Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor setva ozimog ječma je zbog nepovoljnih vremenskih uslova (nedostatak padavina) na najvećem delu površina obavljena u drugoj dekadi oktobra te se ječmovi nalaze u fenofazi razvijena 1-2 lista ( BBCH 11-12).

Vizuelnim pregledom useva na punktu Apatin registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (prouz. Pyrenophora teres). Simptomi su registrovani na obodnom delu parcele, na 5 % biljaka.

  

velika slika                                                     velika slika

    

velika slika                                       velika slika

Mrežasta pegavost se javlja svake godine ali u zavisnosti od uslova sredine i osetljivosti sorte zavisi i intenzitet napada.

Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu nekrotičnih pega ili crta, koje se spajaju i dobijaju mrežasti izgled. Jače obolelo lišće propada, i to obično posle klasanja ječma.

Glavni izvor inokuluma su zaraženi ostaci ječma i nekih trava pa je zbog toga potrebno voditi računa o pravilnoj plodosmeni useva u narednim godinama. Pored ovog načina prenošenja, gljiva se prenosi i zaraženim semenom.  

Vremenski uslovi (u najavi česte padavine, prisutne temperature vazduha) kao i činjenica da je na određenom delu površina obavljena setva nedeklarisanim semenom, pogodovaće pojavi  i širenju simptoma ovog oboljenja.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima ozimog ječma.

Pojačana aktivnost poljskih glodara na području RC Sombor

Na području delovanja RC Sombor, vizuelnim pregledima parcela i uvratina registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara- poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Microtus arvalis). 

U odnosu na prošli mesec kada je na parcelama i uvratinama brojnost aktivnih rupa od poljskih glodara  bila vrlo niska i niska (kategorije brojnosti I i II) sada je brojnost aktivnih rupa na parcelama u kategoriji niske brojnosti (za poljsku voluharicu 10-500/ha a za poljskog miša 10/50/ha) dok je na lucerištima i u višegodišnjim zasadima brojnost u srednjoj kategoriji (kategorija III).

Vremenski uslovi (topla jesen, odsustvo padavina)  kao i prisustvo izvora  hrane na parcelama  pogoduju povećanju brojnosti ovih štetočina.  Trenutno je uljana repica ugrožena od napada poljskih glodara i registrovano je migriranje glodara sa uvratina na novoposejane parcele. U narednom periodu očekuje nas i setva ozimih strnina pa se proizvođačima preporučuje da obrate pažnju na prisustvo glodara kako na parcelama tako i na uvratinama.

Kao preventivne mere  preporučuje se i zaoravanje žetvenih ostataka, košenje površina oko parcela i na uvratinama kako bi se omogućio pristup predatorima sitnih glodara.

Na parcelama na kojima je registrovano prisustvo aktivnih rupa, preporuka je primena registrovanih rodenticida ukoliko je primećena brojnost aktivnih rupa u  II kategoriji.

Kategorije brojnosti:

 

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa /ha

poljska voluharica

poljski miš

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

 

velika slika     velika slika

 

velika slika               velika slika

velika slika

Povećana aktivnost poljskih glodara

Na području delovanja RC Sombor vizuelnim pregledima višegodišnjih zasada, kao i parcela pod lucerkom i okopavinama, registrovana je povećana brojnost i aktivnost poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). U usevima okopavina brojnost aktivnih rupa je niska, dok je u višegodišnjim zasadima, u lucerištima, na uvratinama brojnost visoka.

  

velika slika                 velika slika

   

velika slika                              velika slika

   

velika slika                   velika slika    

Za sada, primena registrovanih rodenticida (na bazi cink-fosfida) opravdana  je u višegodišnjim zasadima, lucerištima  i na  uvratinama gde se prilikom pregleda utvrdi  prisustvo aktivnih rupa.

Pored ovoga preporučuje se i zaoravanje žetvenih ostataka i košenje površina oko parcela i na uvratinama kako bi se omogućio pristup predatorima sitnih glodara.

Posebnu pažnju treba posvetiti parcalema pod izniklom uljanom repicom jer se očekuje migracija glodara na ove površine.

Pripreme za setvu uljane repice

Na području delovanja RC Sombor u toku su pripreme za setvu uljane repice, koja se očekuje u narednim danima.

Pred samu setvu, zbog prisustva štetnih organizama koji prate proizvodnju uljane repice, proizvođačima se preporučuje da sprovedu nekoliko preventivnih mera koje za cilj imaju njihovu kontrolu:

·            plodored (izbegavati gajenje uljane repice na istoj parceli 4-5 godina; zbog zajedničkih bolesti suncokret, soja, slačica nisu dobri predusevi pa prednost dati strnim žitima kao predusevu, zatim ranom povrću i krompiru )

·            prostorna izolacija,

·            suzbijanje korova (naročito iz familije krstašica),uništavanje samoniklih biljaka ,

·            izbalansirano đubrenje ,

·            mere koje obezbeđuju ujednačeno i brzo nicanje.

Najznačajniji štetni organizmi u proizvodnji uljane repice:

-Repičina lisna osa -Athalia rosae

          

imago                                                  pagusenica

-buvači Phylotreta spp

velika slika

-velika i mala repičina pipa Ceutorynchus spp

velika slika

-repičin sjajnik Melighetes aeneus

velika slika

-pipa repičine ljuske Ceutorynchus assimilis

velika slika

-suva trulež-prouz Phoma lingam

velika slika

RC Sombor i u ove godine nastavlja da prati stanje u usevima uljane repice na svom terenu i na vreme će signalizirati o momentima za pravovremenu primenu sredstava za zaštitu useva.

Aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fazi od cvetanja, polinizacije do sazrevanja .

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca, na punktu Gakovo, registrovano je prisustvo parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca  (Ostrinia nubilalis)od strane parazitne osice Trichogramma spp.

   

velika slika                                 velika slika

Ove parazitne osice jedan deo života , kao odrasle jedinke, provode kao slobodni organizmi. Grugi deo života , od jajeta do odraslih jedinki provode kao paraziti i to u jajima drugih insekata . Na našem proizvodnom području  ove osice najčešće parazitiraju jajna legla  kukuruznog plamenca i raznih sovica.

U jajna legla ženke osica polažu jaja i u njima se razvijaju do odraslih jedinki.

Jajna legla koja su parazitirana su crna i u njima se mogu uočiti različiti razvojni stadijumi ove osice.

           

velika slika                                             velika slika

velika slika

Dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i dinamika parazitiranja od strane osice Trichogramma prikazana je u tabeli:

Datum pregleda

br pregledanih bilj

br registrovanih jajnih legala

br sveže položenih jajnih legala

br parazitiranih jajnih legala

01.08.

100

1

1

0

05.08.

10

10

0

09.08.

12

12

0

14.08.

18

16

2

18.08.

20

10

10

23.08.

75

5

70

Imajući u vidu ovako visoku aktivnost parazitnih osica, proizvođačima se preporučuje da prilikom izbora insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca i kukuruzne sovice daju prednost onim insekticidima koji ne deluju štetno na ove korisne insekte.

 

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Sombor u toku je berba bresaka, malina i kupina. U lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom postavljenim u zasadima maline u proteklom periodu registrovano je povećanje brojnosti imaga azijske voćne mušice Drosophila suzukii.

Ženka polaže jaja na zrele plodove  tako što testerastom legalicom zaseče pokožicu ploda i u plod ubaci jaje. U zavisnosti od temperature, u proseku za 7-10 dana, pile se larve. Napadnuti plodovi ubrzano propadaju i podložni su truljenju.

                    

U cilju smanjenja populacije ove štetočine preporučuje se sprovođenje sledećih mera:

 

- postavljanje velikog broja lovnih  klopki radi izlovljavanja odraslih jedinki (plastične flaše  zapremine 1,5 l sa napravljena 3  otvora sa jedne strane i prorezom za širenje mirisa sa druge strane). U napravljene klopke se sipa 1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i par kapi deterdženta za sudove. Napravljene klopke treba postaviti po obodima, na razmak 2-3 m  i unutar parcela na rastojanje od 5m.

-održavanje ivica parcela i ukljanjanje biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini poput divlje kupine, zove, džanarike i dugih divljih vrsta voća.

-krčenje napuštenih voćnih zasada
Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze

Na području delovanja RC Sombor zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od zatvaranja grozda do početka sazrevanja bobice:početak šarka (BBCH 79-81).

Na žutim lepljivim klopkama, postavljenim na punktovima Riđica i Kljajićevo, registruje se prisustvo imaga cikade Scaphoideus titanus , koja je vektor fitoplazme zlatastog žutila vinove loze Flavescence doree.

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi koji ukazuju na prisustvo ove fitoplazme.

Simptomi zaraze fitoplazmom Flavescence doree na vinovoj lozi su:

-        kasnije kretanje vegetacije na proleće ili potpuno izostajanje kretanja vegetacije

-        -promena boje lista- kod crnih sorti ljubičasta do crvena, kod belih sorti zlatnožuta

-        savijanje spoljašnjih ivica lista prema naličju

-        skraćene internodije na zaraženim lastarima

-        pojava rehuljavih grozdova koji zaostaju u razvoju u odnosu na zdrave

-        -odsustvo lignifikacije zaraženih lastara

Mere kontrole ovog oboljenja su:

-        sanitarni pregled zasada

-        uklanjanje zaraženih čokota

-        uništavanje rezervoara fitoplazme (divlja loza, korovi)

-        uništavanje napuštenih vinograda kao potencijalnih izvora zaraze

- suzbijanje vektora, cikade S. titanus o čemu je RS izvestio u dva navrata: 26.6.2023 i 10.7.2023.

Prisustvo invazivnih stenica u usevima i zasadima

Na području delovanja RC Sombor , na velikom broju biljnih vrsta (paprika, paradajz, soja, šećerna repa, vinova loza, leska ) registrovani su svi razvojni stadijumi  stenica-zelene povrtne  (Nezara viridula) i braon mramoraste (Halyomorpha halys) i u toku je njihovo piljenje.

Halyomorpha halys -braon mramorasta stenica je izraziti polifag. Ova štetočina prezimljava u stadijumu odraslog insekta. U proleće se dopunski hrani i nakon parenja polaže jaja (od juna do kraja avgusta), jaja su u početku beličasta, položena u grupice na naličju lista. Mlade, tek ispiljene larve se drže na okupu, ali posle prvog presvlačenja kreću u aktivnu potragu za hranom. Štete nanose tokom cele vegetacije.

Štete pričinjavaju i larve i imaga sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. U slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

    

H.halys u kukuruzu                                      jaja H.halys na soji

larva H.halys na vinovoj lozi

Nezara viridula- zelena (povrtna) stenica prezimljava u stadijumu imaga. U proleće, pri temperaturama vazduha iznad 10°C, imago počinje da se hrani, kopulira i polaže jaja. Ženka polaže 30-130  jaja u gomilice na naličje lista i to na gornje delove useva. Prvi larveni stupanj ostaje na leglu, ne hrani se dok sa ishranom počinje tek drugi larveni stupanj razvića. Štete nanose i larve i imaga sisanjem biljnih sokova.

Zelena povrtna stenica  spada u grupu polifagnih štetočina ali se sreće najčešće  u usevima povrća (paradajz, paprika, krompir, boranija) ali i u usevima soje, kukuruza i u zasadima voća i vinove loze. Hrani se  svim delovima biljaka ali primarno plodovima. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost dok napadnute biljke zaostaju u porastu, što dovodi do opadanja plodova.

        

jaja N.viridula na soji                    larva N.viridula na soji

U usevima u kojima je registrovano prisustvo stenica za sada su brojnosti niske ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida iz grupe piretorida (a.m. deltametrin i lambda-cihalotrin)  ali voditi računa o karenci primenjenog insekticida.

RC Sombor nastavlja da prati prisustvo stenica na području svog delovanja  i blagovremeno će dati signal za njihovo suzbijanje u ugroženim usevima/zasadima.

 

Prisustvo cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od razvoja lista ( 9 i više listova razvijeno) do početka cvetanja ( kraj pojave metlice:metlica potpuno izrasla i odvojena) – BBCH 19-59.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri, koja je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača Crvenila kukuruza.
 

Ova cikada ima  jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao larva koja se hrani  na korenu pšenice.Po žetvi pšenice  odrasle jedinke  prelaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza  na kome se ispiljene larve hrane. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve cikade neometano nastavljaju svoj razvoj.

Početni simptomi se mogu videti krajem jula u vidu crvenila glavnog nerva na listu  koji je iznad klipa. Kasnije se  crvena boja širi i na ostatak lista. Simptomi se mogu videti i na stablu i na komušini. Usled jače zaraze može doći i do sušenja cele biljke. Kod zaraženih  biljaka  klip  je deformisan, zrna su sutnija i  štura.

Plodored je najznačajnija mera u cilju suzbijanja crvenila kukuruza, odnosno izbegavanje setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz jer se na taj način onemogućava dalji razvoj cikade i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

Štetočine u usevima soje

Na području delovanja RC Sombor, usevi soje se nalaze u fenofazi od razvijene treće troliske do početka cvetanja.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo

-larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na pojedinačnim biljkma  kao i oštećenja koja su nastala njihovom ishranom na 2-4 % biljaka

  

velika slika                               velika slika

-larvi sovice gama (Autographa gamma) na 2 % biljaka dok je procenat oštećenja na bijlkama do 5.

 

I stričkov šarenjak i gama sovica  su štetočine koje se hrane lišćem i u većim brojnostima mogu da izazovu golobrst.  

Trenutna brojnost ne iziskuje primenu unsekticida, a RC Sombor nastavlja da prati stanje u usevima soje i u narednom periodu.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima