Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Zdravstveno stanje suncokreta
Zdravstveno stanje suncokreta

Na području deovanja RC Sombor, u toku je žetva suncokreta (BBCH 99).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta registrovano je prisustvo simptoma:

·          mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi)

Simptomi mrke pegavosti suncokreta, na listovima, registrovani su na do 20% biljaka, dok su simptomi na glavama suncokreta uočeni na pojedinačnim biljkama.

·         sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi)

Simptomi sivo mrke pegavosti suncokreta su registrovani na 80 % biljaka, dok se procenat napadnute biljne površine kreće do 20.

velika slika

·         bele truleži  ( Sclerotinia sclerotiorum)

Na pojedinačnim biljkama je registrovano prisustvo simptoma bele truleži. Simptomi su registrovani samo na prizemnom delu stabla.

 

velika slika

·         crna  pegavost suncokreta (Phoma macdonaldi)

Simptomi ovog patogena registrovani su na stablu i u zoni oko spojnog mesta sa lisnom drškom na do 80% biljaka. Procenat napadnute biljne površine kreće se do 20.

velika slika

·         volovod (Orobanche cumana)

Ova parazitna cvetnica registrovana je na do 1% biljaka.

velika slika

Najvažniji način kontrole pojave bolesti u suncokretu je plodored tj. suncokret gajiti na istoj parceli tek posle 4 godine. Kao predusevi preporučuju se pšenica i kukuruz, dok setvu sunokreta treba izbegavati nakon gajenja uljanih kultura (soja i uljana repica) i leguminoza (lucerka, grašak). Pored plodoreda, u ostale mere kontrole, spadaju različite agrotehničke mere kao što su rok setve, setva tretiranog semena, gustina setve, količina unetih hraniva, setva manje osetljivih hibrida i dr.

Comments

There are no comments yet for this post.