Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja obične kruškine buve

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

zasad kruške

Vizuelnim pregledom zasada krušaka, registrovano je  prisustvo jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u niskom intenzitetu napada.

jaje obične kruškine buve

Zbog najavljenih visokih temperatura ( 10-15°C ), narednih dana se očekuje intenzivnije polaganje jaja i pojačana aktivnost odraslih jedinki navedene štetočine. Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom obične kruškine buve.

Kruškina eriofidna grinja

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se nalaze u fenofazi razvoja ploda, plodovi veličine do 20 mm ( BBCH 72 ).

Vizuelnim pregledom lišća kruške, registrovani su simptomi napada od eriofidne grinje kruške (Eriophyes pyri).

 

simptomi napada kruškine grinje na listu kruške

 

Kruškina eriofidna grinja ima više generacija godišnje. Ženke ove grinje prezime ispod ljuspica pupoljaka. U proleće polažu jaja u tkivo mladog lišća. Iz jaja se pile larve koje se hrane sisanjem sokova na lišću izazivajući karakteristične sitne, ali vrlo brojne gale vidljive sa obe strane lista. U početku su to ružičaste fleke duž glavnog nerva. Unutar gala se odvija ceo razvoj grinje. Gale su u početku zelene, pa crvene, da bi na kraju dobile braon ili crnu boju. Usled većeg napada grinja, može doći do defolijacije lisne mase. Najčešće su napadnuti vršni mladari. Što se tiče hemijskog suzbijanja, insekticidi koji se preporučuju za suzbijanje kruškine buve, sa a.m.abamektin, deluju i na eriofidnu grinju kruške.

Prisustvo zimske forme odrasle jedinke obične kruškine buve u krušicima

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se nalaze u fenofazi 50% listova obezbojeno (BBCH 95).

faza obezbojavanja lišća

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovane su odrasle jedinke zimske forme obične kruškine buve(Cacopsylla pyri) u indeksu napada 6,9. U toku je pojava prezimljujućih jedinki te štetočine.

zimski imago obične kruškine buve

Kod obične kruškine buve postoji sezonski dimorfizam. Prezimljujuća forma odraslih jedinki (zimska forma) je u odnosu na letnju formu tamnija, malo krupnija i otpornija na niske temperature.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Kruškina osa srčikarica

Na području delovanja RC Vrbas, u zasadu kruške, koja se nalazi u fenofazi plodovi do 20 mm ( BBCH 72 ), na mladim izbojima, registrovani su simptomi oštećenja od kruškine ose srčikarice (Janus compressus).

izgled napadnutog mladara od ose srčikarice

karakteristični ubodi na mladarima kruške

Kruškina osa srčikarica ima jednu generaciju godišnje. Pripada familiji Cephidae (ose vlatarice). Ima izraženi polni dimorfizam i javlja se periodično. Primarni domaćin ove štetočine je kruška, a štete često pravi i na jabuci. Ženka polaže do 30 jaja, praveći ubode u obliku spirale, od vrha mladara ka osnovi. Sušenje mladara nastaje u vreme ovipozicije i tokom razvoja larve. Larva prolazi kroz 3 stupnja razvoja i hrani se unutrašnjošću mladara, koji usled toga venu, opadaju i suše se. Štete su posebno izražene u rasadnicima.

Karakteristična je činjenica da su simptomi napada na mladarima od kruškine ose srčikarice veoma slični simptomima bakteriozne plamenjače jabučastog voća. S toga se prilikom pregleda mladara pažnja treba obratiti upravo na spiralne ubode na mladarima od polaganja ženki ose srčikarice po čemu se razlikuju simptomi oštećenja od ova dva štetna organizma.

Suzbijanje kruškine ose srčikarice u intenzivnim zasadima vrši se zajedno sa suzbijanjem obične kruškine buve.

Stanje u krušicima

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške, sorta Viljamovka, se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

faza cvetanja

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovane su odrasle jedinke, jaja i mlađe  larve obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

odrasla jedinka kruškine buve

larve obične kruškine buve

Narednih dana očekuje se porast dnevnih temperatura, koje će ubrzati piljenje larvi obične kruškine buve. Hemijske mere se za sada ne preporučuju, jer se kruška nalazi u fazi cvetanja, kada je primena insekticida zabranjena zbog zaštite pčela i ostalih polinatora.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom kruškine buve.

Polaganje jaja obične kruškine buve

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

faza mirovanja u zasadu kruške

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovano je polaganje jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u niskom intenzitetu napada.

položena jaja obične kruškine buve

Očekivani porast temperature tokom sledeće nedelje uticaće na intenzivniju aktivnost obične kruškine buve. RC Vrbas će izvršiti još jedan pregled u ponedeljak i obavestiće na ovom portalu o potrebi sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama starenja i početka mirovanja, od faze lišće počinje da menja boju, do faze početak opadanja lišća ( BBCH 90-92 ).

Vizuelnim pregledom zasada krušaka registrovane su prezimljujuće jedinke obične kruškine buve, (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5. U toku je pojava prezimljujućih imaga ove štetočine.

faza kruške

prezimljujuća odrasla jedinka kruškine buve

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom obične kruškine buve.

Eriofidna grinja kruške

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se nalaze u fenofazi razvoja ploda, plodovi dostigli do 10 mm (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovana su oštećenja na listovima od ishrane eriofidne grinje kruške (Eriophyes pyri), na do 5% pregledanih listova. Ove grinje imaju dve do tri generacije, veličine su 0,2 mm i ne mogu se videti golim okom. Prezime kao zrele ženke ispod pupoljaka. Kad pupoljci nabubre, ženke se razilaze i počinju ishranu, a samim tim i oštećenja. Hrane se tkivom lišća, prouzrokujući abnormalan rast tkiva mezofila. Gala koja se razvije je u početku zelene boje, a kasnije dobije crvenu boju. Lako se prenose sa drveta na drvo, nošene vetrom. U slučaju jakih zaraza i izostanka tretiranja, može doći do potpunog deformisanja listova, njihovog uvijanja i ranog opadanja. Nema registrovanih insekticida za njihovo suzbijanje. Tretmani usmereni za kontrolu kruškine buve na bazi a.m. abamektin, deluju i protiv eriofidnih grinja, tako da u zasadima gde se redovno sprovodi zaštita protiv obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), nema problema  sa prisustvom i štetama od eriofidnih grinja.

 

gale na listu kruške

Obična kruškina buva - stanje u krušicima
Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške, sorta Viljamovka, se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).
Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovana su jaja i mlađe i starije larve obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).
Narednih dana očekuje se porast dnevnih temperatura, koje će ubrzati piljenje larvi i pojavu prve generacije odraslih jedinki kruškine buve.
Hemijske mere se za sada ne preporučuju.
RC Vrbas nastavlja sa monitoringom kruškine buve.
Zabranjena je primena insekticida u fazi cvetanja!
 
 
 
Kruškina buva

Na punktu u Liparu,  kruške se nalaze u fazi 50%  listova obezbojeno (BBCH 95 ).

Vizuelnim pregledom zasada  registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 5,5. 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa daljim monitoringom ove štetočine.

Imago kruškine buve

1 - 10 Next