Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

velika slika

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, u  pseudotecijama gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo formiranih askusa i u njima prisustvo zrelih askospora  i dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 5,45 % .

    
velika slika                               velika slika
 

datum očitavanja

fenofaza

% dozrelosti pseudotecija

02.02.

00

0,0

08.02.

00

1,38

16.02.

00

2,72

22.02.

01

5,45

 

Tab.1-dinamika dozrelosti pseudotecija V.inaequalis

RC Sombor nastavlja sa praćenjem pseudotecija i u narednom periodu.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, zasadi jabuka se  nalaze se u fenofazi mirovanja; lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, u  pseudotecijama gljive  Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke)  registrovano je prisustvo formiranih askusa i u njima prisustvo zrelih askospora ( od pregledanih 55 u 6 pseudotecije formirano je do 25 % askospora pa je  dozrelost pseudotecija  za ovu nedelju  2,72 % .

velika slika

RC Sombor nastavlja sa praćenjem pseudotecija i u narednom periodu.

Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih ječmova se nalazi u fenofazi bokorenja ( BBCH 23-27).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma:

-mrežaste pegavosti lista ječma (prouz. Pyrenophora teres) na do 20 % biljaka;

velika slika

-sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis) na do 10 % biljaka;

velika slika

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka;

 

-rđe ječma (Puccinia hordei) na 2% biljaka .

velika slika

U pregledanim usevima registruje se povećanje broja infestiranih biljaka u odnosu na prethodne preglede a trenutni vremenski uslovi su povoljni za njihovo širenje u usevima.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima ozimih ječmova i za sada ne preporučuje primenu hemijskih mera zaštite.

U usevima se registruje i dalje prisustvo aktivnih rupa od glodara pa se preporučuje obilazak i pregled useva i ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou pragova štetnosti, primena gotovih rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida .

 

velika slika

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi mirovanja; lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, u  pseudotecijama gljive  Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovano je prisustvo formiranih askusa i u njima prisustvo zrelih askospora (od pregledanih 54 u 3 pseudotecije formirano je do 25% askospora pa je  dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 1,38 %.

pseudotecije sa askusima i askosporama

askusi sa askosporama

RC Sombor nastavlja sa praćenjem pseudotecija i u narednom periodu.

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi bokorenja do treće stablo vidljivo (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo

- sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 10% biljaka

-pepelnice (Erysiphe graminis) na 5% biljaka

-rđe ( Puccinia spp) na 2% biljaka

velika slika

U odnosu na prethodno izvršene preglede registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima navedenih patogena a trenutne vremenske prilike usloviće njihovu dalju pojavu i širenje.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera a RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima ozimih pšenica na području svog delovanja.

U usevima se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara pa se proizvođačima i dalje preporučuje praćenje brojnosti i po postizanju praga štetnosti za poljsku voluharicu (Microtis arvalis) 10-500 aktivnih rupa /ha i/ili za poljskog miša (Apodemus spp.)  10-50 aktivnih rupa/ha primena gotovih mamaka za njihovo suzbijanje.  

velika slika

Stanje u usevima uljanih repica

Na području delovanja RC Sombor usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvoja lista: od 9 i više listova razvijeno do formiranja sekundarnih stabala: dva sekundarna stabla vidljivo (BBCH 19-22).

Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo imaga  male repičine pipe (Ceuthorrynchus  pallidactylus). Trenutne temperature vazduha pogodovaće njihovom daljem izlasku sa mesta prezimljavanja i masovnom naseljavanju  useva uljane repice.

velika slika

U pregledanim usevima se registuje i prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) i to na najstarijem lišću. Simptomi su registrovani na do 50 % biljaka.

 

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Sombor  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

U usevima se i dalje registruju aktivne rupe od glodara pa se proizvođačima preporučuje obilazak i pregled useva.

velika slika

Ukoliko se registruje broj aktivnih rupa na nivou praga štetnosti za poljsku voluharicu (Microtis arvalis) 10-500 aktivnih rupa/ha i/ili za poljskog miša (Apodemus spp.)  10-50 aktivnih rupa/ha, preporučuje se primena rodenticida u vidu gotovih mamaka.

Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih ječmova se nalaze u fenofazi od 3 lista razvijena do faze 3 stabla vidljiva (BBCH 13-23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma:

-mrežaste pegavosti lista ječma (prouz. Pyrenophora teres) na do 10 % biljaka;

-sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis) na do 5 % biljaka.

velika slika

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita i dalje se registruju aktivne rupe od poljskih glodara - poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis), pa se poljoprivrednim proizvođaćima preporučuje stalan obilazak parcela radi utvrđivanje prisustva njihove brojnosti.

Ukoliko se utvrdi brojnost aktivnih rupa na nivou pragova štetnosti, 10-50 aktivnih rupa/ha za poljskog miša (Apodemus spp.) i 10-500 aktivnih rupa/ha za poljsku voluharicu (Microtus arvalis) preporučuje se primena gotovih rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida.

Nakon primene mamaka u aktivne rupe iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljih životinja i ptica.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih ječmova.

Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi od 3 lista razvijena do faze 2 stabla vidljiva (BBCH 13-22).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2% biljaka.

velika slika

U pregledanim usevima, nije registrovano prisustvo štetočina - lisnih vaši (Aphididae)  i cikade Psamotetix alienus.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i dalje se  registruju  aktivne rupe od poljskih glodara, na nivou praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa/ha  za poljskog miša (Apodemus spp.) i 10-500 aktivnih rupa/ha za poljsku voluharicu (Microtus arvalis)) i njihova brojnost zavisi od prethodno sprovedenih mera suzbijanja.

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da nastave sa pregledima svojih parcela i ukoliko se prilikom pregleda utvrdi brojnost aktivnih rupa  na nivou navedenih pragova štetnosti primene gotove mamke na bazi cink-fosfida.  

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u usevima  ozimih pšenica.

Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor setva ozimog ječma je zbog nepovoljnih vremenskih uslova (nedostatak padavina) na najvećem delu površina obavljena u drugoj dekadi oktobra te se ječmovi nalaze u fenofazi razvijena 1-2 lista ( BBCH 11-12).

Vizuelnim pregledom useva na punktu Apatin registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (prouz. Pyrenophora teres). Simptomi su registrovani na obodnom delu parcele, na 5 % biljaka.

  

velika slika                                                     velika slika

    

velika slika                                       velika slika

Mrežasta pegavost se javlja svake godine ali u zavisnosti od uslova sredine i osetljivosti sorte zavisi i intenzitet napada.

Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu nekrotičnih pega ili crta, koje se spajaju i dobijaju mrežasti izgled. Jače obolelo lišće propada, i to obično posle klasanja ječma.

Glavni izvor inokuluma su zaraženi ostaci ječma i nekih trava pa je zbog toga potrebno voditi računa o pravilnoj plodosmeni useva u narednim godinama. Pored ovog načina prenošenja, gljiva se prenosi i zaraženim semenom.  

Vremenski uslovi (u najavi česte padavine, prisutne temperature vazduha) kao i činjenica da je na određenom delu površina obavljena setva nedeklarisanim semenom, pogodovaće pojavi  i širenju simptoma ovog oboljenja.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima ozimog ječma.

Pojačana aktivnost poljskih glodara na području RC Sombor

Na području delovanja RC Sombor, vizuelnim pregledima parcela i uvratina registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara- poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Microtus arvalis). 

U odnosu na prošli mesec kada je na parcelama i uvratinama brojnost aktivnih rupa od poljskih glodara  bila vrlo niska i niska (kategorije brojnosti I i II) sada je brojnost aktivnih rupa na parcelama u kategoriji niske brojnosti (za poljsku voluharicu 10-500/ha a za poljskog miša 10/50/ha) dok je na lucerištima i u višegodišnjim zasadima brojnost u srednjoj kategoriji (kategorija III).

Vremenski uslovi (topla jesen, odsustvo padavina)  kao i prisustvo izvora  hrane na parcelama  pogoduju povećanju brojnosti ovih štetočina.  Trenutno je uljana repica ugrožena od napada poljskih glodara i registrovano je migriranje glodara sa uvratina na novoposejane parcele. U narednom periodu očekuje nas i setva ozimih strnina pa se proizvođačima preporučuje da obrate pažnju na prisustvo glodara kako na parcelama tako i na uvratinama.

Kao preventivne mere  preporučuje se i zaoravanje žetvenih ostataka, košenje površina oko parcela i na uvratinama kako bi se omogućio pristup predatorima sitnih glodara.

Na parcelama na kojima je registrovano prisustvo aktivnih rupa, preporuka je primena registrovanih rodenticida ukoliko je primećena brojnost aktivnih rupa u  II kategoriji.

Kategorije brojnosti:

 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa /ha

poljska voluharica

poljski miš

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

 

velika slika     velika slika

 

velika slika               velika slika

velika slika

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima