Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova (po BBCH skali 73).

Pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared, sa punkta Kupusina, utvrdili smo da je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz. čađave krastavosti jabuke )  za ovu nedelju 81,5 % dok je ispražnjenost 61 %.

datum pregleda

% dozrelost pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenosti pseudotecija

01.03.

0

-

07.03.

0,47

-

15.03.

2,63

-

22.03.

3,07

-

29.03.

6,57

-

05.04.

7,04

-

12.04.

16,81

-

19.04.

18,26

-

27.04.

43,05

3,70

04.05.

58,50

12,0

11.05.

65,00

22,00

17.05.

75,50

46,00

24.05.

81,50

61,00

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi plodovi dostigli veličinu 20 mm-drugo opadanje plodova (po BBCH skali 72-73).

Pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared, sa punkta Kupusina, utvrdili smo da je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz. čađave krastavosti jabuke) 75,50 % dok je ispražnjenost 46 %.

datum pregleda

% dozrelost pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenosti pseudotecija

01.03.

0

-

07.03.

0,47

-

15.03.

2,63

-

22.03.

3,07

-

29.03.

6,57

-

05.04.

7,04

-

12.04.

16,81

-

19.04.

18,26

-

27.04.

43,05

3,70

04.05.

58,50

12,0

11.05.

65,00

22,00

17.05.

75,50

46,00

Krompirova zlatica

Vizuelnim pregledom useva krompira na punktu Toplana(sorta Arizona, datum sadnje 30.03., fenofaza razvoja po BBCH skali 27-vidljivo sedam izdanaka u osnovi) utvrdili smo prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)

-imaga u indexu napada 2,25

-jajnih legala  u indexu napada 2,75

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

imago krompirove zlatice

jajna legla

 

Šljivin smotavac

Na području delovanja RC Sombor , šljiva se nalazi u fenofazi od drugog opadanja plodova do plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom šljiva, na punktu Bački Breg, registrovali smo prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca Grapholita funebrana u indeksu napada 0,5.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi  u fenofazi po BBCH skali 71-72 (plodovi veličine 10 -20 mm).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared sa punkta Kupusina, utvrdili smo da  je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis  (prouz. čađave krastavosti jabuke ) 65 % dok je ispražnjenost pseudotecija 22 %

Tab.1-Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

datum pregleda

% dozrelost pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenosti pseudotecija

01.03.

0

-

07.03.

0,47

-

15.03.

2,63

-

22.03.

3,07

-

29.03.

6,57

-

05.04.

7,04

-

12.04.

16,81

-

19.04.

18,26

-

27.04.

43,05

3,70

04.05.

58,50

12,0

11.05.

65,00

22,00

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na punktu Kupusina, registrovano je da se jabuka nalazi  u fenofazi razvoja ploda –plodovi dostigli dimenzije do 10mm, opadanje plodova posle cvetanja  (BBCH 71).

Pregledom prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared, utvrđeno je da dozrelosti pseudotecija gljive Venturia  inaequalis za ovu nedelju iznosi 58,50% dok je  ispražnjenost pseudotecija 12%.

Tab.1-Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

datum pregleda

% dozrelost pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenosti pseudotecija

01.03.

0

-

07.03.

0,47

-

15.03.

2,63

-

22.03.

3,07

-

29.03.

6,57

-

05.04.

7,04

-

12.04.

16,81

-

19.04.

18,26

-

27.04.

43,05

3,70

04.05.

58,50

12,0

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Vizuelnim pregledom zasada jabuke , na punktu Kupusina , registrovali smo da se jabuka  nalazi  u fenofazi razvoja ploda –plodovi dostigli dimenzije do 10mm, opadanje plodova posle cvetanja  (po BBCH skali 71).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća sorte Ajdared utvrdili smo da je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouz.čađave krastavosti jabuke ) 43, 05 % (od 54 pregledane pseudotecije 29 je bilo u kategoriji K1-do 25 % formiranih askospora, 12 u kategoriji K2-25-50% formiranih askospora , 12 u kategoriji K3-50-75% formiranih askospora  dok je 1 pseudotecija bila u kategoriji K4-više od 75% formiranih askospora ).

Ispražnjenost pseudotecija iznosi 3,70%

Tab.1-dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

datum pregleda

% dozrelost pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenosti pseudotecija

01.03.

0

-

07.03.

0,47

-

15.03.

2,63

-

22.03.

3,07

-

29.03.

6,57

-

05.04.

7,04

-

12.04.

16,81

-

19.04.

18,26

-

27.04.

43,05

3,70

 

Zdrvstveno stanje ozimih pšenica

Vizuelnim pregledom useva pšenice na punktovima Sombor, Apatin i Riđica registrovali smo prisustvo simptoma

-sive pegavosti (prouz. Septoria tritici ) na 2-15 % biljaka –siptomi prisutni samo na listovima 1. kolenca na 2-15 % biljaka

 

Lokalitet

Sorta

Fenofaza razvoja

Septoria tritici

% zaraženih biljaka

simptomi na listu 1. kolenca

simptomi na listu 2. kolenca

Apatin

Solehio

BBCH 33-

3.kolence najmanje 2 cm iznad drugog  

15

0

Bilić

Zvezdana

BBCH 32-

2.kolence najmanje 2 cm iznad prvog

2

0

Riđica

Graindor

BBCH 33-

3.kolence najmanje 2 cm iznad drugog  

7

0

 

Na pregledanim usevima nismo registrovali simptome rđe (prouz. Puccinia spp) dok smo simptome pepelnice (Erysiphe graminis) registrovali na 5 % biljaka a simptomi su registrovani na prizemnom delu stabla.

Za sada na pregledanim parcelama nije postignut ekonomski prag od 10% zaraženih biljaka sa simptomima na listu 2. kolenca.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na punktu Kupusina jabuka se nalazi u fenofazi po BBCH skali 67-69 (cvetovi venu, većina latica opada- završetak cvetanja).

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis   od 18,26 %.

 

datum pregleda

% dozrelost pseudotecija

Venturia inaequalis

01.03.

0

07.03.

0,47

15.03.

2,63

22.03.

3,07

29.03.

6,57

05.04.

7,04

12.04.

16,81

19.04.

18,26

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis .

Praćenje dozrelosti pseudotecija gljive Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi punog cvetanja (po BBCH skali 65).

Pregledom prezimelog lišća jabuke, sa punkta Kupusina, sorta Ajdared, utvrdili smo da je dozrelost pseudotecija  gljive Venturia inaequalis (prouz. čađave krastavosti jabuke) za ovu nedelju 16,81.

 

datum pregleda

% dozrelost pseudotecija

Venturia inaequalis

01.03.

0

07.03.

0,47

15.03.

2,63

22.03.

3,07

29.03.

6,57

05.04.

7,04

12.04.

16,81

 

velika slika

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima