Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
Stanje u usevima suncokreta na području delovanja RC Sombor

Na području delovanja RC Sombor , u toku je žetva  suncokreta.

Vizuelnim pregledom useva suncokreta , registrovali smo prisustvo:

simptoma crne pegavosti suncokreta (prouz.Phoma macdonaldi)

velika slika

-simptoma sivomrke pegavosti stabla suncokreta (prouz. Phomopsis spp)

velika slika

.simptoma bele truleži –na korenu (prouz.Sclerotinia sclerotiorum)

velika slika

velika slika

-biljaka volovoda.parazitne cvetnice Orobanche cumana

Stanje u usevu suncokreta pred bebu

Na području delovanja RC Sombor u toku je žetva suncokreta. Vizuelnim pregledom useva suncokreta  utvrdili smo prisustvo simptoma :

- crne pegavosti  suncokreta –prouz. Phoma macdonaldi

simptomi crne pegavosti suncokreta

sivomrke pegavosti stabla suncokreta-prouz. Phomopsis spp.

simptomi sivomrke pegavosti stabla suncokreta

-bele truleži  suncokreta –prouz. Sclerotinia sclerotiorum

simptomi bele truleži na korenu

sklerocije u stablu suncokreta

simptomi bele truleži na glavici suncokreta

 

Na pojedinim parcelama ,na lokalitetima Riđica,Stanišić i Aleksa Šantić registrovali smo i prisustvo parazitnih cvetnica Orobanche spp.

parazitna cvetnica

 

Volovod Orobanche sp.

          Na području delovanja RC Sombor, na punktu Kljajićevo ,vizuelnim pregledima je uočeno prisustvo parazitne cvetnice Orobanche sp. na suncokretu. Na pregledanim parcelama suncokret se nalazi u fenofazi 62 po BBCH skali ( puno cvetanje).

        Na onim parcelama na kojima je utvrđeno prisustvo ove parazitne cvetnice ne bi trebalo sledeće godine planirati setvu suncokreta.

 

 

Volovod