Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Povećana aktivnost poljskih glodara
Povećana aktivnost poljskih glodara

Na području delovanja RC Sombor vizuelnim pregledima višegodišnjih zasada, kao i parcela pod lucerkom i okopavinama, registrovana je povećana brojnost i aktivnost poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). U usevima okopavina brojnost aktivnih rupa je niska, dok je u višegodišnjim zasadima, u lucerištima, na uvratinama brojnost visoka.

  

velika slika                 velika slika

   

velika slika                              velika slika

   

velika slika                   velika slika    

Za sada, primena registrovanih rodenticida (na bazi cink-fosfida) opravdana  je u višegodišnjim zasadima, lucerištima  i na  uvratinama gde se prilikom pregleda utvrdi  prisustvo aktivnih rupa.

Pored ovoga preporučuje se i zaoravanje žetvenih ostataka i košenje površina oko parcela i na uvratinama kako bi se omogućio pristup predatorima sitnih glodara.

Posebnu pažnju treba posvetiti parcalema pod izniklom uljanom repicom jer se očekuje migracija glodara na ove površine.

Comments

There are no comments yet for this post.