Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Zaštita šljive

Na području delovanja RC Sombor, niske temperature koje su zabeležene tokom marta, prouzrokovali su izmrzavanje cvetnih pupoljaka šljive pa se štete registruju i do 100%.

S obzirom da u zasadima nema formiranih plodova kao posledica izmrzavanja, nastaviti samo sa zaštitom lisne mase od prouzrokovača bolesti.

Pojava krompirove zlatice

Na području delovanja RC Sombor, usevi krompira se nalaze u fenofazi od nicanja  do razvijeno 5 troliski.

Vizuelnim pregledom useva krompira na punktovima Toplana i Riđica, registrovali smo prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata ) kao i položena jaja sa naličja lista.

imago krompirove zlatice

položena jaja

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati razvoj štetočina u usevu krompira.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi cvetovi venu: većina latica opada do kraja cvetanja: sve latice opale (67-69 BBCH).

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared sa punkta Kupusina, utvrdili smo da je procenat dozrelosti pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz. čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) 67,91 dok je procenat ispražnjenosti pseudotecija 13,3.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se u zavisnosi od sortimenta, nalazi u fenofazi po BBCH skali 55-56 (vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni –faza zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Kupusina, registrovano je da je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz. čađave pegavosti lista I krastavosti plodova jabuke) 28 %.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

 

pupoljci sorte Ajdared

Pojava imaga žitne pijavice

Na području delovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi početka izduživanja stabljike (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Bilić i Toplana , registrovali smo prisustvo imaga žitne pijavice ( Lema melanopus). U toku je dopunska ishrana imaga i kopulacija.

Za sada se hemijske mere ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima strnih žita.

oštećenja od imaga

imago žitne pijavice

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, na lokalitetu Kupusina, registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Na sorti Ajdared od 50 pregledanih pseudotecija u 33 nema formiranih askospora, u  5 je do 25% formiranih askospora, u 10 je od 25% do 50% formiranih askospora i u 2 je od 50% do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 15,5%

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Pojava sive repine pipe na starom repištu

Na području delovanja RC Sombor, na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na punktu Bilić, registrovano je prisustvo imaga  sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris), dok na punktovima Kljajićevo i Bezdan za sada nisu registrovani ulovi.

U narednom periodu očekuje  se povećanje temperature i pojava imaga i na ostalim punktovima kao i povećanje brojnosti i njihov prelazak na nova repišta.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu i intenzitet pojave ove štetočine.

 

imago sive repine pipe

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi od bokorenja do početka rasta stabljike ( BBCH 29- 30).

Vizuelnim pregledom useva pšenica na punktovima Apatin, Bilić, Karavukovo i Riđica registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice(prouz.Septoria tritici) na 2 do7 % biljaka, rđe (prouz.Puccinia spp.)  do 2 % biljaka i pepelnice žita( prouz.Erysiphe graminis ) na 5 do 28 % biljaka.

S obzirom da su simptomi prisutni samo na donjim listovima , fungicidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared sa punkta Kupusina, utvrdjeno je da je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz. čađave pegavosti lista I krastavosti  plodova jabuke) 3,5% (od 50 pregledanih pseudotecija u 7 je formirano 25% askospora).

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Praćenje dozrelosti pseudoteija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (sorta Ajdared, punkt Kupusina) registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis od 1,5% (od 50 pregledanih pseudotecija u 3 pseudotecije su registrovane zrele askospore).

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis.

pseudotecije K1 Venturia inaequalis

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima