Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Dudovac Hyphantria cunea
Dudovac Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor, na punktu Riđica, na pojedinačnim stablima duda registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od larvi I generacije dudovca (Hyphantria cunea).

velika slika

Hyphantria cunea  ima 2-3 generacije godišnje a prezimljava u stadijumu lutke. Ženka polaže 300-800 jaja na naličje lista. Jaja su svetlo zelene boje, pokrivena dlačicama sa stomaka ženke. Iz položenih jaja pile se gusenice koje u početnim stupnjevima razvoja skeletiraju lišće, dok odrasle  gusenice  mogu potpuno da pojedu list. Po piljenju se sve gusenice nalaze na jednom listu, a kasnije se šire i na ostale listove koje zapredaju svojom svilom. Zapreci ostaju na krošnjama, a odrsale gusenice izazivaju golobrst. Lutke se nalaze u kokonima, na skrovitim mestima u voćnjaku, u ogradama.

Na svetlosnim lampama , na punktovima Toplana, Riđica i Karavukovo prvi ulovi imaga ove štetočine registrovani su 06.05.2022. a od 23.05. svakodnevno se registruju ulovi imaga dudovca na svetlosnim lampama.

velika slika

Simptomi oštećenja od gusenica su za sada registrovani na pojedinačnim granama, pa se preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se gusenice nalaze kako ne bi došlo do daljeg širenja i pojave većih šteta.  

Comments

There are no comments yet for this post.