Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Stanje u usevima lucerke

Vizuelnim pregledom useva lucerke  ( punktovi  Riđica, Stanišić I Gakovo , sorta Banat ZMS II,setva tokom 2012. I 2013. godine, usev visine do 5 cm) registrovali smo prisustvo

-prezimljavajućih imaga  lucerkine bube  (Phytodecta fornicata )

imago lucerkine bube

oštećenja od imaga lucerkine bube

-oštećenja od poljskih glodara ( poljski miš Apodemus sylvaticus, poljska voluharica Microtus alvaris )

 

Za sada se ne preporučuje tretman insekticidima.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima  obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva aktivnih rupa. U slučaju da je br aktivnih rupa 3-5 /aru potrebno je uraditi tretman nekim od registrovanih rodenticida.