Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Monitoring cikade Scaphiodeus titanus

Na području delovanja RC Subotica zasadi vinove loze se nalaze u početnim fazama formiranja bobice ( BBCH 71-72).

Vizuelnim pregledom vinograda utvrđeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus drugog larvenog stupnja. S obzirom da larve cikade još uvek nisu sposobne da prenose fitoplazmu Flavescens doree hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

 

Slika: larva cikade Scaphoideus titanus drugog razvojnog stupnja na naličju lista vinove loze

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

Pojava rutave bube -RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica uočeno je prisustvo rutave bube na korovima koji cvetaju u voćnjacima.

 

Slika: imago rutave bube na maslačku

 

Rutava buba –Tropinota (Epicometis) hirta spada u polifagne štetočine, hrani se cvetnim delovima svih voćnih vrsta, kao i na  uljanoj  repici  i na drugim biljkama koji cvetaju. Imago veoma dobro leti, brzo se seli na nove površine i zato je suzbijanje veoma teško. U toku dana, rutava buba je najaktivnija u periodu od 10 - 16 sati  kada su temperature najveće.

 

Hemijsko suzbijanje u kulturama koji cvetaju je strogo zabranjeno, a i neefikasno jer stalno doleću nove jedinke sa drugih mesta.

 

Visoke temperature u narednim danima usloviće povećanu aktivnost rutave bube kod rascvetalih kultura, pa se preporučuju sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

·         Upotreba obojenih posuda (najčešće plavih ili belih) napunjenih sa vodom i sa dodatkom neke  materije koje privlače insekte kao što su anis, cimet, negro bombone i dr. u cilju masovnog izlovljavanja;

·         Upotreba feromonskih klopki, koje mogu pored signala o ulovu prvih jedinki da posluže i za masovno izlovljavanje ukoliko se u velikoj brojnosti postave u zasadu ;

·         Zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja, u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voćnih vrsta.

Kruškina buva praćenje
Punkt Palić, sorta Viljamovka
Vizuelnim pregledom je utvrđeno da se kruška nalazi u fenofazi- zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka -po BBCH 09.
Aktivnost kruškine buve ( Cacopsylla pyri )  prati se nedeljama i nije zabeleženo veće prisustvo ni imaga ni položenih jaja. Indeks napada za imago je 0,2 a za jaja 1,04.
RC Subotica i dalje prati razvoj štetnog organizma, i obavestiće o potrebi tretmana protiv ove štetočine.
Azisjka voćna mušica

RC Subotica vrši monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki u  zasadima voća i vinove loze. U protekloj nedelji su registrovani prvi ulovi imaga, a štete su uočene   na pojedinačnim biljkama smokve i na bobicama zove.

 

Ženka D.suzukii

 

mužljak D.suzukii

Azijska voćna mušica napada voćne vrste sa tankom pokožicom, koje su najosetljivije u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza...). Napada zdrave plodove, za razliku od obične vinske mušice. Ženka ima čvrstu testerastu legalicu sa kojom lako zaseca pokožicu ploda i ubacuje unutra jaja. Embrionalni razvoj traje od par sati do 3 dana – u zavisnosti od temperature. Nakon piljenja, larve se hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

Ova vrsta ima širok temperaturni opseg za razvoj, a može da razvije do 15 generacija godišnje.  

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog i koštičavog voća i vinove loze preporučuje se : masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta).

Obična kruškina buva-praćenje 5.maj

Punkt: Palić ( Šupljak )

Sorta : Viljamovka

Vizuelnim pregledom je utrvđeno prisustvo imaga I letnje generacije u indeksu napada 10,93 ; jaja –sveže položena/starija, u indeksu napada 52,08 i larvi  mlađih uzrasta (L1-L3) –tek ispilele u indeksu napada 6,25.

Imago

jaja na listu

larva

RC Subotica nedeljno prati razvoj ove štetočine , zasad nema potrebe za tretmanom.

Obična kruškina buva-praćenje 20.april

Punkt: Palić ( Šupljak )

Sorta : Viljamovka

Vizuelnim pregledom je utrvđeno prisustvo larvi u indeksu napada 10 (L1-L3) i 15 (L4-L5) i imaga prve letnje generacije u indeksu napada 5.

Larve -uveličano

imago prve letnje generacije

Obična kruškina buva-praćenje

Punkt: Palić ( Šupljak )

Sorta : Viljamovka

Vizuelni pregledi zasada kruške na prisusutvo kruškine buve ( Cacopsylla pyri )

Datum pregleda

Indeks napada Imago

Indeks napada

Jaja

Indeks napada

Larve

L1-L3

Indeks napada

Larve

L4-L5

BBCH kruške

Srednja dnevna temperatura

u preiodu od jednog pregleda do drugog

(0 C )

02.02.2016

17,5

1

-

-

00

-

22.02.2016

12,5

70,83

-

-

03

6,28

02.03.2016

2,5

52,27

-

-

09

5,94

09.03.2016

0,75

67,85

-

-

10/53

6,67

16.03.2016

1,25

87,5

-

-

10/53

6,34

23.03.2016

4,54

84,09

19

-

55

6,74

31.03.2016

4,16

47,91

56,25

-

56

9,36

13.03.2016

4,41

1,47

11,76

50

65

15,07

larve većih razvojnih stadijuma

Zabeležen prvi imago prve letnje generacije.

Vizuelnim pregledom utvrđene su i simptomi eriofidne grinje ( Eriophyes pyri) na mladim listovima.

Napomena: tretirano 01.04.2016. sa Abastate 0,15%+mineralno ulje 0,25%. Zabeležene su uginule larve svih uzrasta i uginule grinje.

Kruškina buva -praćenje VII nedelja

Punkt: Palić ( Šupljak )

Sorta : Viljamovka

Vizuelni pregledi zasada kruške na prisusutvo kruškine buve ( Cacopsylla pyri )

Datum pregleda

Indeks napada Imago

Indeks napada

Jaja

Indeks napada

Larve

BBCH kruške

Srednja dnevna temperatura

u preiodu od jednog pregleda do drugog

(0 C )

02.02.2016

17,5

1

-

00

-

22.02.2016

12,5

70,83

-

03

6,28

02.03.2016

2,5

52,27

-

09

5,94

09.03.2016

0,75

67,85

-

10/53

6,67

16.03.2016

1,25

87,5

-

10/53

6,34

23.03.2016

4,54

84,09

19

55

6,74

31.03.2016

4,16

47,91

56,25

56

9,36

 položena jaja kruškine buve u pupoljku

Vizuelnim pregledom i laboratorijskim pregledom je utvrđeno pored larvi kruškine buve  prisustvo eriofidne grinje ( Eriophyes pyri) u pupoljcima. Tretman protiv kruškine buve biće efikasan i protiv ove štetočine.

uvelican snimak eriofidnih grinja koji se nalaze u pupoljku

Kruškina buva-praćenje

Punkt: Palić ( Šupljak )

Sorta : Viljamovka

Vizuelni pregledi zasada kruške na prisusutvo kruškine buve ( Cacopsylla pyri )

Datum pregleda

Indeks napada Imago

Indeks napada

Jaja

Indeks napada

Larve

BBCH kruške

Srednja dnevna temperatura

u preiodu od jednog pregleda do drugog

(0 C )

02.02.2016

17,5

1

-

00

-

22.02.2016

12,5

70,83

-

03

6,28

02.03.2016

2,5

52,27

-

09

5,94

09.03.2016

0,75

67,85

-

10/53

6,67

16.03.2016

1,25

87,5

-

10/53

6,34

23.03.2016

4,54

84,09

19

55

6,74

 

Uočene su mlade larve u pupoljcima.  RC Subotica nastavlja sa praćenjem, tretman se zasad ne preporučuje.

Kruškina buva- RC Subotica ,sredina marta

Punkt: Palić ( Šupljak )

Sorta : Viljamovka

Vizuelni pregledi zasada kruške na prisusutvo kruškine buve ( Cacopsylla pyri )

Datum pregleda

Indeks napada Imago

Indeks napada

Jaja

BBCH kruške

Srednja dnevna temperatura

u preiodu od jednog pregleda do drugog

(0 C )

02.02.2016

17,5

1

00

-

22.02.2016

12,5

70,83

03

6,28

02.03.2016

2,5

52,27

09

5,94

09.03.2016

0,75

67,85

10/53

 

16.03.2016

1,25

87,5

10/53

 

Jaja se nalaze u fazi pred piljenje, larve još nisu uočene . RC Subotica nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine i obaveštavaće o potrebi za tretmanom.

1 - 10 Next