Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Eriofidna grinja kruške
Eriofidna grinja kruške

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se nalaze u fenofazi razvoja ploda, plodovi dostigli do 10 mm (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, registrovana su oštećenja na listovima od ishrane eriofidne grinje kruške (Eriophyes pyri), na do 5% pregledanih listova. Ove grinje imaju dve do tri generacije, veličine su 0,2 mm i ne mogu se videti golim okom. Prezime kao zrele ženke ispod pupoljaka. Kad pupoljci nabubre, ženke se razilaze i počinju ishranu, a samim tim i oštećenja. Hrane se tkivom lišća, prouzrokujući abnormalan rast tkiva mezofila. Gala koja se razvije je u početku zelene boje, a kasnije dobije crvenu boju. Lako se prenose sa drveta na drvo, nošene vetrom. U slučaju jakih zaraza i izostanka tretiranja, može doći do potpunog deformisanja listova, njihovog uvijanja i ranog opadanja. Nema registrovanih insekticida za njihovo suzbijanje. Tretmani usmereni za kontrolu kruškine buve na bazi a.m. abamektin, deluju i protiv eriofidnih grinja, tako da u zasadima gde se redovno sprovodi zaštita protiv obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), nema problema  sa prisustvom i štetama od eriofidnih grinja.

 

gale na listu kruške

Comments

There are no comments yet for this post.