Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze

Na području delovanja RC Sombor zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od zatvaranja grozda do početka sazrevanja bobice:početak šarka (BBCH 79-81).

Na žutim lepljivim klopkama, postavljenim na punktovima Riđica i Kljajićevo, registruje se prisustvo imaga cikade Scaphoideus titanus , koja je vektor fitoplazme zlatastog žutila vinove loze Flavescence doree.

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi koji ukazuju na prisustvo ove fitoplazme.

Simptomi zaraze fitoplazmom Flavescence doree na vinovoj lozi su:

-        kasnije kretanje vegetacije na proleće ili potpuno izostajanje kretanja vegetacije

-        -promena boje lista- kod crnih sorti ljubičasta do crvena, kod belih sorti zlatnožuta

-        savijanje spoljašnjih ivica lista prema naličju

-        skraćene internodije na zaraženim lastarima

-        pojava rehuljavih grozdova koji zaostaju u razvoju u odnosu na zdrave

-        -odsustvo lignifikacije zaraženih lastara

Mere kontrole ovog oboljenja su:

-        sanitarni pregled zasada

-        uklanjanje zaraženih čokota

-        uništavanje rezervoara fitoplazme (divlja loza, korovi)

-        uništavanje napuštenih vinograda kao potencijalnih izvora zaraze

- suzbijanje vektora, cikade S. titanus o čemu je RS izvestio u dva navrata: 26.6.2023 i 10.7.2023.

Prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Sombor vinova loza se nalazi u različitim fazama cvetanja ( BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom zasada, na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, na naličju lista.

   

velika slika                                   velika slika

Scaphoideus titanus  je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Ova cikada je izraziti monofag. Tokom godine razvija jednu generaciju, a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se sreću od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Odrasle jedinke se u vinogradima javljaju u junu i prisutni su u njima do septembra.

U zasadima su trenutno prisutne larve prvog stupnja razvoja, a tek larva trećeg larvenog stupnja je infektivna i sposobna da prenese fitoplazmu sa zaraženog na zdrav čokot.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

Sanitarni pregled vinograda i uklanjanje obolelih čokota

Na području delovanja RC Sombor, vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeni su simptomi koji upućuju na zlatasto žutilo vinove loze.

 

velika slika         velika slika

Bolest zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno oboljenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree. Za kratko vreme fitoplazma može da prouzrokuje sušenje velikog broja čokota i propadanje vinograda. Prenosilac ove fitoplazme sa obolelih na zdrave čokote je cikada Scaphoideus titanus.

 

 

S.titanus                  

Simptomi zaraze fitoplazmom Flavescence doree na vinovoj lozi su:

- kasnije kretanje vegetacije na proleće ili potpuno izostajanje kretanja vegetacije

-promena boje lista- kod crnih sorti ljubičasta do crvena, kod belih sorti zlatnožuta

- savijanje spoljašnjih ivica lista prema naličju

- skraćene internodije na zaraženim lastarima

- pojava rehuljavih grozdova koji zaostaju u razvoju u odnosu na zdrave

-odsustvo lignifikacije zaraženih lastara

Mere kontrole ovog oboljenja su:

-sanitarni pregled zasada

- uklanjanje zaraženih čokota

- uništavanje rezervoara fitoplazme (divlja loza, korovi)

- uništavanje napuštenih vinograda kao potencijalnih izvora zaraze.

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Sombor vinova loza se nalazi, u zavisnosti od sortimenta, u fenofazi od cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni, do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi prvog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus, na naličju lista.

  

velika slika                                 velika slika

Scaphoideus titanus  je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Izraziti je monofag. Razvija jednu generaciju tokom godine a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se sreću od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Odrasle jedinke se u vinogradima javljaju u junu i prisutni su u njima do septembra.

U zasadima je trenutno prisutna larva  prvog stupnja a tek larva trećeg larvenog stupnja je infektivna i sposobna da prenese fitoplazmu sa zaraženog na zdrav čokot.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze i na vreme će signalizirati mere zaštite.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus - RC Sombor

Na području delovanja RC Sombor, vinova loza se nalazi u fenofazi cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni, do cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni  (BBCH 55-57),

Vizuelnim pregledom vinove loze na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi prvog stupnja razvoja cikade Scaphoides titanus na naličju lista.

velika slika

Scaphoideus titanus  je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Ova cikada  je izraziti monofag i svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se pile od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih supnjeva. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su sve do septembra u zasadima vinove loze. Infektivne su tek larve trećeg razvojnog stupnja, dok sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

S obzirom da su za sada registrovane larve prvog larvenog stupnja (larve od trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne), ne preporučuje se primena insekticida .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze i na vreme će signalizirati mere zaštite.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze  registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus  na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. 

velika slika

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, jer su tek su larve trećeg stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu.

 

RC Sombor  nastavlja sa praćenjem ove cikade i blagovremeno će signalizirati pravovremeni momenat za tretman.

 

 

Cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na punktovima Kljajićevo i Riđica, registrovano je prisustvo drugog larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Scaphoideus titanus je izraziti monofag i svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se pile od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih supnjeva. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su sve do septembra u zasadima vinove loze. Infektivne su tek larve trećeg razvojnog stupnja, dok sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

RC Sombor nastavlja da prati cikadu Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Sombor, vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u  fenofazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do rano cvetanje, 30% cvetnih kapica opalo (BBCH 57-63).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze).

 

velika slika

S obzirom da su za sada registrovane larve prvog larvenog stupnja (larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne) za sada se ne preporučuje primena insekticida.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze.

Cikada Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Sombor vinova loza se nalazi u fazi od  bobice rastu do veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise, do bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida u cilju suzbijanja cikade:

Todome 24 SC (a.m. buprefozin+fenpiroksimat) 0,1% ili  Elisa (a.m. buprofezin) 0,06% ili Talstar (a.m. bifentrin) 0,05%

Pored hemijskih mera preporučuje se

·   stalni sanitarni pregledi zasada

·   obavezno uklanjanje obolelih čokota

·    uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada

·     uništavanje korova

·     uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze

larva Scaphoideus titanus

Prrisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Sombor (punktovi Kljajićevo i Riđica) vinova loza se nalazi u fenofazi od faze potpuno razvijene cvasti do faze početka cvetanja ( 53-62 BBCH skale )

Vizuelnim pregledom zasada na ovim punktovima registrovali smo prisustvo larvi prvog larvenog stadijuma cikade    Scaphoideus titanus  , vektora fitoplazme Flavescense doree (prouz. zlatastog žutila vinove loze).

S obzirom da su za sada registrovane larve prvog larvenog stupnja ( larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne) za sada se ne preporučuje primena insekticida .

larva Scaphoideus titanus