Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Prisustvo trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u zasadima trešanja

Na području delovanja RC Subotica zasadi trešanja se nalaze u fenofazi razvoja ploda: drugo opadanje plodova do plod oko polovine do krajnje veličine (BBCH 73-75).

Na feromonskim klopkama, postavljenim u zasade trešnje, registrovano je prisustvo imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi )U toku je let ove štetočine.  

                                                                                            Slika 1. Imago trešnjine muve

Trešnjina muva je oligofag koji se u u našim proizvodnim uslovima najviše hrani trešnjom i višnjom. Imaga lete od maja do kraja jula, ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu lutke u zemlji. Po izletanju, imaga se hrane slatkim sekretima žlezda na lišću, a 10-15 dana počinju sa polaganjem jaja, obično u vreme kada plodovi počinju da rude. Mlade larve izlaze iz jaja posle 6-12 dana i hrane se sokom i mesom ploda. Njihov razvoj traje 30 dana, a potom  padaju na zemlju, grade kokon u kome se transformišu u lutku i ostaju da prezime.

Privredni značaj ove štetočine je veliki jer napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, i podložni su trulenju.

RC Subotica nastavlja sa monitoringom ove štetočine u zasadima trešanja i na vreme će signalizirati primenu insekticida.

Prisustvo trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u zasadima trešnje

Na području delovanja RC Subotica zasadi trešnje se nalaze u fenofazi razvoja ploda: drugo opadanje plodova do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).

Na feromonskim klopkama u zasadu trešnje na lokalitetu Žednik, registrovani su prvi ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). Trešnjina muva, posle perioda dopunske ishrane polaže jaja ispod pokožice ploda, u kojima se razvijaju larve. Napadnuti plodovi su neupotrebljivi i podložni su napadu gljiva prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem trešnjine muve u zasadu trešnje.

XV.nedelja posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

28.04.2016

15

72

06.05.2016

22,50

72

12.05.2016

23,50

73

20.05.2016

35,71

73

28.05.2016

49,43

75

11.06.2016

50,49

79

20.06.2016

66,50

85

28.06.2016

73,11

87

12.07.2016

89,47

91

XIV.nedelja posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

28.04.2016

15

72

06.05.2016

22,50

72

12.05.2016

23,50

73

20.05.2016

35,71

73

28.05.2016

49,43

75

11.06.2016

50,49

79

20.06.2016

66,50

85

28.06.2016

73,11

87

XIII.nedelja posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

28.04.2016

15

72

06.05.2016

22,50

72

12.05.2016

23,50

73

20.05.2016

35,71

73

28.05.2016

49,43

75

11.06.2016

50,49

79

20.06.2016

66,50

85

X.nedelja posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

28.04.2016

15

72

06.05.2016

22,50

72

12.05.2016

23,50

73

20.05.2016

35,71

73

28.05.2016

49,43

75

IX.nedelja posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

28.04.2016

15

72

06.05.2016

22,50

72

12.05.2016

23,50

73

20.05.2016

35,71

73

VIII.nedelja posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

28.04.2016

15

72

06.05.2016

22,50

72

VII.posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

28.04.2016

15

72

VI.posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

askospore
askusi sa askosporama
1 - 10 Next