Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Stenice u zasadima leske
Stenice u zasadima leske

Vizuelnim pregledom zasada leske na lokalitetu Karavukovo i Aleksa Šantić, koji se nalaze u fazi sazrevanja, registrovano je prisustvo:

·         braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) na do 30% stabala

·         kruškine čipkaste stenice (Stephanytis pyri) na do 25% stabala i

·         rožaste stenice (Coreus marginatus) na do 20% stabala.

Na području rada RC Sombor, braon mramorasta stenica je pored zasada leske registrovana i  u usevima paprike na otvorenom polju, kao i u baštama i okućnicama. Takođe, na svetlosnim lovnim lampama, postavljenim na punktovima Sombor, Karavukovo i Riđica, svakodnevno se registruju ulovi imaga braon mramoraste stenice.

Ova stenica je izraziti polifag. Štete nanose i larve i imago, sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Na plodovima, na mestima uboda, dolazi do stvaranja nekrotičnih pega i do udubljenja tkiva. Ubodne rane otvaraju put infekcijama različitih patogena, što dovodi do propadanja plodova.

Ova vrsta je nova štetočina na našem proizvodnom području, te još uvek nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. S obzirom na njenu invazivnost i klimatske uslove na našem području, u narednim periodu, postoji visok rizik od nastanka šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.

Prisustvo kruškine čipkaste stenice pored zasada leske, u ovoj godini registrovano je u velikim brojnostima, i na drugom voću kao i povrću. Prezimljava kao imago u lisnoj stelji ili u pukotinama na stablu ili ispod kore. Štete prave i imago i larve sisanjem biljnih sokova iz lista. U godinama kada je brojnost povećana, na napadnutim biljkama, može da izazove i sušenje čitave lisne površine.

Rožasta stenica je polifagna vrsta koja ima jednu generaciju godišnje. Larve i imago ove stenice hrane se sisajući sokove biljaka. Imago se javlja u proleće i najčešće se dopunski hrani na korovskim vrstama iz familije Polygonacae na kojima ženke polažu jaja. Larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva i u avgustu dolazi do pojave imaga. Pored familije Polygonacae imago se hrani i biljkama iz familija Asteraceae i Rosaceae, a neretko se javlja i na malini, ogrozdu i crnoj ribizli.

 

Jajno leglo H.halys

Larva H.halys

Imago S. pyri

Comments

There are no comments yet for this post.