Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Usevi ili zasadi
U proizvodnji suncokreta najvažniji je plodored!

Na području delovanja RC Sombor, u toku su pripreme za setvu suncokreta.

Suncokret je kultura koja se svake godine nalazi u proizvodnji, pogotovo na gornjem agroekološkom regionu somborske regije.  

Najznačajnije bolesti koje prate proizvodnju suncokreta su:

plamenjača suncokreta -Plasmopara helianthi,

bela truležSclerotinia sclerotiorum,

pegavosti (sivo mrka pegavost suncokreta - Phomopsis helianthi, mrka pegavosti - Alternaria helianthi, crna pegavost suncokreta - Phoma macdonaldi).

S obzirom da se reproduktivni organi gljiva nalaze u zemljištu i  da su vitalni nekoliko godina, u povoljnim vremenskim uslovima može doći do njihove aktivacije i ostvarenja infekcije u osetljivim fazama za razvoj suncokreta.  Pored bolesti, u usevima suncokreta prisutna je i parazitna cvetnica (Orobanche spp) .

Najvažniji način kontrole pojave bolesti u suncokretu je plodored tj. suncokret gajiti na istoj parceli tek posle 5 godina. Kao predusevi preporučuju se pšenica i kukuruz, dok setvu suncokreta treba izbegavati nakon gajenja uljanih kultura (soja i uljana repica) i leguminoza (lucerka, grašak). Pored plodoreda, u ostale mere kontrole spadaju setva tretiranog semena, gustina setve, količina unetih hraniva, setva manje osetljivih hibrida i dr.

 

Zdravstveno stanje suncokreta

Na području deovanja RC Sombor, u toku je žetva suncokreta (BBCH 99).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta registrovano je prisustvo simptoma:

·          mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi)

Simptomi mrke pegavosti suncokreta, na listovima, registrovani su na do 20% biljaka, dok su simptomi na glavama suncokreta uočeni na pojedinačnim biljkama.

·         sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi)

Simptomi sivo mrke pegavosti suncokreta su registrovani na 80 % biljaka, dok se procenat napadnute biljne površine kreće do 20.

velika slika

·         bele truleži  ( Sclerotinia sclerotiorum)

Na pojedinačnim biljkama je registrovano prisustvo simptoma bele truleži. Simptomi su registrovani samo na prizemnom delu stabla.

 

velika slika

·         crna  pegavost suncokreta (Phoma macdonaldi)

Simptomi ovog patogena registrovani su na stablu i u zoni oko spojnog mesta sa lisnom drškom na do 80% biljaka. Procenat napadnute biljne površine kreće se do 20.

velika slika

·         volovod (Orobanche cumana)

Ova parazitna cvetnica registrovana je na do 1% biljaka.

velika slika

Najvažniji način kontrole pojave bolesti u suncokretu je plodored tj. suncokret gajiti na istoj parceli tek posle 4 godine. Kao predusevi preporučuju se pšenica i kukuruz, dok setvu sunokreta treba izbegavati nakon gajenja uljanih kultura (soja i uljana repica) i leguminoza (lucerka, grašak). Pored plodoreda, u ostale mere kontrole, spadaju različite agrotehničke mere kao što su rok setve, setva tretiranog semena, gustina setve, količina unetih hraniva, setva manje osetljivih hibrida i dr.

Stanje u usevima suncokreta na području delovanja RC Sombor

Na području delovanja RC Sombor , u toku je žetva  suncokreta.

Vizuelnim pregledom useva suncokreta , registrovali smo prisustvo:

simptoma crne pegavosti suncokreta (prouz.Phoma macdonaldi)

velika slika

-simptoma sivomrke pegavosti stabla suncokreta (prouz. Phomopsis spp)

velika slika

.simptoma bele truleži –na korenu (prouz.Sclerotinia sclerotiorum)

velika slika

velika slika

-biljaka volovoda.parazitne cvetnice Orobanche cumana

Stanje u usevu suncokreta pred bebu

Na području delovanja RC Sombor u toku je žetva suncokreta. Vizuelnim pregledom useva suncokreta  utvrdili smo prisustvo simptoma :

- crne pegavosti  suncokreta –prouz. Phoma macdonaldi

simptomi crne pegavosti suncokreta

sivomrke pegavosti stabla suncokreta-prouz. Phomopsis spp.

simptomi sivomrke pegavosti stabla suncokreta

-bele truleži  suncokreta –prouz. Sclerotinia sclerotiorum

simptomi bele truleži na korenu

sklerocije u stablu suncokreta

simptomi bele truleži na glavici suncokreta

 

Na pojedinim parcelama ,na lokalitetima Riđica,Stanišić i Aleksa Šantić registrovali smo i prisustvo parazitnih cvetnica Orobanche spp.

parazitna cvetnica

 

Volovod Orobanche sp.

          Na području delovanja RC Sombor, na punktu Kljajićevo ,vizuelnim pregledima je uočeno prisustvo parazitne cvetnice Orobanche sp. na suncokretu. Na pregledanim parcelama suncokret se nalazi u fenofazi 62 po BBCH skali ( puno cvetanje).

        Na onim parcelama na kojima je utvrđeno prisustvo ove parazitne cvetnice ne bi trebalo sledeće godine planirati setvu suncokreta.

 

 

Volovod