljaka može se videti nekroza sa gustom belom navlakom . U unutrašnjem delu stabla i u beloj navlaci formiraju se sklerocije-crna krupna telašca. Posle pojave simptoma veoma često  zaražene grane  venu i propadaju. Zahvaćećeno lišće brzo nekrotira i propada. Parazit se sa zaraženih grana i listova širi na mahune.Na zaraženim mahunama se simptomi ispoljavaju u vidu svetlomrkih pega sa belom navlakom od micelija gljive.

Kao mera zaštite preporučuje se dugogodišnji plodored ( bar 7-8 god ne gajiti osetljive biljne vrste ) i upotreba zdravog semena .Gustinu sklopa biljaka  prilagoditi sorti i uslovima sredine. Pregusti usevi  su sklonijipojavi ove bolesti.

Velika slika

Velika slika

Velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.