Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Pojava dudovca Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor,  na okućnicama, na punktovima Riđica i Apatin, registrovano je  prisustvo  larvi i simptoma od njihove ishrane prve generacije dudovca, Hyphantria cunea.

velika slika

Kao polifagna štetočina  hrani  se na preko 120 bljnih vrsta. Štete prave larve koje se hrane lišćem, upredaju ga svilenim nitima  i skeletiraju. Usled jačeg napada na napadnutim biljkama može doći i  do golobrsta.

Na biljkama na kojima je registrovano prisustvo larvi preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se larve nalaze.

Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Sombor, na ukrasnom šiblju, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa

velika slika

Ova cikada spada u grupu polifagnih štetočina  i naseljava veliki broj šumskog i ukrasnog drveća, voćne vrste, vinovu lozu, kao i neke zeljaste biljke.  

Ima  jednu generaciju godišnje , a prezimljava u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljke  hraniteljke. Larve obilno luče belu voštanu tvorevinu, koja nalikuje vati. Imaga  i larve hrane se sisanjem sokova biljaka, što za posledicu ima  slabiji porast  biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.

Kao  mere zaštite  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova. Zbog dobre pokretljivosti larvi i imaga, kao i prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka na kojima se razvija i održava, hemijske mere  za sada nisu dale  zadovoljavajuće rezultate.

U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

Pojava ozime sovice (Agrotis segetum)

Vizulnim pregledom useva kukuruza, na punktu Fenbah, registrovano je prisustvo larvi ozime sovice (Agrotis segetum) i oštećenja usled njihove ishrane na 2-4% biljaka.

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

Ozima sovica je polifagna štetočina,  ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u zemljištu na dubini oko 10-30 cm. Najveće štete pričinjavaju gusenice prve generacije. Gusenice starijeg uzrasta (IV-VI) podgrizaju biljke  na mestu prelaska stabla u koren.

Hemijske mere suzbijanja se ne preporučuju.

Cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na punktovima Kljajićevo i Riđica, registrovano je prisustvo drugog larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Scaphoideus titanus je izraziti monofag i svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se pile od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih supnjeva. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su sve do septembra u zasadima vinove loze. Infektivne su tek larve trećeg razvojnog stupnja, dok sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

RC Sombor nastavlja da prati cikadu Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Šturost klasa pšenice

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena-rana voštana zrelost (BBCH 75-83).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, na parcelama na kojima nije sprovedena adekvatna zaštita klasa od Fusarium graminearum (prouz šturosti klasa), registrovano je prisustvo simptoma ovog patogena. Obilne i česte kiše tokom cvetanja i početnih faza razvoja zrna, konstantno su stvarale povoljne uslove za razvoj ovog patogena. Pored gubitka prinosa koji ova gljiva izaziva, ona ima i sposobnost sinteze mikotoksina štetnih po zdravlje ljudi i životinja.

 

velika slika

velika slika

velika slika

velika slika

 

Završetak primarnih infekcija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor,  jabuka se nalaze u fenofazi  plodovi veličine do 40 mm (74 BBCH).

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared sa punkta Kupusina, registrovano je da je ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis ( prouz čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ) 100 % te je period primarnih infekcija završen.

Pojava stričkovog šarenjaka u usevima soje

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi od 3 lista razvijeno pa do  početka cvetanja (BBCH 13-50).

Vizuelnim pregledom useva soje na punktovima Gakovo i Bezdan, registrovano je prisustvo larvi stričkovog šarenjaka na 2 % biljaka.

velika slika

velika slika

Za sada se primena insekticida u usevima soje ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima soje.

 

Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Sombor, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od 4 do 9 razvijenih  listova ( BBCH 14-19).

Vizuelnim pregledom useva, na punktu Bezdan, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis.

velika slika

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ovog štetnog organizma.

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od drugo opadanje plodova do plodovi dostigli dimenzije do 40 mm (BBCH 73-74).

velika slika

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared sa punkta Kupusina, registrovano je da je ispražnjenost pseudotecija 92,72%.

Tab.1-dinamika praćenja dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

13.02.

0

-

05.03.

0,48

-

13.03.

1,88

-

21.03.

3,3

-

27.03.

4,71

-

04.04.

6,73

-

11.04.

8,17

-

18.04.

18,26

-

25.04.

34,61

3,70

03.05.

56,5

11,11

09.05.

74,53

28,0

16.05.

100,0

83,63

23.05.

100,0

89,09

30.05.

100,0

92,72

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Sombor, vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u  fenofazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do rano cvetanje, 30% cvetnih kapica opalo (BBCH 57-63).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze).

 

velika slika

S obzirom da su za sada registrovane larve prvog larvenog stupnja (larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne) za sada se ne preporučuje primena insekticida.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima