Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Druga generacija dudovca na voću
Druga generacija dudovca na voću

Na području deloavnja RC Sombor, registrovano je prisustvo larvi II generacije dudovca (Hyphantria cunea).

Simptomi su naročito izraženi na stablima voća na okućnicama kao i u ekstenzivnim zasadima u kojima je primena insekticida u manjem intenzitetu.

Ova štetočina ima 2-3 generacije godišnje a prezimljava u stadijumu lutke. Ženka polaže 300-800 jaja na naličje lista. Jaja su svetlo zelene boje, pokrivena dlačicama sa stomaka ženke. Iz položenih jaja pile se gusenice koje u početnim stupnjevima skeletiraju lišće dok odrasle  gusenice  mogu potpuno da pojedu list. Po piljenju se sve gusenice nalaze na jednom listu a kasnije se šire i na ostale listove koje zapredaju svojom svilom. Zapreci ostaju na krošnjama a odrsale gusenice izazivaju golobrst. Lutke se nalaze u kokonima, na skrovitim mestima u voćnjaku, u ogradama.

Prema podacima sa svetlosnih lampi sa punktova Karavukovo, Riđica i Sombor-Toplana, na području delovanja RC Sombor let leptira prve generacije registrovan je od 11.06.-06.07. dok se let leptira druge generacije registruje od 30.07. i još uvek traje.

RC  Sombor je tokom treće dekade juna registrovao prisustustvo simptoma oštećenja od I generacije ove štetočine o čemu je i pisao u prilogu 30.06.

Poljoprivrednim proizvođačima koji sada registruju prisustvo zapredaka sa larvama ove štetočine, preporučujemo   da zapretke  mehanički uklone, iznesu iz zasada i unište pre nego što do dođe do oštećenja i mogućeg golobrsta.

  

velika slika

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.