Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje pšenice

Na terenu RC Senta, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama mlečne zrelosti (75-77 BBCH).

Vizuelnim pregledima useva pšenice, na svim lokalitetima, registrovani su simptomi šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum), kako na netretiranim, tako i na tretiranim usevima. Procenat napadnutih klasova se kreće čak do 90%, a kod nekih sorti procenat zaražene površine klasa se kreće i do 38 %.

fuzarioza klasova

Ovako visoki procenti napada su posledica povoljnih uslova za ostvarenje infekcija u vreme cvetanja pšenica. Simptomi se uočavaju na zaraženim klasovima, koji dobijaju belu boju i na kojima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive. Zaražena zrna su štura, što dovodi do gubitka prinosa. Na intenzitet pojave ovog oboljenja, osim vremenskih prilika, utiče i osetljivost sortimenta, plodored, itd.

Pored gubitka prinosa, ova gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.

Na osetljivim sortama se registruju i simptomi rđe (Puccinia spp.).

rdja na listu

Zdravstveno stanje pšenice

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od bokorenja do početka rasta stabla

(23-30 BBCH skale). Simptomi bolesti se javljaju u različitom intenzitetu u zavisnosti od sortimenta i razvijenosti useva.

 

Vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice od 01. i 02.04.2019, registrovano je prisustvo simptoma bolesti: pepelnica žita (Erysiphe graminis ) na 0-65% biljaka i rđa (Puccinia spp.) na 0-3% biljaka.

 pepelnica na listu

 

rđa na listu

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u fenofazi od 4 lista razvijeno do faze bokorenja, četvrto stablo vidljivo (14-24 BBCH).

   

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres) na do  53%  biljaka  i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 91 % biljaka.

 

 

 mrežasta pegavost lista ječma

 

pepelnica na listu

 

Usevi pšenice se nalaze u fazi 3-5 listova razvijeno (13-15 BBCH). Vizuelnim pregledom useva nisu registrovani simptomi bolesti.

 

RC Senta nastavlja sa redovnim praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozimog ječma utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi od 2 lista do faze bokorenja (12-23 BBCH). Ima parcela gde su biljke još u fazi nicanja zbog kasne setve.

   

Vizuelnim pregledom useva ječma zavisno od parcela, registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres) na do  30%  biljaka  i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 40 % biljaka.

 

 

simptomi mrežaste pegavosti na ječmu

 

simptomi pepelnice na ječmu

       

RC Senta u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta vremenski uslovi u prethodna tri meseca (suša) nisu pogodovali ni pripremi zemljišta a ni setvi ozimih useva. Kod posejanih pšenica i ječmova nicanje je veoma otežano, pa su usevi neujednačeni. Biljke se nalaze u fazi od nicanja do 2 lista. Veliki deo ozimih strnih žita još nije ni posejan.

Vizuelnim pregledom izniklih useva registrovan je početak naseljavanja lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na parcele, koje predstavljaju značajne vektore virusa.

 

lisna vaš

 

Pošto je prisustvo štetnih organizama registrovano na vrlo malom procentu pregledanih biljaka, hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

Hemijsko suzbijanje lisnih vaši ne treba sprovoditi sve do postizanja praga štetnosti koji iznosi 10% napadnutih biljaka pšenice.

RC Senta će nastaviti sa praćenjem ozimih useva strnih žita.
Stanje useva strnih žita

 

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od bokorenja do početka rasta stabla ( 23-30 BBCH skale). Simptomi bolesti se javljaju u različitom inrtenzitetu na različitim parcelama u zavisnosti od sortimenta i razvijenosti useva.

 

Vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice od 27.3.2018, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici ) i rđe (Puccinia spp.).

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta pšenice

BBCH skala

Septoria tritici

Erisyphe graminis

Puccinia spp.

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

Senta

Simonida

30 BBCH

51

0

2

Senta

Zephyr

25 BBCH

3

0

0

 

 siva pegavost listova

rđa

 

Pregledom useva ozimog ječma od 27.3.2018, utvrđeno je da se ječmovi nalaze u fazi od kraja bokorenja do početka rasta stabljike ( 26-30 BBCH skale ).

 

Pregledom useva uočeni su simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosprium secalis), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cygni).

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su  u tabeli:

Lokalitet

Sorta ječma

BBCH skala

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

Erisyphe graminis

Ramularia

collo-cygni

 

% napadnutih

biljaka

 % napadnutih

  biljaka

 % napadnutih

 biljaka

% napadnutih

 biljaka

Senta

Nonius

30 BBCH

45

0

100

0

Senta

NS 565

28 BBCH

3

1

0

1

 

 pepelnica ječma

mrežasta pegavost ječma

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

Stanje useva ozimog ječma

Na teritoriji RC Senta usevi ozimog ječma nalaze se u fazi bokorenja ( vidljivo 3-7 sekundarnih stabala ; 23-27 BBCH).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) do 35% biljaka i prisustvo simptoma pepelnice žita ( Erysiphae graminis ) do 95% biljaka.

 

 simptomi mrežaste pegavosti ječma i pepelnice

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

Stanje useva ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi pšenice nalaze u fenofazi od razvijena 3  lista do  početka bokorenja (13 do 21 BBCH skale), a ječam u fenofazi od 3 lista do faze bokorenja ( od 13 do 23 BBCH skale )

 

Pregledom useva pšenice nije utvrđeno prisustvo simptoma bolesti na listovima, sem na jednoj parceli gde su simptomi rđe ( Puccinia spp.) utvrđeni na 0,1% biljaka u vidu pojedinačnih pustula.   

 

 

simptom rđe

  

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) do 16% biljaka  i simptomi pepelnice ( Erysiphae graminis ) na 0-80% biljaka , zavisno od parcele.

 

       

 ječam sa simptomima bolesti

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva.

Zdravstveno stanje psenice u sortnom ogledu PSS Senta

Očitavanjem zdravstvenog stanja sortnog ogleda strnih žita na oglednom polju PSS Senta ( setva 30.10.2016.), tokom vegetacije nisu uočeni simptomi bolesti sem pepelnice ( Erysiphae graminis ) i to na prizemnom delu stabla i na listu iznad prvog kolenca ( očitavanje 08.05.2017, kad je pšenica bila u fenofazi od 45-59 BBCH skale ( početak do kraja klasanja ) na sledećim sortama:

 

Rb

Sorta

Erysiphae graminis

% zaraženih biljaka

Erysiphae graminis

% inficirane površine biljke (0-9)

 

1

SIMONIDA

40

3

 

2.

NS 40 S

45

5

 

3.

ZVEZDANA

10

1

 

4.

ILINA

5

1

 

5.

FUTURA

5

1

 

6.

OBALA

10

1

 

7.

DOROTEJA

15

2

 

8.

MATUŠKA

10

1

 

9.

JAVORKA

35

3

 

10.

UBAVKA

30

3

 

11.

PREMIO

5

1

 

 

 

 

 

 

Zaraženost lisne površine:

0 -  bez simptoma, 1 - 10% lisne površine, 2 - 20% lisne površine, 3 - 30% lisne površine, 4 - 40% lisne površine, 5 - 50% lisne površine, 6 - 60% lisne površine, 7 - 70% lisne površine, 8 - 80% lisne površine, 9 - 90% lisne površine

 

Hladna zima ,bez snežnog pokrivača i vlage kao i sušni period koji se nastavio i tokom proleća, doveo je lošeg opšeg stanja useva. Biljke su postepeno odbacivale sekundarna stabla, ostala su samo 1-2, donji listovi su osušeni. Kod nekih sorti nedostatak vlage se primećuje već i na zastavičaru.

 

Pregledom sortnog ogleda strnih žita, 26.05.2017, utvrđeno je da se biljke nalaze u fenofazi 73-75 BBCH skale (rana-srednja mlečna zrelost), bez simptoma pegavosti i rđe, pošto donji listovi su osušeni, zastavičar i list ispod su još zdravi .

 

stanje psenice

 

stanje useva

Zdravstveno stanje pšenice

Ozime pšenice se zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od  vlatanja do pojave zastavičara ( 35-45 BBCH skale )

Vizuelnim pregledom useva nisu registrovani simptomi bolesti, kao pepelnica (Erysiphe graminis) i rđa (Puccinia spp.), dok su simptomi sive i smeđe pegavosti listova pšenice (Septoria tritici i Drechslera tritici-repentis) su locirani na donjim listovima i nije došlo do vertikalnog širenja patogena, te dosad nismo izdali signal za fungicidni tretman u usevima pšenice.  

 

smeđa pegavost lista

 

RCSenta dalje prati zdravstveno stanje useva pšenice.

 

1 - 10 Next