Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Kruškina osa srčikarica
Kruškina osa srčikarica

Na području delovanja RC Vrbas, u zasadu kruške, koja se nalazi u fenofazi plodovi do 20 mm ( BBCH 72 ), na mladim izbojima, registrovani su simptomi oštećenja od kruškine ose srčikarice (Janus compressus).

izgled napadnutog mladara od ose srčikarice

karakteristični ubodi na mladarima kruške

Kruškina osa srčikarica ima jednu generaciju godišnje. Pripada familiji Cephidae (ose vlatarice). Ima izraženi polni dimorfizam i javlja se periodično. Primarni domaćin ove štetočine je kruška, a štete često pravi i na jabuci. Ženka polaže do 30 jaja, praveći ubode u obliku spirale, od vrha mladara ka osnovi. Sušenje mladara nastaje u vreme ovipozicije i tokom razvoja larve. Larva prolazi kroz 3 stupnja razvoja i hrani se unutrašnjošću mladara, koji usled toga venu, opadaju i suše se. Štete su posebno izražene u rasadnicima.

Karakteristična je činjenica da su simptomi napada na mladarima od kruškine ose srčikarice veoma slični simptomima bakteriozne plamenjače jabučastog voća. S toga se prilikom pregleda mladara pažnja treba obratiti upravo na spiralne ubode na mladarima od polaganja ženki ose srčikarice po čemu se razlikuju simptomi oštećenja od ova dva štetna organizma.

Suzbijanje kruškine ose srčikarice u intenzivnim zasadima vrši se zajedno sa suzbijanjem obične kruškine buve.

Comments

There are no comments yet for this post.