Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Štetočine u usevima soje

Na području delovanja RC Sombor, usevi soje se nalaze u fenofazi od razvijene treće troliske do početka cvetanja.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo

-larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na pojedinačnim biljkma  kao i oštećenja koja su nastala njihovom ishranom na 2-4 % biljaka

  

velika slika                               velika slika

-larvi sovice gama (Autographa gamma) na 2 % biljaka dok je procenat oštećenja na bijlkama do 5.

 

I stričkov šarenjak i gama sovica  su štetočine koje se hrane lišćem i u većim brojnostima mogu da izazovu golobrst.  

Trenutna brojnost ne iziskuje primenu unsekticida, a RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima soje i u narednom periodu.

Plamenjača soje (Peronospora manshurica)

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi cvetanja ( BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je prisustvo simptoma plamenjače soje ( prouz Peronospora manshurica) u niskom intenzitetu napada.

      

velika slika                                                         velika slika

Simptomi se prvo uočavaju oko dve nedelje posle nicanja soje, na pojedinačno zaraženim kljiancima ali ovi simptomi obično prolaze nezapaženi u polju. Kasnije se na lišću mladog troperog lišća javljaju bledozelene pege različite veličine i oblika. Pege postaju svetlo do tamnomrke boje, oivičene žućkastom bojom tkiva. Na naličju zaraženog lišća, u okviru pega, obrazuje se paperjasta navlaka od konidiofora i konidija gljive, sivkaste do purpurne boje. U slučaju jače zaraze, može doći i do opadanja lišća.

Plamenjača može da se javi i na mahunama, ali najčešće bez vidljivih simptoma. Unutrašnjost zaražene mahune kao i seme najčešće su prevučeni beličastom masom od micelija i oospora gljive. Seme može da bude delimično ili potpuno zahvaćeno parazitom.

Razvoju plamenjače pogoduje prohladno i vlažno vreme, kao i gušći usevi. Sa starenjem biljka postaje otpornija. Takođe i visoke temperature i dugi periodi bez padavina onemogućavaju širenje bolesti.

Štetočine u usevima soje

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi cvetanja ( BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  

-tripsa (Thysanoptera) na 5 % biljaka

velika slika

-sveže položenih jaja sovica (Autographa gamma i Helicoverpa armigera ) na 3% biljaka

 

-imaga i jajnih legala stenica (Halyomorpha halys i Nezara viridula)

velika slika

Trenutne visoke temperature u narednom periodu usloviće intenzivniju pojavu navedenih štetočina.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima soje.

Prisustvo štetočina u usevu soje

Na području delovanja RC Sombor, usevi soje se nalaze u fenofazi od 1-2 lista razvijeno ( BBCH 11-12).

Vizuelnim pregledom useva soje, na punktu Gakovo, registrovano je prisustvo i to na obodnom delu parcela:

- larvi  stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na do 2% biljaka i simptoma oštećenja od njihove ishrane na do 5% biljaka, 

  

larva V.cardui                            zapredak larve V.cardui

oštećenja od larvi V.cardui

- larvi sovice gama (Autographa gamma) na do 3% biljaka i simptoma od njihove ishrane na 5-10% biljaka.

   

larva A.gamma i oštećenja           larva A.gamma

Trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju navedenih štetočina, i u narednom periodu se očekuje njihova intezivna pojava.

S obzirom da larve stričkovog šarenjaka i gama sovice nanose štete hraneći se lišćem, trenutna brojnost ne ukazuje na golobrst i insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima soje i na vreme će signalizirati potrebe za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Prisustvo štetočina u usevima soje

Vizuelnim pregledom useva soje, na punktovima Gakovo i Apatin, registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, kao i oštećenja na biljkama od njihove ishrane na obodnim delovima parcela. Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo tripsa (Thysanoptera).

     

velika slika                                    velika slika

Trenutni vremenski uslovi, praćeni visokim temperaturama i odsustvom padavina, pogoduju razvoju i širenju navedenih štetočina. S obzirom da je prisustvo tih štetočina registrovano u niskom intenzitetu, primena insekticida se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima soje i blagovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Pojava stričkovog šarenjaka u usevima soje

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi od 3 lista razvijeno pa do  početka cvetanja (BBCH 13-50).

Vizuelnim pregledom useva soje na punktovima Gakovo i Bezdan, registrovano je prisustvo larvi stričkovog šarenjaka na 2 % biljaka.

velika slika

velika slika

Za sada se primena insekticida u usevima soje ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima soje.

 

Pojava stričkovog šarenjaka Vanessa cardui u soji

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi početka cvetanja (BBCH 50-60).

Vizuelnim pregledom, na punktu Gakovo, registrovali smo prisustvo mlađih larvenih stadijuma stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na pojedinačnim biljkama.

Mlade gusenice u početku izgrizaju epidermis lista, a gusenice kasnijih stadijuma povezuju paučinastim nitima vršne listove. U toku jačeg napada može doći do golobrsta.

 

larva stričkovog šarenjaka

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Bela trulež korna i stabla soje-prouz. Sclerotinia sclerotiorum

S.sclerotiorum je  polifagni parazit. Napada veliki br gajenih biljaka kao i biljaka iz spontane flore.  Pored soje , najčešće se javlja na suncokretu i velikom br povrtarskih useva ( pasulj,boranija, salata,kupus, mrkva, celer, paradajz, krastavci,lubenica, dinja i dr).

Prvi simptomi bolesti  se javljaju na mladim,tek izniklim biljkama. Na kotiledonima i hipokotilu javljaju se svetlomrke okrugle  ili nepravilne pege. U uslovima povećane vlažnosti  simptomi se šire i zahvataju  veći deo stabla usled čega mlade biljčice brzo propadaju. U okviru obolelog tkiva(pege) stvara se bela ,gusta navlaka od micelija .Kod starijih biljaka javlja se uvenuće kada parazit prstenasto zahvati prizemni deo stabla i koren.  Na prizemnom  delu zaraženih biljaka može se videti nekroza sa gustom belom navlakom . U unutrašnjem delu stabla i u beloj navlaci formiraju se sklerocije-crna krupna telašca. Posle pojave simptoma veoma često  zaražene grane  venu i propadaju. Zahvaćećeno lišće brzo nekrotira i propada. Parazit se sa zaraženih grana i listova širi na mahune.Na zaraženim mahunama se simptomi ispoljavaju u vidu svetlomrkih pega sa belom navlakom od micelija gljive.

Kao mera zaštite preporučuje se dugogodišnji plodored ( bar 7-8 god ne gajiti osetljive biljne vrste ) i upotreba zdravog semena .Gustinu sklopa biljaka  prilagoditi sorti i uslovima sredine. Pregusti usevi  su sklonijipojavi ove bolesti.

Velika slika

Velika slika

Velika slika