Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama starenja i početka mirovanja, od faze lišće počinje da menja boju, do faze početak opadanja lišća ( BBCH 90-92 ).

Vizuelnim pregledom zasada krušaka registrovane su prezimljujuće jedinke obične kruškine buve, (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5. U toku je pojava prezimljujućih imaga ove štetočine.

faza kruške

prezimljujuća odrasla jedinka kruškine buve

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom obične kruškine buve.

Comments

There are no comments yet for this post.