Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvijeno od 7-9 listova (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetima Gakovo, Čonoplja i Karavukovo, registrovano  je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na 5-12% biljaka. Simptomi su registrovani samo na starijem lišću.
 

U pregledanim usevima registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara pa je potrebno nastaviti sa redovnim obilascima useva u cilju praćenja prisustva ovih štetočina.

aktivne rupe od glodara

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi od 3 razvijena lista pa do početka bokorenja (BBCH 13-21), dok se usevi ozimih ječmova nalaze  u fenofazi od početka bokorenja do 4 sekundarna stabla vidljivo (BBCH  21-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetima Gakovo, Fenbah i  Karavukovo nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Na navedenim lokalitetima, vizuelnim pregledom useva ječma je registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4-20% biljaka.

simptom mrežaste pegavosti

U pregledanim usevima, registrovano je prisustvo lisnih vaši

(Aphidiae) kao i cikada (Ciccadelidae) u veoma niskoj brojnosti.

 

Na pojedinim parcelama i dalje su prisutne aktivne rupe od glodara  pa je preporuka da se nastavi sa praćenjem štetočinama na ozimim strninama. 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih useva.

Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Sombor, vizuelnim pregledom biljaka kako u zasadima vinove loze tako i na ukrasnom šiblju na okućnicama, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa. Ova cikada kod nas ima naziv medni cvrčak.

velika slika

velika slika

Spada u grupu polifagnih štetočina  i naseljava pored velikog broja šumskog i ukrasnog drveća i voćne vrste, vinovu lozu, kao i neke zeljaste biljke.  

Metcalfa pruinosa ima  jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljke  hraniteljke. Larve obilno luče belu voštanu tvorevinu, koja nalikuje vati. Imaga  i larve se hrane sisanjem sokova biljaka, što za posledicu ima  slabiji porast  biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.

Kao  mere zaštite  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

Plamenjača kukuruza

Na području delovanja RC Sombor (lokalitet Ratkovo), vizuelnim pregledom kukuruza od 02.07.2020, registrovano je prisustvo plamenjače kukuruza (Sclerophthora macrospora) na 7% biljaka.

U fazama nicanja kukuruza pale su veće količine padavina što je dovelo do zadržavanja vode na parcelama duži vremenski period. Ovakvi uslovi pogodovali su razvoju plamenjače kukuruza.

Simptomi ovog patogena se razlikuju u zavisnosti od vremena infekcije i intenziteta napada. Tipičan simptom je delimična ili potpuna zamena normalne metlice velikom žbunastom masom deformisanog lišća.  Umesto klipa dolazi do formiranja većeg broja začetaka klipa koji su sterilni. Na zaraženim biljkama lišće je usko, kožasto i hlorotično. Usled zaraze plamenjačom biljke često zaostaju u porastu, a  može doći i do bokorenja pa se iz jednog semena razvije 6 do 10 biljaka.

 

plamenjača kukuruza

plamenjača kukuruza

Plamenjača kukuruza prezimljava u obliku oospora u zaraženim biljnim ostacima kukuruza i mnogih drugih trava. Infekcija biljaka kukuruza plamenjačom ostvaruje se u vlažnim uslovima, odnosno pri zadržavanju vode na parceli u trajanju od 24 do 48 sati, u fazi od klijanja semena do 4 - 5 listova. Nakon infekcije patogen se sistemično razvija u biljci.

Mere suzbijanja se ne preporučuju, a  RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u  usevima kukuruza.

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća Erwinia amylovora

Na području delovanja RC Sombor, jabuke se nalaze u fenofazi od prečnik ploda do 40mm; plodovi su uspravni (T-faza); donja strana plodova i peteljke formira T do plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

Vizuelnim pregledom jabuka, na punktovima  Kupusina i Riđica, registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

velika slika

Simptomi bakteriozne plamenjače javljaju se  na granama i plodovima. Zaraženi listovi su crne boje, suše se i ostaju na lastarima, ne otpadaju. Oboleli mladari sa osušenim listovima izgledaju kao zahvaćeni plamenom i savijeni na vrhu, u vidu pastirskog štapa. Na obolelim plodovima prvo se uočavaju tamno zelena područja koja kasnije postaju crna, a vrlo često iz takvih plodova curi i bakterijski eksudat. Trenutne vremenske prilike koje karakterišu česte padavine sa temperaturnim kolebanjima uslovljavaju brzo širenje simptoma.

Mere zaštite, koje se preporučuju u zasadima sa prisustnim simptomima, podrazumevaju higijenske mere mehaničkog uklanjanja zaraženih biljnih delova.

Za uklanjanje zaraženih delova koristiti dezinfikovani alat, a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm biljnog materijala ispod zaraženog dela. Isečene  zaražene delove spakovati u vreće izneti iz voćnjaka i zapaliti.

Za širenje bakteriozne plamenjače pogodno je vlažno vreme, pa se mehaničko uklanjanje  preporučuje po suvom i toplom vremenu.

Nakon obavljenog odstranjivanja zaraženih delova, preporučuje se hemijski tretman nekim od  preparata na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji 0,05%.

Završen period primarnih infekcija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuke se nalaze u fenofazi od prečnik ploda do 40mm; plodovi su uspravni (T-faza); donja strana plodova i peteljke formira T do plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared, utvrđena je ispražnjenost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100%, te je period primarnih infekcija od ovog patogena završen.

Početak polaganja jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se nalaze u fenofazi razvijeno 9 i više listova (BBCH 19). Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% biljaka.

velika slika

RC Sombor nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia

Na području delovanja  RC Sombor jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije  do 40 mm (BBCH 74).

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared, utvrđena je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 96%.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze  registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus  na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. 

velika slika

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, jer su tek su larve trećeg stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu.

 

RC Sombor  nastavlja sa praćenjem ove cikade i blagovremeno će signalizirati pravovremeni momenat za tretman.

 

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja  RC Sombor jabuke se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do plodovi dostigli dimenzije  do 40 mm (73-74 BBCH).

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared, utvrđena je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 82%.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima