Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Sombor, na ukrasnom šiblju, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.

velika slika

velika slika

Ova cikada spada u grupu polifagnh štetočina. Domaćin joj je  veliki broj šumskog i ukrasnog drveća, voćne vrste, vinova loza, kao i neke zeljaste biljke.  

Tokom godine ima  jednu generaciju, a prezimljava u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljke  hraniteljke. Larve obilno luče belu voštanu tvorevinu, koja nalikuje vati. Imaga  i larve hrane se sisanjem sokova biljaka, što za posledicu ima  slabiji porast  biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.

Kao  mere zaštite  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova. Zbog dobre pokretljivosti larvi i imaga, kao i prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka na kojima se neometano razvija i održava, hemijske mere nisu dale  zadovoljavajuće rezultate.

U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

 

Kukuruzni plamenac Ostrinia nubilalis

Na području delovanja RC Sombor, vizuelnim pregledom useva kukuruza, na punktovima Gakovo, Bilić i  Karavukovo, vizuelnim pregledom biljaka registrovali smo prisustvo jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% biljaka.

velika slika

Hemijske mere se za sada ne preporučuju, a RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dinamku polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca.

Erwinia amylovora

Vizuelnim pregledom zasada jabuka, na području delovanja RC Sombor, na punktovima Kupusina i Odžaci, registrovali smo simptome bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

velika slika

Mere zaštite protiv ove bolesti su veoma teške a kao osnovna mera preporučuje se rezidba  zaraženih delova biljaka. Prilikom mehaničkog uklanjanja voditi računa da se korišćeni alat dezinfikuje (varikinom ili 70% etil-alkoholom a zaražene delove biljaka  odseći  tako da se zahvati 30-40 cm zdravog biljnog materijala. Isečene delove biljaka potrebno je izneti iz voćnjaka i spaliti. 

 

Uklanjanje zaraženih biljnih delova potrebno je vršiti po suvom vremenu, biljke ne smeju biti vlažne, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom.

Nakon obavljenog odstranjivanja zaraženih delova, potrebno je obaviti hemijski tretman preparatom na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji 0,05%.

Pojava stričkovog šarenjaka Vanessa cardui u soji

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi početka cvetanja (BBCH 50-60).

Vizuelnim pregledom, na punktu Gakovo, registrovali smo prisustvo mlađih larvenih stadijuma stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na pojedinačnim biljkama.

Mlade gusenice u početku izgrizaju epidermis lista, a gusenice kasnijih stadijuma povezuju paučinastim nitima vršne listove. U toku jačeg napada može doći do golobrsta.

 

larva stričkovog šarenjaka

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dudovac Hyphantria cunea

Na punktu Riđica, na pojedinačnim stablima jabuke, uglavnom na okućnicama, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od I generacije dudovca Hyphantria cunea. U zapredcima, na pojedinačnim granama  registrovali smo gusenice ove štetočine.

S obzirom da u slučajevima jačeg napada, može doći do pojave golobrsta, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje  zahvaćenih madara.

gusenice Hyphantria cunea u zapredku

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor , jabuka se nalazi u fenofazi veličine ploda od 40mm (BBCH 74 ).

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke (sorta Ajdared) sa punkta Kupusina, utvrdili smo da je ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavostiplodova jabuke (Venturia inaequalis) 92,45%.

Tab.1-dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

 

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

08.06.

100,0

92,45

01.06.

100,0

77,35

23.05.

100,0

46,25

17.05.

100,0

39,02

11.05.

89,5

28,57

03.05.

85,0

19,35

25.04.

67,91

13,3

18.04.

44,5

-

10.04.

28,0

-

03.04.

15,5

-

28.03.

6,37

-

21.03.

3,5

-

14.03.

1,5

-

07.03.

0,98

-

28.02.

0,0

-

      21.02.

0,0

-

 
RC Sombor nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.
Cikada Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Sombor vinova loza se nalazi u fazi od  bobice rastu do veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise, do bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida u cilju suzbijanja cikade:

Todome 24 SC (a.m. buprefozin+fenpiroksimat) 0,1% ili  Elisa (a.m. buprofezin) 0,06% ili Talstar (a.m. bifentrin) 0,05%

Pored hemijskih mera preporučuje se

·   stalni sanitarni pregledi zasada

·   obavezno uklanjanje obolelih čokota

·    uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada

·     uništavanje korova

·     uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze

larva Scaphoideus titanus

Pojava prvih pega Cercospora beticola

Na području delovanja RC Sombor šećerne repe  se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Za sada je na samo 1% biljaka registrovano prisustvo pega.

 

Za sada hemijski tretman ne preporučuje.

 

RC Sombor  nastavlja i u narednom periodu da prati   uslove  za infekciju, i razvoj ovog patogena .

 

pega Cercospora beticola

 

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis )

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fazi 5-8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1 % biljaka.

sveže položena jajna legla

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava rđa u usevima pšenice

Na području delovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi od kraja cvetanja do početka nalivanja zrna (BBCH 69 do 73).

Vizuelnim pregledom pšenica registrovano je prisustvo simptoma rđa –

Puccinia recondita f. sp. tritici (prouz.lisne rđe) – na 10-25% biljaka

Puccinia striiformis f. sp. tritici (prouz. žute lisne rđe) -na 5-15 % biljaka

i to na parcelama na kojima nisu sprovedene adekvatne mere zaštite. Simptomi su registrovani na listu zastavičaru kao i na listu ispod njega.

Puccinia recondita

Puccinia striiformis f sp tritici

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima