Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC  Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared sa punkta Kupusina, utvrđeno je da u pregledanim pseudotecijama gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavost lista i krastavosti plodova  jabuke) u askusima još uvek nema formiranih askospora te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju  0%.

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis i u narednom periodu.

velika slika

Erwinia amylovora

Vizuelnim pregledom zasada jabuka, na području delovanja RC Sombor, na punktovima Kupusina i Odžaci, registrovali smo simptome bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

velika slika

Mere zaštite protiv ove bolesti su veoma teške a kao osnovna mera preporučuje se rezidba  zaraženih delova biljaka. Prilikom mehaničkog uklanjanja voditi računa da se korišćeni alat dezinfikuje (varikinom ili 70% etil-alkoholom a zaražene delove biljaka  odseći  tako da se zahvati 30-40 cm zdravog biljnog materijala. Isečene delove biljaka potrebno je izneti iz voćnjaka i spaliti. 

 

Uklanjanje zaraženih biljnih delova potrebno je vršiti po suvom vremenu, biljke ne smeju biti vlažne, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom.

Nakon obavljenog odstranjivanja zaraženih delova, potrebno je obaviti hemijski tretman preparatom na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji 0,05%.

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor , jabuka se nalazi u fenofazi veličine ploda od 40mm (BBCH 74 ).

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke (sorta Ajdared) sa punkta Kupusina, utvrdili smo da je ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavostiplodova jabuke (Venturia inaequalis) 92,45%.

Tab.1-dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

 

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

08.06.

100,0

92,45

01.06.

100,0

77,35

23.05.

100,0

46,25

17.05.

100,0

39,02

11.05.

89,5

28,57

03.05.

85,0

19,35

25.04.

67,91

13,3

18.04.

44,5

-

10.04.

28,0

-

03.04.

15,5

-

28.03.

6,37

-

21.03.

3,5

-

14.03.

1,5

-

07.03.

0,98

-

28.02.

0,0

-

      21.02.

0,0

-

 
RC Sombor nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova, BBCH 73.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared, na punktu Kupusina, utvrdili smo da je ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (prouz. čađave krastavosti jabuke ) 46,25%.

Tab. 1 –dinamika praćenja dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

23.05.

100,0

46,25

17.05.

100,0

39,02

11.05.

89,5

28,57

03.05.

85,0

19,35

25.04.

67,91

13,3

18.04.

44,5

-

10.04.

28,0

-

03.04.

15,5

-

28.03.

6,37

-

21.03.

3,5

-

14.03.

1,5

-

07.03.

0,98

-

28.02.

0,0

-

      21.02.

0,0

-

 

RC Sombor nastavlja da prati ispražnjenost pseudotecija i u narednom periodu.

fenofaza razvoja jabuke

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi cvetovi venu: većina latica opada do kraja cvetanja: sve latice opale (67-69 BBCH).

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared sa punkta Kupusina, utvrdili smo da je procenat dozrelosti pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz. čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) 67,91 dok je procenat ispražnjenosti pseudotecija 13,3.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se u zavisnosi od sortimenta, nalazi u fenofazi po BBCH skali 55-56 (vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni –faza zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Kupusina, registrovano je da je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz. čađave pegavosti lista I krastavosti plodova jabuke) 28 %.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

 

pupoljci sorte Ajdared

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, na lokalitetu Kupusina, registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Na sorti Ajdared od 50 pregledanih pseudotecija u 33 nema formiranih askospora, u  5 je do 25% formiranih askospora, u 10 je od 25% do 50% formiranih askospora i u 2 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 15,5%

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared sa punkta Kupusina, utvrdjeno je da je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz. čađave pegavosti lista I krastavosti  plodova jabuke) 3,5% (od 50 pregledanih pseudotecija u 7 je formirano 25% askospora).

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Praćenje dozrelosti pseudoteija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (sorta Ajdared, punkt Kupusina) registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis od 1,5% (od 50 pregledanih pseudotecija u 3 pseudotecije su registrovane zrele askospore).

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis.

pseudotecije K1 Venturia inaequalis

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared sa punkta Apatin, registrovana dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je 0%. U pseudotecijama se registruju formirani askusi ali bez zrelih askospora.

pseudotecija Venturia inaequalis-kategorije K0

1 - 10 Next