Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Prisustvo invazivnih stenica u usevima i zasadima
Prisustvo invazivnih stenica u usevima i zasadima

Na području delovanja RC Sombor , na velikom broju biljnih vrsta (paprika, paradajz, soja, šećerna repa, vinova loza, leska ) registrovani su svi razvojni stadijumi  stenica-zelene povrtne  (Nezara viridula) i braon mramoraste (Halyomorpha halys) i u toku je njihovo piljenje.

Halyomorpha halys -braon mramorasta stenica je izraziti polifag. Ova štetočina prezimljava u stadijumu odraslog insekta. U proleće se dopunski hrani i nakon parenja polaže jaja (od juna do kraja avgusta), jaja su u početku beličasta, položena u grupice na naličju lista. Mlade, tek ispiljene larve se drže na okupu, ali posle prvog presvlačenja kreću u aktivnu potragu za hranom. Štete nanose tokom cele vegetacije.

Štete pričinjavaju i larve i imaga sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. U slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

    

H.halys u kukuruzu                                      jaja H.halys na soji

larva H.halys na vinovoj lozi

Nezara viridula- zelena (povrtna) stenica prezimljava u stadijumu imaga. U proleće, pri temperaturama vazduha iznad 10°C, imago počinje da se hrani, kopulira i polaže jaja. Ženka polaže 30-130  jaja u gomilice na naličje lista i to na gornje delove useva. Prvi larveni stupanj ostaje na leglu, ne hrani se dok sa ishranom počinje tek drugi larveni stupanj razvića. Štete nanose i larve i imaga sisanjem biljnih sokova.

Zelena povrtna stenica  spada u grupu polifagnih štetočina ali se sreće najčešće  u usevima povrća (paradajz, paprika, krompir, boranija) ali i u usevima soje, kukuruza i u zasadima voća i vinove loze. Hrani se  svim delovima biljaka ali primarno plodovima. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost dok napadnute biljke zaostaju u porastu, što dovodi do opadanja plodova.

        

jaja N.viridula na soji                    larva N.viridula na soji

U usevima u kojima je registrovano prisustvo stenica za sada su brojnosti niske ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida iz grupe piretorida (a.m. deltametrin i lambda-cihalotrin)  ali voditi računa o karenci primenjenog insekticida.

RC Sombor nastavlja da prati prisustvo stenica na području svog delovanja  i blagovremeno će dati signal za njihovo suzbijanje u ugroženim usevima/zasadima.

 

Comments

There are no comments yet for this post.