Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Smeđi listojed Phyllobius oblongus
Smeđi listojed Phyllobius oblongus

Vizuelnim pregledom zasada jabuka (punktovi Kupusina, Apatin, Odžaci i Riđica) kao i zasada trešnje (punkt Karavukovo) registrovali smo prisustvo imaga smeđeg listojeda  Phyllobius oblongus , kao i oštećenja na listu (ivica lista je izgrižena).

Ovaj listojed spada u grupu polifagnih vrsta , hrani se lišćem šljive, breskve, trešnje , kruške i jabuke.

Najveće štete nanosi imago koji se javlja na početku vegetacije.  U godinama sa većom br (5-6 imaga /listu) može da ošteti 5-10 % lisne površine  na početku vegetacije ali kasnije ,oštećenja koja nanosi imago su neznatna te se stoga ova štetočina ne smatra ekonomski značajnom.

Smeđi listojed ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao polno nezreli imago u zemljištu. Imago izazi iz zemlje u vreme formiranja lisnih pupoljaka i početka listanja  i naseljava se u pupoljke.Dopunski se hrani 10 -15 dana ,uglavnom noću. Ženka polaže 15 -ak jaja u grupice. Ispiljene larve se hrane humusom i žilama biljaka. Odrasle larve prave u zemlji komoru u kojoj se preobražavaju u lutke i kasnije u imaga.

 

imago

imago

oštećenja na listu jabuke

oštećenja na listu trešnje

Comments

There are no comments yet for this post.