Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli veličinu oko 20 mm do drugog opadanja plodova  (BBCH 72-73).

fenofaza razvoja ploda sorte Ajdared

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke (sorta Ajdared, punkt Apatin) registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost  pseudotecija za ovu nedelju  iznosi 100 %, dok je ispražnjenost pseudotecija 72,72 %.

Tab.1 - Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis za 2022.

Datum pregleda

BBCH skala

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

02.02.

00

0,0

-

09.02.

00

0,0

-

17.02.

00

0,0

-

23.02.

00

0,87

-

03.03.

00

2,27

-

09.03.

01

5,28

-

17.03.

03

10,37

-

25.03.

07

16,03

-

30.03.

09

17,92

-

07.04.

59

24,50

-

15.04.

63

38,50

-

22.04.

65

54,0

-

29.04.

67

59,0

-

06.05.

69

65,74

-

13.05.

71

75,98

10,00

20.05.

71

95,5

35,89

27.05.

72

100

72,72

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Sombor vinova loza se nalazi, u zavisnosti od sortimenta, u fenofazi od cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni, do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi prvog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus, na naličju lista.

  

velika slika                                 velika slika

Scaphoideus titanus  je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Izraziti je monofag. Razvija jednu generaciju tokom godine a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se sreću od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Odrasle jedinke se u vinogradima javljaju u junu i prisutni su u njima do septembra.

U zasadima je trenutno prisutna larva  prvog stupnja a tek larva trećeg larvenog stupnja je infektivna i sposobna da prenese fitoplazmu sa zaraženog na zdrav čokot.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze i na vreme će signalizirati mere zaštite.

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi 5-9 listova ( BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Ratkovo registrovana su sveže položena jaja prve generacije kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

 

faza kukuruza                         sveže položeno jaje kukuruznog plamenca

Trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju ove štetočine, pa se u narednom periodu očekuje intenzivnije polaganje jaja  kukuruznog plamenca. Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Sombor nastavlja da preti stanje u usevima kukuruza i na vreme će dati signal za primenu insekticida.

Prisustvo štetočina u usevu soje

Na području delovanja RC Sombor, usevi soje se nalaze u fenofazi od 1-2 lista razvijeno ( BBCH 11-12).

Vizuelnim pregledom useva soje, na punktu Gakovo, registrovano je prisustvo i to na obodnom delu parcela:

- larvi  stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na do 2% biljaka i simptoma oštećenja od njihove ishrane na do 5% biljaka, 

  

larva V.cardui                            zapredak larve V.cardui

oštećenja od larvi V.cardui

- larvi sovice gama (Autographa gamma) na do 3% biljaka i simptoma od njihove ishrane na 5-10% biljaka.

   

larva A.gamma i oštećenja           larva A.gamma

Trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju navedenih štetočina, i u narednom periodu se očekuje njihova intezivna pojava.

S obzirom da larve stričkovog šarenjaka i gama sovice nanose štete hraneći se lišćem, trenutna brojnost ne ukazuje na golobrst i insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima soje i na vreme će signalizirati potrebe za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Prisustvo stenica u zasadima leske

Na području delovanja RC Sombor leska  se nalazi u fenofazi razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo

-imaga i jajna legla braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys)

-imaga zelene povrtne stenice (Nezara viridula)

 

imago H.halys       jajno leglo H.halys

piljenje larvi H.halys

U narednom periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi stenica.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u zasadima leske.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi kraj cvetanja: sve latice opale  do plodovi dostigli veličinu do 10 mm (BBCH 69-71).

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke (sorta Ajdared, punkt Apatin) registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost  pseudotecija iznosi 65,74%, dok je ispražnjenost pseudotecija za ovu nedelju 10 %.

Tab.1-Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis  za 2022.

Datum pregleda

BBCH skala

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

02.02.

00

0,0

-

09.02.

00

0,0

-

17.02.

00

0,0

-

23.02.

00

0,87

-

03.03.

00

2,27

-

09.03.

01

5,28

-

17.03.

03

10,37

-

25.03.

07

16,03

-

30.03.

09

17,92

-

07.04.

59

24,50

-

15.04.

63

38,50

-

22.04.

65

54,0

-

29.04.

67

59,0

3,84

06.05.

69

65,74

10,0

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis

Štetočine u usevu krompira

Na području delovanja RC Sombor usevi krompira nalaze se u fenofazi razvoja listova (BBCH 10-13).

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo prezimljujućih imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na 6% biljaka i položena jaja sa naličja listova na 2% biljaka.

       

imago L.decemlineata                                  sveže položena jaja

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo štetnih organizama u usevima krompira.

Prisustvo pipe repičine ljuske u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva registovano je prisustvo odraslih jedinki pipe repičine ljuske, Ceutorrynchus assimilis.

   

velika slika                                     velika slika

Pipa repičine ljuske prezimljava kao imago plitko u zemljištu. Po izlasku sa mesta prezimljavanja hrani se pupoljcima, delovima cveta i ljuskama. Najveće štete pričinjavaju ispiljene larve u mahunama u kojima izgrizaju semenke, a ulazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena kao i drugih štetnih insekata.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 - 2 imaga/biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Prisustvo zelene (povrtne) stenice Nezara viridula 

Na području delovanja RC Sombor, u usevima ječma je vizuelnim pregledom registrovano prisustvo prezimljavajućih  imaga zelene (povrtne) stenice, Nezara viridula.

 

Zelena (povrtna) stenica prezimljava u stadijumu imaga. U proleće, pri temperaturama vazduha iznad 10°C, imago počinje da se hrani, kopulira i počinje da polaže jaja. Ženka polaže 30-130  jaja u gomilice na naličje lista i to na gornje delove useva. Prvi larveni stupanj ostaje na leglu, ne hrani se dok sa ishranom počinje tek drugi larveni stupanj razvića. Štete nanose i larve i imaga sisanjem biljnih sokova.

N. viridula spada u grupu polifagnih štetočina. Hrani se  svim delovima biljaka ali primarno plodovima. Na napadnutim plodovima znatno se smanjuje komercijalna vrednost u pogledu kvaliteta, a napadnute biljke zaostaju u porastu, što dovodi do opadanja plodova.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati pojavu stenica na području svog delovanja.

Prisustvo braon mramoraste stenice u zasadima leske u regionu Sombora

Na području delovanja RC Sombor leska se nalazi u fenofazi formiranja listova.

Vizuelnim pregledom zasada leske, na lokalitetu Karavukovo, registrovano je prisustvo prezimljujućih imaga braon mramoraste stenice Halyomorpha halys.

    

velika slika                              velika slika

Braon mramorasta stenica je izraziti polifag. Štete pričinjavaju i larve i imaga sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. U slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu odraslog insekta. U proleće se dopunski hrani i nakon parenja polaže jaja (od juna do kraja avgusta), jaja su u početku beličasta, položena u grupice na naličju lista. Mlade, tek ispiljene larve se drže na okupu, ali posle prvog presvlačenja kreću u aktivnu potragu za hranom. Štete nanose tokom cele vegetacije.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u zasadima leske.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima