Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fazi od cvetanja, polinizacije do sazrevanja .

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca, na punktu Gakovo, registrovano je prisustvo parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca  (Ostrinia nubilalis)od strane parazitne osice Trichogramma spp.

   

velika slika                                 velika slika

Ove parazitne osice jedan deo života , kao odrasle jedinke, provode kao slobodni organizmi. Grugi deo života , od jajeta do odraslih jedinki provode kao paraziti i to u jajima drugih insekata . Na našem proizvodnom području  ove osice najčešće parazitiraju jajna legla  kukuruznog plamenca i raznih sovica.

U jajna legla ženke osica polažu jaja i u njima se razvijaju do odraslih jedinki.

Jajna legla koja su parazitirana su crna i u njima se mogu uočiti različiti razvojni stadijumi ove osice.

           

velika slika                                             velika slika

velika slika

Dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i dinamika parazitiranja od strane osice Trichogramma prikazana je u tabeli:

Datum pregleda

br pregledanih bilj

br registrovanih jajnih legala

br sveže položenih jajnih legala

br parazitiranih jajnih legala

01.08.

100

1

1

0

05.08.

10

10

0

09.08.

12

12

0

14.08.

18

16

2

18.08.

20

10

10

23.08.

75

5

70

Imajući u vidu ovako visoku aktivnost parazitnih osica, proizvođačima se preporučuje da prilikom izbora insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca i kukuruzne sovice daju prednost onim insekticidima koji ne deluju štetno na ove korisne insekte.

 

Prisustvo cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od razvoja lista ( 9 i više listova razvijeno) do početka cvetanja ( kraj pojave metlice:metlica potpuno izrasla i odvojena) – BBCH 19-59.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri, koja je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača Crvenila kukuruza.
 

Ova cikada ima  jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao larva koja se hrani  na korenu pšenice.Po žetvi pšenice  odrasle jedinke  prelaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza  na kome se ispiljene larve hrane. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve cikade neometano nastavljaju svoj razvoj.

Početni simptomi se mogu videti krajem jula u vidu crvenila glavnog nerva na listu  koji je iznad klipa. Kasnije se  crvena boja širi i na ostatak lista. Simptomi se mogu videti i na stablu i na komušini. Usled jače zaraze može doći i do sušenja cele biljke. Kod zaraženih  biljaka  klip  je deformisan, zrna su sutnija i  štura.

Plodored je najznačajnija mera u cilju suzbijanja crvenila kukuruza, odnosno izbegavanje setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz jer se na taj način onemogućava dalji razvoj cikade i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

Početak polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi 6-9 listova (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Bezdan registrovana su položena jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

jajno leglo kukuruznog plamenca

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će dati signal za primenu insekticida.

Monitoring zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu hibrida kasnih FAO grupa zrenja na području RC Sombor

RC Sombor je u proteklom periodu izvršio vizuelni pregled 10 parcela sa hibridima kukuruza kasnih grupa zrenja (FAO 500-600). Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova kukuruza.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% klipova bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

4-49

% klipova oštećenih od insekata

28-52

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp

10-43

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+Aspergillus spp

0-21

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+ Penicillium spp

0-3

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+Aspergillus spp+Penicillium spp

0-3

Monitoring zdravsvenog stanja kukuruza ranih grupa zrenja na području RC Sombor

RC Sombor je u proteklom periodu izvršio vizuelni pregled 10 parcela ranih hibrida kukuruza na području svog delovanja sa ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza.

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli :

% klipova bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

2-52

% klipova oštećenih od insekata

15-43

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp

9-40

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Aspergillus spp

0-2

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+Aspergillus spp

0-25

% klipova sa kombinovanim simptomima-insekti+Fusarium spp+Aspergillus spp+Penicillium spp

0-8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
Prisustvo cikada u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se nalaze u fenofazi rasta stabla ( BBCH 30-38 ).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

velika slika

Cikada Reptalus panzeri je vektor Stolbur fitoplazme. Ima  jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao larva koja se hrani  na korenu pšenice. Odrasle jedinke   se javljaju  tokom juna meseca i sa pšenice prelaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza i nakon piljenja, larve počinju da se hrane. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve cikade neometano nastavljaju svoj razvoj.

Početni  simptomi javljaju se krajem jula kada  prvo dolazi do crvenila glavnog nerva na listu  koji je iznad klipa. Kasnije se  crvena boja širi i na ostatak lista. Simptomi se mogu videti i na stablu i na komušini. Usled zaraze često može doći i do sušenja cele biljke. Na zaraženim biljkama  klip  je deformisan, zrna su sutnija i  štura.

   

simptom iz 2018.      simptom iz 2018.

U cilju suzbijanja crvenila kukuruza  najznačajnija mera je plodored odnosno izbegavanje setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz jer se na taj način onemogućava dalji razvoj cikade i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

 

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi 5-9 listova ( BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Ratkovo registrovana su sveže položena jaja prve generacije kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

 

faza kukuruza                         sveže položeno jaje kukuruznog plamenca

Trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju ove štetočine, pa se u narednom periodu očekuje intenzivnije polaganje jaja  kukuruznog plamenca. Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Sombor nastavlja da preti stanje u usevima kukuruza i na vreme će dati signal za primenu insekticida.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi cvetanja i razvića ploda  (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), na 1-2% biljaka.

velika slika

Za sada se ne preporučuje primena insekticida, a  RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa vizuelnim pregledima useva kukuruza na osnovu kojih će dati pravovremeni signal za tretman.

 

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se nalaze u fazi 6-10 listova (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na punktu Riđica (BBCH 19-razvijeno 9 i više listova) registrovano je prisustvo sveže položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  na 1 % biljaka.

sveže položeno jaje kukuruznog plamenca

U narednom periodu sa porastom temperatura očekuje se intenzivnije polaganje jaja. Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima kukuruza i na vreme će dati signal za primenu insekticida.

Pojava sive kukuruzne pipe

Na području delovanja RC Sombor još uvek traje setva kukuruza dok na parcelama na kojima je setva obavljena kukuruz se nalazi u fazi od klijanja do razvijena  dva lista (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su oštećenja od sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) na 3-5 % biljaka. Najveće štete nanosi imago koji izgriza lišće kukuruza, tj ivične delove liski. Siva kukuruzna pipa je najštetnija u fazama od nicanja do obrazovanja prvih listova kukuruza.

imago sive kukuruzne pipe

                   

simptom oštećenja                    simptom oštećenja

S obzirom da na pregledanim parcelama nije dostignut prag štetnosti, insekticidni tretman se još uvek ne preporučuje.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja i brojnosti imaga. Ukoliko se u fazi klijanaca utvrdi prisustvo 1 pipe/m² ili ukoliko se nekoliko dana posle nicanja utvrdi prisustvo 3-5 pipa / m² potrebno je uraditi tretman. U našoj zemlji  nema registrovanih insekticida u usevu kukuruza za suzbijanje ove štetočine. Prema EPPO standardu PP 2/17(1) za tretman se mogu koristiti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

1 - 10 Next