Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja krompirove zlatice

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od klijanja i nicanja, stabla probijaju površinu zemlje do četvrti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 9- 14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  prezimljavajućih imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kao i janih legala na naličju lista.

   

imago krompirove zlatice                        jajna legla na naličju lista

U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja ov eštetočine, kao i piljenje larvi iz prisutnih jajnih legala.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Štetočine u usevu krompira

Na području delovanja RC Sombor usevi krompira nalaze se u fenofazi razvoja listova (BBCH 10-13).

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo prezimljujućih imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na 6% biljaka i položena jaja sa naličja listova na 2% biljaka.

       

imago L.decemlineata                                  sveže položena jaja

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo štetnih organizama u usevima krompira.

Prisustvo krompirove zlatice u usevima krompira

Na području delovanja RC Sombor usevi kropmira se nalaze u fenofazi razvoja listova (BBCH 10-14).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva krompira, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata):

- imaga na 5% do 15% biljaka i

-jajnih legala na do 10% biljaka. 

      

imago L.decemlineata                                jajno leglo L.decemlineata

U narednom periodu, sa najavljenim porastom temperatura,  očekuje se intenzivnije polaganje jaja  kao i piljenje larvi ove štetočine.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem krompirove zlatice i  signaliziraće pravi momenat za primenu hemijskih mera zaštite u cilju njenog suzbijanja.

Pojava krompirove zlatice

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se nalaze u fenofazi od nicanja  do razvijeno 5 troliski.

Vizuelnim pregledom useva krompira na punktovima Toplana i Riđica, registrovali smo prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata ) kao i položena jaja sa naličja lista.

imago krompirove zlatice

položena jaja

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati razvoj štetočina u usevu krompira.

Krompirova zlatica

Vizuelnim pregledom useva krompira na punktu Toplana(sorta Arizona, datum sadnje 30.03., fenofaza razvoja po BBCH skali 27-vidljivo sedam izdanaka u osnovi) utvrdili smo prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)

-imaga u indexu napada 2,25

-jajnih legala  u indexu napada 2,75

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

imago krompirove zlatice

jajna legla

 

Štetočine u usevu krompira

Na području delovanja RC Sombor , krompir se nalazi u fenofazi razvoja lista.

Vizuelnim pregledom useva krompira, na punktovima Bački Brestovac i Sombor (Toplana) registrovali smo prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)  kao i sveže položena jaja i jaja pred .piljenje.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem štetoina u usevu krompira.

jajno leglo

jajno leglo pred piljenje 

 

imago krompirove zlatice

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se nalaze u fenofazi po BBCH skali 09-15 ( od nicanja pa do razvijeno 5 troliski ).

Prilikom vizuelnog pregleda useva (punktovi Fenbah i Toplana) registrovali smo prisustvo imaga prezimljujuće generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemineata) kao i položena jaja s naličja lista.

imago krompirove zlatice

položena jaja

Insekticidni tretman se  još ne preporučuje.

 RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima krompira.

 

Agrotis segetum - ozima sovica

Poslednjih nedelju dana na lokalitetu Sombor (Toplana) i Karavukovo na feromonskim klopkama postavljenim u usevu krompira evidentiran je povećan ulov imaga druge generacije ozime sovice.Vizuelnim pregledom nismo registrovali  položena jaja ove štetočine.

 

Ozima sovica je polifagna štetočina,  ima dve do tri generacije godišnje.Prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u zemljištu na dubini oko 10-30 cm. Najveće štete pričinjavaju gusenice  I generacije. Gusenice starijeg uzrasta ( IV-VI) podgrizaju biljke  na mestu prelaska stabla u koren. Druga generacija gusenica nanosi štete u drugoj polovini avgusta, septembra i oktobra. Ekonomski prag štetnosti iznosi 2-3 larve po m2 ( za okopavine).

 

lokalitet

TOPLANA

KARAVUKOVO

datum

feromonska klopka

svetlosna lampa

feromonska klopka

svetlosna lampa

28.07.

26

2

5

1

29.07.

28

1

11

1

30.07.

23

0

15

2

31.07.

6

1

13

1

01.08.

27

3

17

0

02.08.

23

14

15

2

03.08.

12

1

6

2

04.08.

12

1

3

2

05.08.

13

1

3

2

06.08.

11

3

3

1

 

 

RC Sombor nastavlja dalje sa praćenjem ove štetočine.