Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 20 mm –drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared sa punkta Kupusina, registrovano je da je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) 100 % dok je ispražnjenost pseudotecija 83,63 %.

Tab.1-dinamika praćenja dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

13.02.

0

-

05.03.

0,48

-

13.03.

1,88

-

21.03.

3,3

-

27.03.

4,71

-

04.04.

6,73

-

11.04.

8,17

-

18.04.

18,26

-

25.04.

34,61

3,70

03.05.

56,5

11,11

09.05.

74,53

28,0

16.05.

100,0

83,63

Pojava bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi plodovi dostigli dimenzije od 10 do 20 mm  (71-72 BBCH).

Vizuelnim pregledom jabuka i krušaka, na punktu Kupusina, registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Simptomi na mladaru

Zaraženi plod

Simptomi bolesti prisutni su na granama i plodovima. Zaraženi listovi su crne boje, suše se i ostaju na lastarima, ne otpadaju. Oboleli mladari sa osušenim listovima izgledaju kao zahvaćeni plamenom i savijeni na vrhu , u vidu pastirskog štapa. Na obolelim plodovima prvo se uočavaju tamno zelena područja koja kasnije postaju crna, a vrlo često iz takvih plodova curi i bakterijski eksudat. Trenutne vremenske prilike koje karakterišu česte padavine sa temperaturnim kolebanjima uslovljavaju brzo širenje simptoma.

Mere zaštite, koje se preporučuju u zasadima sa prisustnim siptomima, podrazumevaju higijenske mere mehaničkog uklanjanja zaraženih biljnih delova.

Za uklanjanje zaraženih delova koristiti dezinfikovani alat, a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm biljnog materijala ispod zaraženog dela. Isečene  zaražene delove spakovati u vreće izneti iz voćnjaka i zapaliti.

Za širenje bakteriozne plamenjače pogodno je vlažno vreme, pa se mehaničko uklanjanje  preporučuje po suvom i toplom vremenu.

Nakon obavljenog odstranjivanja zaraženih delova, preporučuje se hemijski tretman nekim od  preparata na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji 0,05%.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno do faze cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 65-67).

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sa punkta Kupusina, sorte Ajdared, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljve Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) 18,26% .

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, zasadi jabuka se nalaze u različitim fenofazama  cvetanja (BBCH 61-67) .

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sa punkta Kupusina, sorte Ajdared, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljve Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) 8,17% .

 RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Beli drvotočac (Zeuzera pyrina)

Vizuelnim pregledom mladih zasada jabuka , na punktovima Apatin i Riđica, registrovano je prisustvo belog drvotočca (Zeuzera pyrina) u deblu.

gusenica u stablu jabuke

prisustvo izmeta Zeuzera pyrina

Ova štetočina, pored jabuke, može se naći i u zasadima kruške, dunje, trešnje, oraha, leske i šumskom drveću. 

Odrasli leptiri imaju krila bele boje sa crnim tačkama I pojavljuju se tokom juna i jula. Odmah nakon pojave ženke polažu jaja u pukotine kore ili pupoljke u gornjem delu stabla. Gusenice, nakon piljenja, prvo ostaju u svilenkastom kokonu, iz kojeg izlaze u zoru ili sumrak i ubušuju se u grančice. Povremeno izlaze iz bušotina i ubušuju se u nove deblje grančice. U toku svog razvoja suštaju se I ubušuju se u deblje grane i stablo.

Simptomi prisustva se ogledaju u zaostajanju u porastu  i po sušenju grančica i gornjeg dela stabla. Na mestu ishrane gusenice primećuje se intezivno izbacivanje crvenkastog izmeta koji pada pored stabla. 
U zasadima jabuke gde je gusta sadnja i gde su stabla tanka gusenica može izgristi ceo drvenasti deo, prekidajući protok sokova što može dovesti i do lomljenja stabla. 

Od starosti zasada zavisi i štetnost. Kod mladih stabala jedna gusenica može da uništi celo stablo dok kod starija stabla zbog oštećenja može doći do lomljenja usled vetra. Napadnute grančice se suše iznad mesta ubušivanja gusenica. 

Hemijskim merama može da se deluje samo preventivno i to u vreme izlaska gusenica ili za vreme polaganja jaja odraslih jedinki. Za sprečavanje daljeg napada i širenja ove štetočine preporučuje se uklanjanje i spaljivanje starog zaraženog drveća, napadnutih grana pri tom vodeći računa da se ukloni i gusenica drvotočca zajedno sa njima kao i korišćenje zdravog sadnog materijala.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi od pojedinačni cvetovi se odvajaju do prvi cvetovi otvoreni (56-60 BBCH).

 

Pregledom prezimelog lišća jabuke, sa punkta Kupusina, sorta Ajdared, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljve Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ) 6,73% .

 RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Let šljivinih osa

Na području delovanja RC Sombor, zasadi šljiva se nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja  (BBCH 60 – 65).

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadu šljive, registruju se ulovi imaga  crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

velika slika

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi pucanje pupoljaka:vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove - faza zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni) –BBCH 53-56.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Kupusina, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljve Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ) 4,71% .

 RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od vidljivi prvi zeleni listići do vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 7-55)

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća, sorta Ajdared, lokalitet Kupusina, utvrđena  je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 3,3 %.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Stanje u usevima ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozime pšenice i ječma, se nalaze u fenofazi od 4 lista razvijeno do vidljivo 5 do 6 stabala (BBCH 14-26).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je  povećanje broja biljaka sa simptomima pepelnice žita (Erysiphe gaminis)  i rđe (Puccinia spp.), dok nije došlo do povećanja broja biljaka sa simptomima snežne plesni (Fusarium nivale) u odnosu na prošli pregled.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

sorta

BBCH

Erysiphe graminis

Fusarium nivale

Puccinia spp.

Sombor

Anapurna

22

80

0

15

Bilić

Zvezdana

14

15

1

0

Apatin

Apache

22

35

0

0

 

 
 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) u odnosu na prošli pregled.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

sorta

BBCH

Pyrenophora

teres

Rhynchosporium

secalis

Erysiphe

graminis

Apatin

Nonius

23

10

25

45

Riđica

Nonius

23

10

30

50

Sombor

Sandra

24

8

10

40

 

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima