Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Dudovac - Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor, kako na okućnicama tako i u zasadima voća registruju se simptomi oštećenja od larvi II generacije dudovca. Štete su registrovane na dudu, jabuci, šljivi, vinovoj lozi , orahu.

Dudovac pripada grupi polifagnih štetočina koji se hrani na preko 120 bljnih vrsta. Štete prave larve koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada može na napadnutim biljkama da dođe do golobrsta.

Na biljkama na kojima je registrovano prisustvo larvi preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se larve nalaze.  

simptomi oštećenja na šljivi

Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Sombor, u usevima kukuruza, na spontanoj korovskoj flori kao i u zasadima voća registrovali smo prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.

Ova cikada  je izraziti polifag  i  svoje razviće može da završi na biljkama iz preko 50 familija. Razvija  jednu generaciju godišnje , prezimljava u vidu jaja koja polaže u pupoljke ili u koru biljke domaćina.

Larva  pričinjava direktne štete  sisajući sokove iz floema najmlađih biljnih delova. Indirektne štete nastaju usled obilnog lučenja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Karakteristični simptomi prisustva ove cikade  je  bela voštana  tvorevina koje luče larve na grančicama i naličju listova raznih biljaka.

U zasadima gde se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih delova.

velika slika

velika slika

velika slika

 

Stanje u usevima šećerne repe

Povoljni uslovi u proteklom periodu (česte padavine, rose u usevu tokom noći i visoke temperature) dovele su do ostvarenja uslova za širenje infekcije patogena Cercospora beticola (prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe , na proizvodnim parcelama , na punktovima  Sombor, Bački Breg i Stapar , na svim pregledanim usevima registrovali smo povećanje broja biljaka sa pegama u odnosu na prethodni pregled i za par dana na pojedinim sortama se očekuje dostizanje epidemijskog praga (50 % biljaka sa bar po 1 pegom) za primenu fungicida.

 

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

3

Bački Breg

Tibor

0

 

Leopolda

8

 

Toreador

1

 

Leopolda

7

Stapar

Teranova

35

 

Leopolda

15

 

Fred

1

 

Teranova

11

 

Potrebno je redovno obilaziti parcele u cilju utvrđivanja broja  biljaka sa pegama. Ukoliko se utvrdi da je došlo do ostvarivanja epidemiološkog praga potrebno je sprovesti zaštitu kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida:

Dakoflo, Bravo, Balear ( a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (a.m.hlorotalonil) 1,3 kg/ha+

Rias 300EC, Cebit 300EC(a.m.difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha

Stanje u usevima šećernih repa na području RC Sombor

Na području delovanja RC Sombor, šećerna rep se nalazi u fenofazi po BBCH skali 39 (potpuno zatvaranje redova 90 % biljaka zatvorilo red ).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe  u sortnom ogledu na punktu  Kljajićevo registrovali smo prisustvo pojedinačnih pega pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola).U odnosu na prethodni pregled na pregledanim sortama nismo registrovali povećanje br biljaka sa bar po 1 pegom.

 

sorta

% biljaka sa pegama

Siux

0

Koala

0

Tibor

0

Victor

0

Kundera

1

Sixtus

1

Taifun

1

Heston

2

Vandana

0

Edoarda

0

Grandiosa

0

Aureus

1

Albus

1

Azulata

0

 

Pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Sombor-Lenija,Bački Breg  i Stapar registrovali smo da se % biljaka sa pegama kretao od 0-20%

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

0

Bački Breg

Tibor

0

 

Leopolda

0

 

Toreador

0

 

Leopolda

0

Stapar

Teranova

20

 

Leopolda

6

 

Fred

0

 

Teranova

0

 

U odnosu na prethodni pregled na sorti Teranova na punktu Stapar registrovali smo povećanje br biljaka sa bar po 1 pegom  i sada je br biljaka sa pegama 20 % ( u prethodnom pregledu registrovano je 10 % biljaka sa bar po 1 pegom)  i na sorti Leopolda br biljaka sa bar po 1 pegom je 6 %.

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida u usevima šećerne repe.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela pod šećernom repom u cilju utvrđivanja br biljaka sa pegama. Preporuka za primenu fungicida je kada se utvrdi epidemijski prag (50 % biljaka sa bar po 1 pegom).

RC Sombor nastavlja i  narednom periodu sa praćenje zdravstvenog stanja šećerne repe.

Venturia inaequalis -kraj primarnih infekcija

Na području delovanja RC Sombor  jabuke se nalaze u fenofazi BBCH 75-77 (plodovi oko polovine krajnje veličine -70 % krajnje veličine).

Pregledom prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared sa punkta Kupusina, utvrdjeno je da je dozrelost i ispražnjenost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz.čađave krastavosti jabuke) 100 %.

U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora. Period primarnih infekcija Venturia inaequalis je završen.

datum pregleda

% dozrelost pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenosti pseudotecija

01.03.

0

-

07.03.

0,47

-

15.03.

2,63

-

22.03.

3,07

-

29.03.

6,57

-

05.04.

7,04

-

12.04.

16,81

-

19.04.

18,26

-

27.04.

43,05

3,70

04.05.

58,50

12,0

11.05.

65,00

22,00

17.05.

75,50

46,00

24.05.

81,50

61,00

31.05.

91.00

70.58

07.06.

100

84.00

14.06.

100

94

21.06.

100

100

 

Uspešna provera modela zaštite trešnje u RC Sombor

Poljoprivredna stručna služba  Sombor, podigla je u Karavukovu,  zasad trešanja 2012. godine . U zasadu od 1,0 hektara zasađene su sorte Ferrovia, Kordia i Regina . U zimu 2015. godine podignuto je još 1,5 ha sa sortama: Ferrovia, Kordia, Regina, Carmen, Grace star i Sweet Sareta.

U ovom zasadu postavljene su  feromonske klopke za praćenje prisustva štetnih insekata,  Tropinota hirta, Rhagoletis cerasi i Ceratitis capitata. Postavljene su i klopke-atraktanti za masovno izlovljavanje  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Pored feromonskih klopki, u zasadu je postavljena i automatska meteorološka stanica, a  u cilju registrovanja uslova u kojima se proizvodnja odvija, kao i njihova pogodnost za pojavu i razvoj prouzrokovača bolesti.

Zaštita zasada trešnje  bila je  usmerena na praćenje pojave i uslova za dalji razvoj prouzrokovače bolesti kao što su : Monilia spp, Stigmina carpophila , Pseudomonas spp, Blumeriella japii, Clasterosporium carpophilum .

Izbor pesticida se bazirao na primeni preventivnih fungicida a s obzirom da su u zasadu tokom cvetanja bili uneti bumbari,  radi boljeg oprašivanja,  vodili smo računa i o aktivnim materijama pesticida koji nisu imali negativno dejstvo na bumbare.

Kao rezultat ovakvog sistema zaštite dobili smo  zdravstveno ispravne plodove , odličnog kvaliteta koji su spremni za izvoz na strano tržište.

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

Pegavost lista šećerne repe (prouz.Cercospora beticola )

Na području delovanja RC Sombor, šećerna rep se nalazi u fenofazi po BBCH skali 39 (potpuno zatvaranje redova 90 % biljaka zatvorilo red ).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe  u sortnom ogledu na punktu  Kljajićevo registrovali smo prisustvo pojedinačnih pega pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola).

 

sorta

% biljaka sa pegama

Siux

0

Koala

0

Tibor

0

Victor

0

Kundera

1

Sixtus

1

Taifun

1

Heston

1

Vandana

0

Edoarda

0

Grandiosa

0

Aureus

0

Albus

0

Azulata

0

 

Pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Sombor-Lenija, Bezdan,Bački Breg  i Stapar registrovali smo da se % biljaka sa pegama kretao od 0-10%

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

0

Bezdan

Tibor

0

Tesla

1

Bački Breg

Tibor

0

Stapar

Teranova

10

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida u usevima šećerne repe.

RC Sombor nastavlja i  narednom periodu sa praćenje zdravstvenog stanja šećerne repe.

velika slika

Pojava sovice gama u šećernoj  repi

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na punktu Kljajićevo, registrovano je prisutvo larvi sovice gama Autographa gamma (prisutne larve svih larvenih stadijuma) kao i oštećenja lisne mase od 1 do 5%.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u  cilju utvrđivanja prisutnosti kao i intenziteta oštećenja od larvi sovice gama.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu štetočina u usevima šećerne repe i na osnovu toga će dati signal za primenu insekticida.

oštećenja od sovica

larve sovice gama

larva svice gama

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija gljive Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi  po BBCH skali 74–prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T  faza ).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared, sa punkta Kupusina, utvrdjena je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz. čađave krastavosti jabuke ) od 100%  dok je ispražnjenost 84 %.

datum pregleda

% dozrelost pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenosti pseudotecija

01.03.

0

-

07.03.

0,47

-

15.03.

2,63

-

22.03.

3,07

-

29.03.

6,57

-

05.04.

7,04

-

12.04.

16,81

-

19.04.

18,26

-

27.04.

43,05

3,70

04.05.

58,50

12,0

11.05.

65,00

22,00

17.05.

75,50

46,00

24.05.

81,50

61,00

31.05.

91.00

70.58

07.06.

100

84.00

Ocena zdravstvenog stanja ozimih pšenica

Vizuelnim pregledom merkantilnih pšenica na punktovima Apatin ,Bilić i Riđica registrovali smo prisustvo simptoma

-pepelnice (prouz.Erysiphe graminis ) na prizemnom delu stabla i na listu Z-2 na do 10% zahvaćenosti lisne površine I to na sorti Graindor na punktu Riđica

-rđe (prouz.Puccinia spp) samo na 1% biljaka na sorti Zvezdana na punktu Bilić-simptomi prisutni na listu Z-2 u vidu pojedinačnih pustula

Lokalitet/Sorta

Erysiphe graminis

Puccinia spp

%napadnutih biljaka

% napadnutih biljaka

Apatin/Solehio

-

-

Bilić/Zvezdana

-

1

Riđica /Graindor

10

-

Vizuelnim pregledom sortnih ogleda pšenice (pregled obavljen na netretiranim delovima parcele) , na punktu Gakovo  registrovali smo sl zdravstveno stanje:

-simptomi sive pegavosti lista pšenice  (prouz.Septoria tritici ) nismo registrovali

-na do 5% pregledanih biljaka registrovali smo simptome pepelnice (prouz. Erysiphe graminis) i prisutne simptome registrovali smo i na listu Z-1 i to do 10% zahvaćenosti lisne površine

-na 1-5 % biljaka registrovali smo simptome rđe (prouz.Puccinia spp) i to na listu zastavičaru  ka i na listi Z-1 na 2 % zahvaćenosti lisne površine

Sorta

Erysiphe graminis

Puccinia spp

% napadnutih biljaka

% napadnutih biljaka

Ilina

4

-

Simonida

-

-

Mila

-

-

NS 40 S

-

-

Zvezdana

5

5

Renata

-

-

Anica

-

-

Solehio

-

-

Zephyr

-

3

Sirtaki

-

-

Farineli

-

1

Modern

-

-

Basmati

-

-

Apache

-

-

Andino

-

-

Anapurna

-

-

Balaton

-

-

 

 

 

simptom pepelnice -prouz.Erysiphe graminis

simptom rđe-prouz.Puccinia spp

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima