Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared sa punkta Apatin, registrovana dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je 0%. U pseudotecijama se registruju formirani askusi ali bez zrelih askospora.

pseudotecija Venturia inaequalis-kategorije K0

Stanje u usevima pšenice, ječma i uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi ječma se nalaze u fenofazi bokorenja (razvijeno od 3 do 9 stabaoca). Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin, Karavukovo, Bilić i Riđica registrovano je prisustvo simptoma:

-mrežaste pegavosti lista ječma  (prouz.Pyrenophora teres) na 2-32 % biljaka

-pepelnice žita (prouz.Erysiphe graminis) na 2-6 % biljaka

Pyrenophora teres

Usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja-razvijeno do 5 stabaoca. Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma:

-pepelnice žita (prouz.Erysiphe graminis) na 0-6 % biljaka

-rđe (prouz.Puccinia spp.), samo na punktu Apatin na 2% biljaka

-sive pegavosti lista pšenice (prouz.Septoria tritici), na 0-4 % biljaka

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli: 

punkt

sorta

% napadnutih biljaka

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

Septoria spp.

Apatin

Balaton

5

2

0

Karavukovo

Basmati

6

0

3

Bilić

Simonida

0

0

0

Riđica

NS 40 S

2

0

4

simptom pepelnice na pšenici

Na punkovima Apatin, Karavukovo, Toplana i Riđica vizuelnim pregledom useva uljane repice (fenofaza 9 i više listova razvijeno) registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (prouz.Phoma lingam) na 1 do 3% biljaka.

Punkt

Sorta

% biljaka sa simptomima suve truleži

Apatin

PT200CL

3

Karavukovo

Gordon

2

Toplana

Turan

Riđica

DK Expower

1

 

simptom suve truleži

Mere zaštite se ne preporučuju, a RC  Sombor nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice, ječma i uljane repice.

Stanje u usevima ozimih strnina

Na području deovanja RC Sombor, pšenice se nalaze u fenofazi 3 lista – razvijeno   3 sekundarna stabla (13-23 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin, Karavukovo, Kljajićevo, Riđica i Bilić nismo registrovali prisustvo simptoma bolesti .

 Na navedenim punktovima obavljen je i vizuelni pregled useva ječma. U odnosu na prethodni pregled broj biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti (prouz. Pyrenophora teres) se neznatno povećao.

punkt

sorta

fenofaza razvoja

%biljaka sa simptomima

Apatin

Nonius

1.sek.stablo razvijeno

7

Karavukovo

Salamandre

1.sek.stablo razvijeno

4

Bilić

NS 565

3 lista razvijeno

-

Kljajićevo

Prestige

1 stablo razvijeno

2

Riđica

Etincel

4 lista razvijeno

5

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje useva na području svog delovanja.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi od 2 do 4 lista razvijeno (BBCH 12-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na punktovima Apatin, Karavukovo, Bilić i Riđica nisu registrovani  simptomi biljnih bolesti.

Ječmovi se na području delovanja RC Sombor  nalaze u fenofazi od 3 lista razvijeno do vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 12-21).

Vizuelnim pregledom useva ječma na punktovima Apatin, Karavukovo, Riđica i Bilić registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (prouz. Pyrenophora teres ) na 2-6%  biljaka.

punkt

sorta

fenofaza razvoja

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma

Apatin

Nonius

1 sekundarno stablo razvijeno

6

Karavukovo

Salamandre

1 sekundarno stablo razvijeno

2

Bilić

NS 565

3 lista razvijeno

-

Riđica

Etincel

4 lista razvijeno

2

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu  da prati zdravstveno stanje ozimih strnina.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od 4 do 8 listova razvijeno (14-18 BBCH).

U sklopu monitoringa zdravstvenog stanja uljane repice izvršen je vizuelni pregled useva na punktovima Apatin, Karavukovo, Toplana i Riđica. Samo na punktu Toplana, registrovano je prisustvo simptoma suve ruleži (prouz. Phoma lingam) na 2% biljaka (simptomi prisutni na jednom listu po biljci, a  zahvaćenost lisne površine je do 5%).

Punkt

Sorta

Fenofaza

% biljaka sa simptomima suve truleži

Apatin

PT200CL

8 – 9 listova razvijeno

0

Karavukovo

Gordon

8 listova razvijeno

0

Toplana

Turan

4 lista razvijeno

Riđica

DK Expower

6 listova razvijeno

0

 

RC Sombor nastvlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje uljane repice.

suva trulež (prouz.Phoma lingam)

Dudovac - Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor, kako na okućnicama tako i u zasadima voća registruju se simptomi oštećenja od larvi II generacije dudovca. Štete su registrovane na dudu, jabuci, šljivi, vinovoj lozi , orahu.

Dudovac pripada grupi polifagnih štetočina koji se hrani na preko 120 bljnih vrsta. Štete prave larve koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada može na napadnutim biljkama da dođe do golobrsta.

Na biljkama na kojima je registrovano prisustvo larvi preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se larve nalaze.  

simptomi oštećenja na šljivi

Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Sombor, u usevima kukuruza, na spontanoj korovskoj flori kao i u zasadima voća registrovali smo prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.

Ova cikada  je izraziti polifag  i  svoje razviće može da završi na biljkama iz preko 50 familija. Razvija  jednu generaciju godišnje , prezimljava u vidu jaja koja polaže u pupoljke ili u koru biljke domaćina.

Larva  pričinjava direktne štete  sisajući sokove iz floema najmlađih biljnih delova. Indirektne štete nastaju usled obilnog lučenja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Karakteristični simptomi prisustva ove cikade  je  bela voštana  tvorevina koje luče larve na grančicama i naličju listova raznih biljaka.

U zasadima gde se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih delova.

velika slika

velika slika

velika slika

 

Stanje u usevima šećerne repe

Povoljni uslovi u proteklom periodu (česte padavine, rose u usevu tokom noći i visoke temperature) dovele su do ostvarenja uslova za širenje infekcije patogena Cercospora beticola (prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe , na proizvodnim parcelama , na punktovima  Sombor, Bački Breg i Stapar , na svim pregledanim usevima registrovali smo povećanje broja biljaka sa pegama u odnosu na prethodni pregled i za par dana na pojedinim sortama se očekuje dostizanje epidemijskog praga (50 % biljaka sa bar po 1 pegom) za primenu fungicida.

 

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

3

Bački Breg

Tibor

0

 

Leopolda

8

 

Toreador

1

 

Leopolda

7

Stapar

Teranova

35

 

Leopolda

15

 

Fred

1

 

Teranova

11

 

Potrebno je redovno obilaziti parcele u cilju utvrđivanja broja  biljaka sa pegama. Ukoliko se utvrdi da je došlo do ostvarivanja epidemiološkog praga potrebno je sprovesti zaštitu kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida:

Dakoflo, Bravo, Balear ( a.m.hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (a.m.hlorotalonil) 1,3 kg/ha+

Rias 300EC, Cebit 300EC(a.m.difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha

Stanje u usevima šećernih repa na području RC Sombor

Na području delovanja RC Sombor, šećerna rep se nalazi u fenofazi po BBCH skali 39 (potpuno zatvaranje redova 90 % biljaka zatvorilo red ).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe  u sortnom ogledu na punktu  Kljajićevo registrovali smo prisustvo pojedinačnih pega pegavosti lista šećerne repe (prouz. Cercospora beticola).U odnosu na prethodni pregled na pregledanim sortama nismo registrovali povećanje br biljaka sa bar po 1 pegom.

 

sorta

% biljaka sa pegama

Siux

0

Koala

0

Tibor

0

Victor

0

Kundera

1

Sixtus

1

Taifun

1

Heston

2

Vandana

0

Edoarda

0

Grandiosa

0

Aureus

1

Albus

1

Azulata

0

 

Pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Sombor-Lenija,Bački Breg  i Stapar registrovali smo da se % biljaka sa pegama kretao od 0-20%

lokalitet

sorta

% biljaka sa pegama

Sombor-Lenija

Tibor

0

Bački Breg

Tibor

0

 

Leopolda

0

 

Toreador

0

 

Leopolda

0

Stapar

Teranova

20

 

Leopolda

6

 

Fred

0

 

Teranova

0

 

U odnosu na prethodni pregled na sorti Teranova na punktu Stapar registrovali smo povećanje br biljaka sa bar po 1 pegom  i sada je br biljaka sa pegama 20 % ( u prethodnom pregledu registrovano je 10 % biljaka sa bar po 1 pegom)  i na sorti Leopolda br biljaka sa bar po 1 pegom je 6 %.

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida u usevima šećerne repe.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela pod šećernom repom u cilju utvrđivanja br biljaka sa pegama. Preporuka za primenu fungicida je kada se utvrdi epidemijski prag (50 % biljaka sa bar po 1 pegom).

RC Sombor nastavlja i  narednom periodu sa praćenje zdravstvenog stanja šećerne repe.

Venturia inaequalis -kraj primarnih infekcija

Na području delovanja RC Sombor  jabuke se nalaze u fenofazi BBCH 75-77 (plodovi oko polovine krajnje veličine -70 % krajnje veličine).

Pregledom prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared sa punkta Kupusina, utvrdjeno je da je dozrelost i ispražnjenost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz.čađave krastavosti jabuke) 100 %.

U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora. Period primarnih infekcija Venturia inaequalis je završen.

datum pregleda

% dozrelost pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenosti pseudotecija

01.03.

0

-

07.03.

0,47

-

15.03.

2,63

-

22.03.

3,07

-

29.03.

6,57

-

05.04.

7,04

-

12.04.

16,81

-

19.04.

18,26

-

27.04.

43,05

3,70

04.05.

58,50

12,0

11.05.

65,00

22,00

17.05.

75,50

46,00

24.05.

81,50

61,00

31.05.

91.00

70.58

07.06.

100

84.00

14.06.

100

94

21.06.

100

100

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima