Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno do faze cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 65-67).

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sa punkta Kupusina, sorte Ajdared, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljve Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) 18,26% .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, zasadi jabuka se nalaze u različitim fenofazama  cvetanja (BBCH 61-67) .

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sa punkta Kupusina, sorte Ajdared, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljve Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) 8,17% .

 RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Beli drvotočac (Zeuzera pyrina)

Vizuelnim pregledom mladih zasada jabuka , na punktovima Apatin i Riđica, registrovano je prisustvo belog drvotočca (Zeuzera pyrina) u deblu.

gusenica u stablu jabuke

prisustvo izmeta Zeuzera pyrina

Ova štetočina, pored jabuke, može se naći i u zasadima kruške, dunje, trešnje, oraha, leske i šumskom drveću. 

Odrasli leptiri imaju krila bele boje sa crnim tačkama I pojavljuju se tokom juna i jula. Odmah nakon pojave ženke polažu jaja u pukotine kore ili pupoljke u gornjem delu stabla. Gusenice, nakon piljenja, prvo ostaju u svilenkastom kokonu, iz kojeg izlaze u zoru ili sumrak i ubušuju se u grančice. Povremeno izlaze iz bušotina i ubušuju se u nove deblje grančice. U toku svog razvoja suštaju se I ubušuju se u deblje grane i stablo.

Simptomi prisustva se ogledaju u zaostajanju u porastu  i po sušenju grančica i gornjeg dela stabla. Na mestu ishrane gusenice primećuje se intezivno izbacivanje crvenkastog izmeta koji pada pored stabla. 
U zasadima jabuke gde je gusta sadnja i gde su stabla tanka gusenica može izgristi ceo drvenasti deo, prekidajući protok sokova što može dovesti i do lomljenja stabla. 

Od starosti zasada zavisi i štetnost. Kod mladih stabala jedna gusenica može da uništi celo stablo dok kod starija stabla zbog oštećenja može doći do lomljenja usled vetra. Napadnute grančice se suše iznad mesta ubušivanja gusenica. 

Hemijskim merama može da se deluje samo preventivno i to u vreme izlaska gusenica ili za vreme polaganja jaja odraslih jedinki. Za sprečavanje daljeg napada i širenja ove štetočine preporučuje se uklanjanje i spaljivanje starog zaraženog drveća, napadnutih grana pri tom vodeći računa da se ukloni i gusenica drvotočca zajedno sa njima kao i korišćenje zdravog sadnog materijala.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi od pojedinačni cvetovi se odvajaju do prvi cvetovi otvoreni (56-60 BBCH).

 

Pregledom prezimelog lišća jabuke, sa punkta Kupusina, sorta Ajdared, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljve Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ) 6,73% .

 RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi pucanje pupoljaka:vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove - faza zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni) –BBCH 53-56.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Kupusina, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljve Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ) 4,71% .

 RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od vidljivi prvi zeleni listići do vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 7-55)

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća, sorta Ajdared, lokalitet Kupusina, utvrđena  je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 3,3 %.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se,u zavisnosti od sortmenta, nalazi u fazi početak pucanja pupoljaka do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 07-09).

pupoljci sorte Ajdared

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Kupusina, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljve Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ) 1,88% .Prilikom pregleda utvrđeno je da je od 53 pregledane pseudotecije , u 4 pseudotecije formirano do 25 % askospora.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja  RC Sombor, jabuka se nalaze u fazi od lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore  do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

pupoljci sorte Ajdared

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Kupusina utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) 0,48 % . Od pregledanih 52 pseudotecije u 1 pseudoteciji je formirano do 25 % askospora u askusima.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

 

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Kupusina, utvrđeno je da u pregledanih 56 pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) u askusima nema formiranih askospora pa je dozrelost pseudotecija 0%.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC  Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared sa punkta Kupusina, utvrđeno je da u pregledanim pseudotecijama gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavost lista i krastavosti plodova  jabuke) u askusima još uvek nema formiranih askospora te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju  0%.

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis i u narednom periodu.

velika slika

1 - 10 Next