Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih pšenica
Zdravstveno stanje ozimih pšenica

Na području delovanja RC Sombor usevi ozime pšenice se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledom useva pšenica je uočeno prisustvo simptoma sledećih bolesti: 

-pepelnice žita (prouz Erysiphe graminis) na do 15% biljaka

-lisne rđe (prouz Puccinia recondita) na do  5 % biljaka

-sive pegavosti lista pšenice (prouz Septoria tritici) na do 5%  biljaka.

Na pregledanim parcelama nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara -poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice ( Microtus arvalis).

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje u usevima ozimih  pšenica.

            

simptom rđe                      simptom pepelnice

Comments

There are no comments yet for this post.