Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Plamenjača suncokreta (Plasmopara helianthi)
Plamenjača suncokreta (Plasmopara helianthi)

Na području delovanja RC Sombor usevi suncokreta se nalaze u fenofazi razvoja listova (BBCH 14-18).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima plamenjače (Plasmopara helianthi).

  

velika slika                                    

velika slika

Samonikle zaražene biljke ili sistemično zaražene biljke su kržljave sa skraćenim internodijama i zadebljalim stablom. Njihovo lišće je mozaično, a na  naličju se formira  gusta bela navlaka konidiofora i konidija gljive. Glavice na obolelim biljkama su sitne, s uspravnim položajem i šturim semenom.

Najvažnija mera kojom se smanjuje rizik od pojave plamenjače je poštovanje plodoreda (6-7 godina), kao i setva tolerantnih hibrida.

Trenutni vremenski uslovi su veoma pogodni za infekciju pa ukoliko se na parcelama uoči prisustvo biljaka sa sistemičnim zarazama (kao na slikama), preporuka je da se takve biljke uklone i iznesu sa parcele a kod osetljivih hibrida preporučuje se i primena fungicida koji u sebi imaju aktivnu materiju propamokarb-hidrohlorid uz još neki kontaktni fungicid.  

Comments

There are no comments yet for this post.