Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Ozima strna žita se zavisno od rokova setve nalaze od fenofaze prvog do faze trećeg kolenca  (31-33 BBCH skale).

 

Pregledom useva ječma su uočeni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti  ječma (Rhynchosprium secalis), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cygni). Mrežasta pegavost ječma je prisutna na donjim listovima, dok ramulariozna pegavost  se pojavila na listovima iznad drugog kolenca. Pepelnica je registrovana na bujnijim usevima, na donjem delu stabla, ali i na listovima.

 pepelnica

pepelnica                            mrežasta pegavost listova

 

ramulariozna pegavost

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice su registrovani simptomi sive i žuto-mrke pegavosti listova pšenice (Septoria tritici i Pyrenophora tritici-repentis), koji su locirani na donjim listovima i nije došlo do vertikalnog širenja patogena, te dosad nismo izdali signal za fungicidni tretman u usevima pšenice.  Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.)  nisu uočeni.

 

 žuto-mrka pegavost           siva pegavost listova

 

Na teritoriji rada RC  Senta, u toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi žitne pijavice (Lema melanopa). 

Imaga ove štetočine se pojavljuju  početkom proleća, zavisno od temperaturnih uslova. Posle parenja ženke polažu na listove žuta jaja u nizu. Period polaganja jaja zavisi od vremenskih uslova i može da traje i do sredine juna. Larveni stadijum traje oko tri nedelje.

Ekonomski značajne štete na biljkama pričinjavaju i odrasle jedinke  i larve. Prilikom ishrane uništavaju  lisnu masu između nerava. Oštečeno lišće dobija beličastu boju, a pri jačem napadu čitavo polje dobije takav izgled. U zavisnosti od jačine pojave imaga i larvi se izvode hemijske mere suzbijanja.

 

 

jaje žitne pijavice        imago

 

RC Senta nastavlja dalje da prati zdravstveno stanje useva pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.